Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امرالله صالح حکمتیار را به اهانت به قربانیان جنگ متهم کرد

امرالله صالح، وزیر دولت در امورتعیینات واصلاحات در نهاد‏های امنیتی و دفاعی روز جمعه (۲۲ ثور) که در مراسم گرامی‎داشت از کارنامه‏‌های محمد امان مبارز، دبیر پیشین شورای ولایتی کاپیسا، در مرکز این ولایت سخن‎ می‎زد، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را به اهانت به قربانیان جنگ‌‏ها در کشور متهم کرد.

محمدامان مبارز، چندی پیش درانفجار یک ماین جان باخت.

امرالله صالح هرچند می‎گوید که با روند صلح مخالف نیست، اما شیوۀ استقبال حکومت ازگلبدین حکمتیار را زیر سوال می برد و از آن انتقاد می‎کند.

آقای صالح در این باره گفت: «وقتی یک آدم درهفده سال فتوای مرگ ما را می‏دهد، وهفده سال خرابی را تمویل می‎کند، هفده سال در برابر مملکت خود در یک کشور خارجی نشسته است وبه کمک آن هرآنچه که از دستش می آید بر ضد کشور و دولت خود صادر می کند، برای او یک صحنه‎ی بسیاربزرگ را ساختند که تو بیا لکچر به مردم بتی؛ برای یک ساعت وده دقیقه، وهیچ نوع تمکینی هم به شهدای هفده سال اخیر مردم افغانستان هم نکن، این به نظرم یک اشتباه بود.»

وی می‎افزاید که با آنکه رهبرحزب اسلامی درهفده سال گذشته درکشتارمردم بی‏گناه درکشوردست داشت اما درسخنرانی‏ های اخیرش هیچ یادی ازاین کارهایش نکرد.

آقای صالح در ادامه بیان داشت: «درسالون‎ (درارگ) که او(حکمتیار) سخنرانی می کرد، برای یک لحظه هم تمکین نکرد که یا به حضار سلام بدهد یا اعتراف کند در این‏جا بزرگان نشسته‏ اند که مرا عفو کرده‏ اند، و باید سپاس‎گزاری کنم و یا یاد آوری کند که دراین هفده سال، همین عسکری را که حال امنیت مرا گرفته ‏است من این‎ها را چند تای شان را کشته ام.»

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی که چندی پیش ازسوی رییس‎جمهور در رأس وزارت تازه تشکیل شده‏ی دولت درامور تعیینات و اصلاحات درنهادهای امنیتی و دفاعی گماشته شد، اکنون تاکید دارد که هراس افگنان و افکار تند روانه‎ی آنان، در افغانستان با شکست روبرو خواهند شد.

وی تصریح کرد: «مگر به آتش کشیده شدن مکتب که درآنجا نه خارجی است و نه درس خارجی، در کدام گوشۀ دین ما و یاهم فرهنگ ما قرار دارد.»

درهمین ‏حال، شماری دیگر از شرکت کننده‏ گان این مراسم نیز بر حمایت از نیروهای امنیتی تاکید کردند.

نصیر احمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه گفت: «یگانه راه نجات، پشتیبانی از نیروهای امنیتی‏ است.»

امرالله صالح، می‏گوید که گروه‏ هایی درافغانستان در تلاش نابودی فکر جهاد ومقاوت در این کشور استند.

امرالله صالح حکمتیار را به اهانت به قربانیان جنگ متهم کرد

امرالله صالح می‏گوید با روند گفتگوهای صلح مخالف نیست، اما رویکرد حکومت افغانستان در برخورد با گلبدین حکمتیار و نحوه‏‌ی استقبال از وی در ارگ، اشتباه بود.

Thumbnail

امرالله صالح، وزیر دولت در امورتعیینات واصلاحات در نهاد‏های امنیتی و دفاعی روز جمعه (۲۲ ثور) که در مراسم گرامی‎داشت از کارنامه‏‌های محمد امان مبارز، دبیر پیشین شورای ولایتی کاپیسا، در مرکز این ولایت سخن‎ می‎زد، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را به اهانت به قربانیان جنگ‌‏ها در کشور متهم کرد.

محمدامان مبارز، چندی پیش درانفجار یک ماین جان باخت.

امرالله صالح هرچند می‎گوید که با روند صلح مخالف نیست، اما شیوۀ استقبال حکومت ازگلبدین حکمتیار را زیر سوال می برد و از آن انتقاد می‎کند.

آقای صالح در این باره گفت: «وقتی یک آدم درهفده سال فتوای مرگ ما را می‏دهد، وهفده سال خرابی را تمویل می‎کند، هفده سال در برابر مملکت خود در یک کشور خارجی نشسته است وبه کمک آن هرآنچه که از دستش می آید بر ضد کشور و دولت خود صادر می کند، برای او یک صحنه‎ی بسیاربزرگ را ساختند که تو بیا لکچر به مردم بتی؛ برای یک ساعت وده دقیقه، وهیچ نوع تمکینی هم به شهدای هفده سال اخیر مردم افغانستان هم نکن، این به نظرم یک اشتباه بود.»

وی می‎افزاید که با آنکه رهبرحزب اسلامی درهفده سال گذشته درکشتارمردم بی‏گناه درکشوردست داشت اما درسخنرانی‏ های اخیرش هیچ یادی ازاین کارهایش نکرد.

آقای صالح در ادامه بیان داشت: «درسالون‎ (درارگ) که او(حکمتیار) سخنرانی می کرد، برای یک لحظه هم تمکین نکرد که یا به حضار سلام بدهد یا اعتراف کند در این‏جا بزرگان نشسته‏ اند که مرا عفو کرده‏ اند، و باید سپاس‎گزاری کنم و یا یاد آوری کند که دراین هفده سال، همین عسکری را که حال امنیت مرا گرفته ‏است من این‎ها را چند تای شان را کشته ام.»

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی که چندی پیش ازسوی رییس‎جمهور در رأس وزارت تازه تشکیل شده‏ی دولت درامور تعیینات و اصلاحات درنهادهای امنیتی و دفاعی گماشته شد، اکنون تاکید دارد که هراس افگنان و افکار تند روانه‎ی آنان، در افغانستان با شکست روبرو خواهند شد.

وی تصریح کرد: «مگر به آتش کشیده شدن مکتب که درآنجا نه خارجی است و نه درس خارجی، در کدام گوشۀ دین ما و یاهم فرهنگ ما قرار دارد.»

درهمین ‏حال، شماری دیگر از شرکت کننده‏ گان این مراسم نیز بر حمایت از نیروهای امنیتی تاکید کردند.

نصیر احمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه گفت: «یگانه راه نجات، پشتیبانی از نیروهای امنیتی‏ است.»

امرالله صالح، می‏گوید که گروه‏ هایی درافغانستان در تلاش نابودی فکر جهاد ومقاوت در این کشور استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره