Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار ساخت و ساز معیاری دو مکتب در جوزجان آغاز شد

پس از نشر گزارش طلوع‌نیوز از نبود ساختمان معیاری لیسه جنرال عبدالحکیم قهرمان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، اکنون یک نهاد اجتماعی روند ساخت و ساز این مکتب را آغاز کرده است.

مسوولان این نهاد گفته به هدف فراهم کردن فضای مصوون آموزشی برای دانش آموزان در ۳۴ ولایت کشور ۶۸ باب مکتب دخترانه و پسرانه اعمار خواهد می‌کنند. 

محمد قیس ارغندیوال، مسوول نهاد خیریه، گفت: «در نظر داریم که در هر ولایت دو مکتب بسازیم. امروز در ولایت جوزجان شروع کردیم، تقریباً ۶۸ مکتب می‌شود.»

مسوولان معارف و باشنده ولایت جوزجان در مراسم تهداب گذاری سنگ ساختمان این مکتب می‌گویند که نبود ساختمان معیاری برای ۱۲۰ مکتب در این ولایت هنوز هم یک چالش جدی است. 

به گفته آنان در حال حاضر ۴۰ هزار دانش آموز به دلیل نبود ساختمان معیاری در فضای باز و خانه‌های کرایی سرگرم آموزش هستند.

محمد طاهر جواد رییس معارف جوزجان گفت: «بیشتر از ۱۲۰ مکتب ما ضرورت به تعمیر دارد که باید تعمیر برایش ساخته شود، چون اکثریت آن فاقد تعمیر استند.»

محبت‌الله تلاش، باشنده جوزجان گفت: «بدون صنف در بیرون درس می‌خوانند، در زیر خیمه‌ها درس می‌خواندند. این‌ها [دانش‌آموزان] از خطرات مریضی نجات پیدا می‌کنند و آینده شان هم روشن می‌شود.»

امان‌الله فقیری، یکتن از باشندگان جوزجان گفت: «اینجا قبلاً مشکل زیاد بود. این تعمیرها را می‌بینید، کهنه و فرسوده بودند و شاگردان زیر آن درس خوانده نمی‌توانستند.»

بر بنیاد معلومات مسوولان ریاست معارف جوزجان، از آغاز سال روان تا کنون روند ساخت و ساز چهار باب مکتب به همکاری مالی بازرگانان و نهاد‌های خیریه آغاز شده که از این میان بازسازی یکی آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

کار ساخت و ساز معیاری دو مکتب در جوزجان آغاز شد

به گفته آنان در حال حاضر ۴۰ هزار دانش آموز به دلیل نبود ساختمان معیاری در فضای باز و خانه‌های کرایی سرگرم آموزش هستند.

تصویر بندانگشتی

پس از نشر گزارش طلوع‌نیوز از نبود ساختمان معیاری لیسه جنرال عبدالحکیم قهرمان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، اکنون یک نهاد اجتماعی روند ساخت و ساز این مکتب را آغاز کرده است.

مسوولان این نهاد گفته به هدف فراهم کردن فضای مصوون آموزشی برای دانش آموزان در ۳۴ ولایت کشور ۶۸ باب مکتب دخترانه و پسرانه اعمار خواهد می‌کنند. 

محمد قیس ارغندیوال، مسوول نهاد خیریه، گفت: «در نظر داریم که در هر ولایت دو مکتب بسازیم. امروز در ولایت جوزجان شروع کردیم، تقریباً ۶۸ مکتب می‌شود.»

مسوولان معارف و باشنده ولایت جوزجان در مراسم تهداب گذاری سنگ ساختمان این مکتب می‌گویند که نبود ساختمان معیاری برای ۱۲۰ مکتب در این ولایت هنوز هم یک چالش جدی است. 

به گفته آنان در حال حاضر ۴۰ هزار دانش آموز به دلیل نبود ساختمان معیاری در فضای باز و خانه‌های کرایی سرگرم آموزش هستند.

محمد طاهر جواد رییس معارف جوزجان گفت: «بیشتر از ۱۲۰ مکتب ما ضرورت به تعمیر دارد که باید تعمیر برایش ساخته شود، چون اکثریت آن فاقد تعمیر استند.»

محبت‌الله تلاش، باشنده جوزجان گفت: «بدون صنف در بیرون درس می‌خوانند، در زیر خیمه‌ها درس می‌خواندند. این‌ها [دانش‌آموزان] از خطرات مریضی نجات پیدا می‌کنند و آینده شان هم روشن می‌شود.»

امان‌الله فقیری، یکتن از باشندگان جوزجان گفت: «اینجا قبلاً مشکل زیاد بود. این تعمیرها را می‌بینید، کهنه و فرسوده بودند و شاگردان زیر آن درس خوانده نمی‌توانستند.»

بر بنیاد معلومات مسوولان ریاست معارف جوزجان، از آغاز سال روان تا کنون روند ساخت و ساز چهار باب مکتب به همکاری مالی بازرگانان و نهاد‌های خیریه آغاز شده که از این میان بازسازی یکی آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره