Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن دکان‌ها در ارزگان به دلیل استفاده از کلدار پاکستانی

شماری از دکان‌ها در ارزگان به علت استفاده از کلدار پاکستانی مسدود و دکانداران از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.

مسوولان کمیسیون ترویج پول افغانی می‌گویند که استفاده از اسعار خارجی در بازار‌های این ولایت ممنوع شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

یوسف، عضو کمیسیون ترویج پول افغانی در ارزگان، گفت: «افرادی که نرخ‌ها را بلند برده‌اند دستگیر شده‌اند و افرادی نیز که بعد از امر هم کلدار را استفاده می‌کردند، دستگیر شدند.»

نیاز محمد عدالت، رییس کمیسیون ترویج پول افغانی در ارزگان، گفت: «این تقریباً تا وقتی جدی خواهد بود و دوام خواهد داشت تا که ما در ارزگان افغانی را رایج نکرده باشیم و کلدار را منع نکرده باشیم. این روند همچنان ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از باشندگان ارزگان نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند، اما خواهان حل چالش کم‌بود بانک‌نوت‌های افغانی در بازار‌های کشور استند.

احسان الله، دکاندار، گفت: «مردم میایند به ما کلدار می‌دهند، آنان حتی نمی‌شناسند، اگر بگوییم که افغانی بدهید، از پیش ما ‌می‌روند.»

رحمت الله، دکاندار دیگر، گفت: «مردم کلدار و افغانی را نمی‌شناسند. یک کسی به من آمد و گفت برنج بده، من بیست افغانی را برنج دادم برایم صد افغانی داد، گفتم چرا، می‌گوید همین بیست افغانی است. من گفتم نه این بیست افغانی نیست بلکه صد افغانی است.»

شیر محمد، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «از حکومت می‌خواهیم تا زیاد فشار نیاورید، با مردم گذاره کنید، آهسته آهسته. این هویت ملی ما است، ما بر آن خوش استیم، از هر چه بیش‌تر خوش استیم.»

ارزگان از جمله ولایت‌هایی کشور است که از سال‌ها به این طرف استفاده از کلدار پاکستانی در آن رایج بوده است، اما در این اواخر تلاش‌ها برای رایج ساختن پول افغانی در آن، افزایش یافته است.

بسته شدن دکان‌ها در ارزگان به دلیل استفاده از کلدار پاکستانی

در همین حال، شماری از باشندگان ارزگان نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند، اما خواهان حل چالش کم‌بود بانک‌نوت‌های افغانی در بازار‌های کشور استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دکان‌ها در ارزگان به علت استفاده از کلدار پاکستانی مسدود و دکانداران از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.

مسوولان کمیسیون ترویج پول افغانی می‌گویند که استفاده از اسعار خارجی در بازار‌های این ولایت ممنوع شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

یوسف، عضو کمیسیون ترویج پول افغانی در ارزگان، گفت: «افرادی که نرخ‌ها را بلند برده‌اند دستگیر شده‌اند و افرادی نیز که بعد از امر هم کلدار را استفاده می‌کردند، دستگیر شدند.»

نیاز محمد عدالت، رییس کمیسیون ترویج پول افغانی در ارزگان، گفت: «این تقریباً تا وقتی جدی خواهد بود و دوام خواهد داشت تا که ما در ارزگان افغانی را رایج نکرده باشیم و کلدار را منع نکرده باشیم. این روند همچنان ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از باشندگان ارزگان نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند، اما خواهان حل چالش کم‌بود بانک‌نوت‌های افغانی در بازار‌های کشور استند.

احسان الله، دکاندار، گفت: «مردم میایند به ما کلدار می‌دهند، آنان حتی نمی‌شناسند، اگر بگوییم که افغانی بدهید، از پیش ما ‌می‌روند.»

رحمت الله، دکاندار دیگر، گفت: «مردم کلدار و افغانی را نمی‌شناسند. یک کسی به من آمد و گفت برنج بده، من بیست افغانی را برنج دادم برایم صد افغانی داد، گفتم چرا، می‌گوید همین بیست افغانی است. من گفتم نه این بیست افغانی نیست بلکه صد افغانی است.»

شیر محمد، باشنده شهر ترینکوت، گفت: «از حکومت می‌خواهیم تا زیاد فشار نیاورید، با مردم گذاره کنید، آهسته آهسته. این هویت ملی ما است، ما بر آن خوش استیم، از هر چه بیش‌تر خوش استیم.»

ارزگان از جمله ولایت‌هایی کشور است که از سال‌ها به این طرف استفاده از کلدار پاکستانی در آن رایج بوده است، اما در این اواخر تلاش‌ها برای رایج ساختن پول افغانی در آن، افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره