Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فدراسیون بین‌المللی مددکاران: مردم افغانستان به کمک نیاز دارند

فدراسیون بین‌المللی مددکاران می‌گوید که افغانستان در حالت دشوار قرار گرفته است و مردم این کشور نیازمند کمک استند.

روری تِرول، رییس این فدراسیون می‌افزاید که در نظر دارد تا در زمینه سهولت و هماهنگی کمک‌های اجتماعی به افغانستان کار کند.

رییس فدراسیون بین‌المللی مددکاران، گفت: «ما به هرات رفتیم کابل را هم دیدیم، با فقرا دیدار کردیم، با اطفال خیابانی ملاقات کردیم همچنین با افراد بی‌بضاعت دیدیم. فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی وظیفه خود را بصورت خوب انجام می‌دهد. و این‌که‌ فامیل‌ها و افراد جامعه را حمایت می‌کنند، و در جهت رشد اقتصادی برای حل مشکلات یاد شده همکاری کرده باشند.»

انه ریدولِسکا، معاون فدراسیون بین‌المللی مددکاران، گفت: «فکر می‌کنم مهمترین چیز این است که زنان در فرآیند فعالیت‌های اجتماعی اشتراک داشته باشند تا بفهمند مناسب برای آن‌ها چیست و چه چالش‌هایی برای آنان وجود دارد؟ چه نیاز‌های دارند تا بتوانند به اندازه کافی قوی شده و از خانواده خود پشتیبانی کنند.»

به گفته این فدراسیون، آنان در ده روز گذشته با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و گفت‌وگو کرده و اوضاع اقتصادی مردم را در ولایت‌های هرات، کندز، بلخ و کابل به بررسی گرفته اند.

مسعود ایوبی، رییس کارمندان اجتماعی افغانستان، گفت: «تفاهم‌نامه امضا شد و این‌ها پذیرفتند که افغانستان را بعنوان عضو خود بپذیرند و یکی از اعضای دایمی در جمع ۱۵۰ کشور این فدراسیون باشند.»

با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این وزارت، بر بنیاد اصول امارت اسلامی از تمامی فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان‌های جهانی پشتیبانی می‌کند.

شریف الله شرأفت، رییس تنظیم تأمینات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «ما در بخش اطفال و مردم آسیب‌پذیر با فدراسیون بین‌المللی مددکاران همکار هستیم و هر کار آنان که مطابق به پالیسی حکومت و فرهنگ و رسوم کشور ما باشد، پشتیبانی می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر صد‌ها نهاد داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون سرگرم فعالیت‌های اجتماعی و مددرسانی هستند.

فدراسیون بین‌المللی مددکاران: مردم افغانستان به کمک نیاز دارند

به گفته این فدراسیون، آنان در ده روز گذشته با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و گفت‌وگو کرده.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون بین‌المللی مددکاران می‌گوید که افغانستان در حالت دشوار قرار گرفته است و مردم این کشور نیازمند کمک استند.

روری تِرول، رییس این فدراسیون می‌افزاید که در نظر دارد تا در زمینه سهولت و هماهنگی کمک‌های اجتماعی به افغانستان کار کند.

رییس فدراسیون بین‌المللی مددکاران، گفت: «ما به هرات رفتیم کابل را هم دیدیم، با فقرا دیدار کردیم، با اطفال خیابانی ملاقات کردیم همچنین با افراد بی‌بضاعت دیدیم. فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی وظیفه خود را بصورت خوب انجام می‌دهد. و این‌که‌ فامیل‌ها و افراد جامعه را حمایت می‌کنند، و در جهت رشد اقتصادی برای حل مشکلات یاد شده همکاری کرده باشند.»

انه ریدولِسکا، معاون فدراسیون بین‌المللی مددکاران، گفت: «فکر می‌کنم مهمترین چیز این است که زنان در فرآیند فعالیت‌های اجتماعی اشتراک داشته باشند تا بفهمند مناسب برای آن‌ها چیست و چه چالش‌هایی برای آنان وجود دارد؟ چه نیاز‌های دارند تا بتوانند به اندازه کافی قوی شده و از خانواده خود پشتیبانی کنند.»

به گفته این فدراسیون، آنان در ده روز گذشته با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و گفت‌وگو کرده و اوضاع اقتصادی مردم را در ولایت‌های هرات، کندز، بلخ و کابل به بررسی گرفته اند.

مسعود ایوبی، رییس کارمندان اجتماعی افغانستان، گفت: «تفاهم‌نامه امضا شد و این‌ها پذیرفتند که افغانستان را بعنوان عضو خود بپذیرند و یکی از اعضای دایمی در جمع ۱۵۰ کشور این فدراسیون باشند.»

با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این وزارت، بر بنیاد اصول امارت اسلامی از تمامی فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان‌های جهانی پشتیبانی می‌کند.

شریف الله شرأفت، رییس تنظیم تأمینات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «ما در بخش اطفال و مردم آسیب‌پذیر با فدراسیون بین‌المللی مددکاران همکار هستیم و هر کار آنان که مطابق به پالیسی حکومت و فرهنگ و رسوم کشور ما باشد، پشتیبانی می‌کنیم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر صد‌ها نهاد داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون سرگرم فعالیت‌های اجتماعی و مددرسانی هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره