Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش نبود ساختمان؛ دانش‌آموزان در سمکنی در کنار قبرستان آموزش می‌بینند

دانش‌آموزان یک مکتب در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا به علت این‌که مکتب شان ساختمان ندارد، در کنار یک قبرستان آموزش می‌بینند.

دانش‌آموزان این مکتب می‌گویند که چندین مکتب در این ولسوالی ساختمان ندارد و آنان در فضای باز و پر از چالش‌های محیطی مصروف آموزش هستند.

این مکتب که در منطقه‌ی حصارک ولسوالی سمکنی قرار دارد، در موسم گرما و روزهای بارندگی تعطیل می‌شود.

احمد، دانش‌آموز گفت: «ما که این‌جا آموزش می‌بینیم، گاهی باران می‌شود و گاهی هم توفان می‌شود و ما نمی‌توانیم آموزش ما را ادامه دهیم.»

محمدالله، یکی دیگر از دانش‌آموز گفت: «زمانی‌که باران می‌شود، آموزگاران ما می‌روند. کتاب و کتاب‌چه‌های ما تر می‌شوند. در تابستان زیر گرمی قرار داریم و در زمستان هم تلاش می‌کنیم یک‌جایی که آفتاب تابیده باشد، آنجا بنشینیم.»

شمار دیگر از این دانش‌آموزان می‌گویند که آموزش در کنار هدیره بر روان آنان اثر منفی گذاشته است.

مسوولان محلی در این ولسوالی می‌گویند که از ۲۷ مکتب موجود در این ولسوالی، ده مکتب ساختمان ندارد.

عبدالرحمن صدیقی، مدیر معارف ولسوالی سمکنی گفت: «جاهایی هم وجود دارد که دانش‌آموزان به‌گونه کامل آموزش‌های شان را تکمیل نمی‌توانند. چون گاهی باد می‌باشد و گاهی هم باران. چنین موانعی است که دانش‌آموزان به درس حاضر نمی‌شوند.»

عزت الله مخلص، ولسوالی سمکنی پکتیا گفت: «خواست ما از مقام‌ها این است که در این بخش با ما به‌گونه عاجل و به موقع کمک کنند تا این چالش‌ها حل شوند.»

براساس معلومات ریاست معارف پکتیا، از ۳۷۰ مکتب در این ولایت، ۱۸۰ مکتب ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در فضای باز آموزش می‌بینند. 

چالش نبود ساختمان؛ دانش‌آموزان در سمکنی در کنار قبرستان آموزش می‌بینند

مسوولان محلی در این ولسوالی می‌گویند که از ۲۷ مکتب موجود در این ولسوالی، ده مکتب ساختمان ندارد.

تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان یک مکتب در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا به علت این‌که مکتب شان ساختمان ندارد، در کنار یک قبرستان آموزش می‌بینند.

دانش‌آموزان این مکتب می‌گویند که چندین مکتب در این ولسوالی ساختمان ندارد و آنان در فضای باز و پر از چالش‌های محیطی مصروف آموزش هستند.

این مکتب که در منطقه‌ی حصارک ولسوالی سمکنی قرار دارد، در موسم گرما و روزهای بارندگی تعطیل می‌شود.

احمد، دانش‌آموز گفت: «ما که این‌جا آموزش می‌بینیم، گاهی باران می‌شود و گاهی هم توفان می‌شود و ما نمی‌توانیم آموزش ما را ادامه دهیم.»

محمدالله، یکی دیگر از دانش‌آموز گفت: «زمانی‌که باران می‌شود، آموزگاران ما می‌روند. کتاب و کتاب‌چه‌های ما تر می‌شوند. در تابستان زیر گرمی قرار داریم و در زمستان هم تلاش می‌کنیم یک‌جایی که آفتاب تابیده باشد، آنجا بنشینیم.»

شمار دیگر از این دانش‌آموزان می‌گویند که آموزش در کنار هدیره بر روان آنان اثر منفی گذاشته است.

مسوولان محلی در این ولسوالی می‌گویند که از ۲۷ مکتب موجود در این ولسوالی، ده مکتب ساختمان ندارد.

عبدالرحمن صدیقی، مدیر معارف ولسوالی سمکنی گفت: «جاهایی هم وجود دارد که دانش‌آموزان به‌گونه کامل آموزش‌های شان را تکمیل نمی‌توانند. چون گاهی باد می‌باشد و گاهی هم باران. چنین موانعی است که دانش‌آموزان به درس حاضر نمی‌شوند.»

عزت الله مخلص، ولسوالی سمکنی پکتیا گفت: «خواست ما از مقام‌ها این است که در این بخش با ما به‌گونه عاجل و به موقع کمک کنند تا این چالش‌ها حل شوند.»

براساس معلومات ریاست معارف پکتیا، از ۳۷۰ مکتب در این ولایت، ۱۸۰ مکتب ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در فضای باز آموزش می‌بینند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره