Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عدالت خواهی خانواده‌های قربانیان عملیات نیروهای خارجی در وردک

شماری از خانواده‌های قربانیان عملیات شبانه نیرو‌های خارجی در ولسوالی چک میدان وردک، از محاکم بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری، خواهان عدالت استند.

آنان این رویداد را یک جنایت جنگی می‌دانند و از محاکم بین‌المللی می‌خواهند تا عاملان آن را به سزای اعمال‌شان برسانند.

شمس الرحمان یکی از بسته‌گان این قربانیان می‌گوید که در نتیجه‌ی عملیات شبانه نیرو‌های خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی، سه زن کشته شده‌اند و چهار تن دیگر به شمول کودکان، زخم برداشتند.

شمس الرحمان، به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی که آمدن گفتند که این طالبان استند وکش وگیر شد و وقتی که هرکسی از دروازه بیرون می‌شد به مرمی می‌زدند و در اولین مرحله آنان را به مرمی زدند.»

حجت الله، عضو خانواده قربانیان میدان وردک، گفت: «وقتی که خبر شدم که در خانه ما چاپه انداختند، امدم که سه زن را شهید کرده‌اند و چهارتن دیگر را زخمی ساخته‌اند.»

حرم دل، عضو دیگر خانواده قربانیان، گفت: «از سازمان ملل و محاکم بین‌المللی می‌خواهیم که این افراد باید محاکمه شوند و خسارات ما را نیز پرداخت کنند.»

نه تنها خانواده شمس الرحمن، بل در این ولایت دیگر خانواده‌های نیز استند که در جنگ‌های ۲۰ ساله، نزدیکان خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون با اوضاع بد اقتصادی، روبه‌رو استند.

اکرام الله، باشنده میدان وردک، گفت: «از دست جنگ‌ها بسیار افراد در این ولایت کشته و زخمی شده‌اند که فعلا خانواده‌های‌شان با مشکلات سخت اقتصادی رو‌به‌رو استند.»

نثاراحمد، باشنده دیگر میدان وردک، گفت: «در بیست سال گذشته در اثر جنگ‌ها مردم در میدان وردک بیسار تلفات و زیان دیده‌اند و از امارت اسلامی و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهیم که به این مردم کمک کنند.»

از سویی دیگر، والی میدان وردک می‌گوید که در جنگ‌های دو دهه‌ی گذشته، در جریان عملیات نیرو‌های خارجی، صد‌ها فرد ملکی کشته شده‌اند که پس از گرد‌آوری آمار، برای خانواده‌های این قربانیان، کمک صورت می‌گیرد.

بختیار معاذ، والی میدان وردک، گفت:‌ «نیرو‌های خارجی در بیست سال گذشته در ولایت میدان ودرک به گونه کم‌پیشنه چاپی انداختند و غیرنظامیان را شهید ساختند و امارت اسلامی برای این خانواده‌ها، کمک هم کرده است.»

این در حالی است که اخیرا وزیر دفاع آسترلیا اعلان کرد که پس از ارزیابی جنایات جنگی نیرو‌هایش در افغانستان، به خانواده‌های قربانیان غرامت خواهد پرداخت.

عدالت خواهی خانواده‌های قربانیان عملیات نیروهای خارجی در وردک

نه تنها خانواده شمس الرحمن، بل در این ولایت دیگر خانواده‌های نیز استند که در جنگ‌های ۲۰ ساله، نزدیکان خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون با اوضاع بد اقتصادی، روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌های قربانیان عملیات شبانه نیرو‌های خارجی در ولسوالی چک میدان وردک، از محاکم بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری، خواهان عدالت استند.

آنان این رویداد را یک جنایت جنگی می‌دانند و از محاکم بین‌المللی می‌خواهند تا عاملان آن را به سزای اعمال‌شان برسانند.

شمس الرحمان یکی از بسته‌گان این قربانیان می‌گوید که در نتیجه‌ی عملیات شبانه نیرو‌های خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی، سه زن کشته شده‌اند و چهار تن دیگر به شمول کودکان، زخم برداشتند.

شمس الرحمان، به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی که آمدن گفتند که این طالبان استند وکش وگیر شد و وقتی که هرکسی از دروازه بیرون می‌شد به مرمی می‌زدند و در اولین مرحله آنان را به مرمی زدند.»

حجت الله، عضو خانواده قربانیان میدان وردک، گفت: «وقتی که خبر شدم که در خانه ما چاپه انداختند، امدم که سه زن را شهید کرده‌اند و چهارتن دیگر را زخمی ساخته‌اند.»

حرم دل، عضو دیگر خانواده قربانیان، گفت: «از سازمان ملل و محاکم بین‌المللی می‌خواهیم که این افراد باید محاکمه شوند و خسارات ما را نیز پرداخت کنند.»

نه تنها خانواده شمس الرحمن، بل در این ولایت دیگر خانواده‌های نیز استند که در جنگ‌های ۲۰ ساله، نزدیکان خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون با اوضاع بد اقتصادی، روبه‌رو استند.

اکرام الله، باشنده میدان وردک، گفت: «از دست جنگ‌ها بسیار افراد در این ولایت کشته و زخمی شده‌اند که فعلا خانواده‌های‌شان با مشکلات سخت اقتصادی رو‌به‌رو استند.»

نثاراحمد، باشنده دیگر میدان وردک، گفت: «در بیست سال گذشته در اثر جنگ‌ها مردم در میدان وردک بیسار تلفات و زیان دیده‌اند و از امارت اسلامی و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهیم که به این مردم کمک کنند.»

از سویی دیگر، والی میدان وردک می‌گوید که در جنگ‌های دو دهه‌ی گذشته، در جریان عملیات نیرو‌های خارجی، صد‌ها فرد ملکی کشته شده‌اند که پس از گرد‌آوری آمار، برای خانواده‌های این قربانیان، کمک صورت می‌گیرد.

بختیار معاذ، والی میدان وردک، گفت:‌ «نیرو‌های خارجی در بیست سال گذشته در ولایت میدان ودرک به گونه کم‌پیشنه چاپی انداختند و غیرنظامیان را شهید ساختند و امارت اسلامی برای این خانواده‌ها، کمک هم کرده است.»

این در حالی است که اخیرا وزیر دفاع آسترلیا اعلان کرد که پس از ارزیابی جنایات جنگی نیرو‌هایش در افغانستان، به خانواده‌های قربانیان غرامت خواهد پرداخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره