Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حبیب‌الله آغا: دانش‌آموزان براساس نصاب آماده شده آموزش خواهند دید

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، در سفری به ولایت سرپل می‌گوید که پس از این دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی، مطابق نصاب که آماده کرده‌اند، آموزش می‌بینند.

او می‌گوید که نباید میان مکتب و مدرسه، فاصله وجود داشته باشد و به همین منظور، نصاب که آنان ساخته‌اند در هردو نهاد آموزشی، از آن استفاده خواهد شد.

سرپرست وزارت معارف، می‌گوید: «مکتب و مدرسه باید از هم جدا نباشد، فاصله‌اش را باید از بین ببریم. اکنون ما یک نصاب را آماده ساخته‌ایم که تا صنف نهم هم برای مکتب و هم برای مدرسه است. از ‌امیرالمؤمنین شیخ صاحب اجازه گرفتم. البته اجازه را تا صنف ششم گرفتم اما تا صنف نهم نیز از‌ ایشان اجازه خواهیم گرفت.»

در همین حال، مسوولان محلی سرپل، خواستار فراهم ساختن زمینه‌های بهتر آموزشی، ساخت مکتب‌ها، افزایش بست‌ها در بخش معارف این ولایت هستند.

محمد رحمانی، رییس معارف سرپل، گفت: «هفتاد و پنج باب مدرسه بزرگ در ولایت سرپل توزیع گردیده، کار‌شان کاملاً ختم است. ‌امیدوار استیم که ان‌شاءالله پروسه بعدی روی دست گرفته شود تا این که آن عده مدارس که باقی ماندند، آن‌ها هم تحت رسمیات داخل شده و مشکلات‌شان حل گردد.»

عبدالبصیر مظهری، فرمانده امنیه سرپل، گفت: «در این بخش بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود، مثل که اکنون شده است، در آینده نیز سرمایه‌گذاری شود تا مردم از آموزش بهره‌مند شوند.»

پیش از این سرپرست وزارت معارف در جوزجان، به هدف برابری با جهان، در فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی بهترعلوم عصر ودینی، تأکید کرده بود.

حبیب‌الله آغا: دانش‌آموزان براساس نصاب آماده شده آموزش خواهند دید

در همین حال، مسوولان محلی سرپل، خواستار فراهم ساختن زمینه‌های بهتر آموزشی، ساخت مکتب‌ها، افزایش بست‌ها در بخش معارف این ولایت هستند.

تصویر بندانگشتی

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف، در سفری به ولایت سرپل می‌گوید که پس از این دانش‌آموزان در مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی، مطابق نصاب که آماده کرده‌اند، آموزش می‌بینند.

او می‌گوید که نباید میان مکتب و مدرسه، فاصله وجود داشته باشد و به همین منظور، نصاب که آنان ساخته‌اند در هردو نهاد آموزشی، از آن استفاده خواهد شد.

سرپرست وزارت معارف، می‌گوید: «مکتب و مدرسه باید از هم جدا نباشد، فاصله‌اش را باید از بین ببریم. اکنون ما یک نصاب را آماده ساخته‌ایم که تا صنف نهم هم برای مکتب و هم برای مدرسه است. از ‌امیرالمؤمنین شیخ صاحب اجازه گرفتم. البته اجازه را تا صنف ششم گرفتم اما تا صنف نهم نیز از‌ ایشان اجازه خواهیم گرفت.»

در همین حال، مسوولان محلی سرپل، خواستار فراهم ساختن زمینه‌های بهتر آموزشی، ساخت مکتب‌ها، افزایش بست‌ها در بخش معارف این ولایت هستند.

محمد رحمانی، رییس معارف سرپل، گفت: «هفتاد و پنج باب مدرسه بزرگ در ولایت سرپل توزیع گردیده، کار‌شان کاملاً ختم است. ‌امیدوار استیم که ان‌شاءالله پروسه بعدی روی دست گرفته شود تا این که آن عده مدارس که باقی ماندند، آن‌ها هم تحت رسمیات داخل شده و مشکلات‌شان حل گردد.»

عبدالبصیر مظهری، فرمانده امنیه سرپل، گفت: «در این بخش بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود، مثل که اکنون شده است، در آینده نیز سرمایه‌گذاری شود تا مردم از آموزش بهره‌مند شوند.»

پیش از این سرپرست وزارت معارف در جوزجان، به هدف برابری با جهان، در فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی بهترعلوم عصر ودینی، تأکید کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره