Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی درکابل؛ نقاشان بدنبال گمشده‌ها استند

بیش از صد تابلوی نقاشی شده توسط سه نقاش کشور، امروز (پنج‌شنبه، ۲۴دلو) در منطقۀ پل‌سرخ کابل، در یک نمایشگاۀ خیابانی به دید عموم گذاشته شدند.

این نقاشان نام «گمشده» را برای نمایشگاۀ امروز شان برگزیده بودند – نامی که به گفتۀ آنان تداعی کنندۀ گم‌شده‌های انسان امروز است؛ از صداقت و مهربانی گرفته تا صلح و زنده‌گی مسالمت آمیز.

این نقاشان، می‌گویند که با برگزاری این نمایشگاه، خواسته‌اند تا این گم‌شده‌ها را دوباره به یاد شهروندان بیاورند.

جواد احمد پایا، یکی از این نقاشان گفت: «مهر و محبت به [کمک] حکومت نیاز ندارند. داشتن این صفت، به شخص خود ما ارتباط دارد که بتوانیم مهر و محبت واقعی را در میان همدیگر پیدا کنیم. دوستی را پیدا کنیم، به ارزش‌های واقعی ارج بگزاریم تا بتوانیم یک جامعۀ پر از مهر و محبت و دوستی داشته باشیم.»

بسیاری از تابلوهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند، به سبک ریالیسم نقاشی شده‌اند – سبکی که در آن اشیا و موجودات آنگونه که هستند – چه زشت و زیبا – ترسیم می‌شوند و نقطۀ مقابل سبک رومانتیک است.

محمد نعیم ایوبی، نقاش دیگر نیز افزود: «نمایشگاۀ ما شامل سبک‌های گوناگون است؛ کارهای معاصر داریم و سبک‌های که غیرواقعی یا تخیلی کار می‌شود، اما بیشتر در این نمایشگاۀ امروز نقاشی‌های ریالیسم است.»

در این میان، یک تابلوی میناتوری پر ملکۀ قره کارت نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود. خالق این اثر اما نداخراسانی، یک بانو است – بانویی که می‌گوید این تابلو را با تارهای رنگین و با دست خود میناتوری کرده‌است: «خواستیم این را بدوزم و همه‌اش توسط تار دوخته شده‌است. هربخشش رنگ گوناگون دارد.»

یک سال می‌شود که هنرمندان تلاش دارند که آفریده‌های هنری شان را در خیابان‌ها بیشتر به نمایش بگذارند و این‌گونه خواسته‌اند که هنر و به ویژه هنرنقاشی را در میان مردم ببرند.

برگزاری نمایشگاۀ خیابانی درکابل؛ نقاشان بدنبال گمشده‌ها استند

بخشی از تابلوها در این نمایشگاه در یک مکان سربسته به دید عموم گذاشته شده بودند.

تصویر بندانگشتی

بیش از صد تابلوی نقاشی شده توسط سه نقاش کشور، امروز (پنج‌شنبه، ۲۴دلو) در منطقۀ پل‌سرخ کابل، در یک نمایشگاۀ خیابانی به دید عموم گذاشته شدند.

این نقاشان نام «گمشده» را برای نمایشگاۀ امروز شان برگزیده بودند – نامی که به گفتۀ آنان تداعی کنندۀ گم‌شده‌های انسان امروز است؛ از صداقت و مهربانی گرفته تا صلح و زنده‌گی مسالمت آمیز.

این نقاشان، می‌گویند که با برگزاری این نمایشگاه، خواسته‌اند تا این گم‌شده‌ها را دوباره به یاد شهروندان بیاورند.

جواد احمد پایا، یکی از این نقاشان گفت: «مهر و محبت به [کمک] حکومت نیاز ندارند. داشتن این صفت، به شخص خود ما ارتباط دارد که بتوانیم مهر و محبت واقعی را در میان همدیگر پیدا کنیم. دوستی را پیدا کنیم، به ارزش‌های واقعی ارج بگزاریم تا بتوانیم یک جامعۀ پر از مهر و محبت و دوستی داشته باشیم.»

بسیاری از تابلوهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند، به سبک ریالیسم نقاشی شده‌اند – سبکی که در آن اشیا و موجودات آنگونه که هستند – چه زشت و زیبا – ترسیم می‌شوند و نقطۀ مقابل سبک رومانتیک است.

محمد نعیم ایوبی، نقاش دیگر نیز افزود: «نمایشگاۀ ما شامل سبک‌های گوناگون است؛ کارهای معاصر داریم و سبک‌های که غیرواقعی یا تخیلی کار می‌شود، اما بیشتر در این نمایشگاۀ امروز نقاشی‌های ریالیسم است.»

در این میان، یک تابلوی میناتوری پر ملکۀ قره کارت نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود. خالق این اثر اما نداخراسانی، یک بانو است – بانویی که می‌گوید این تابلو را با تارهای رنگین و با دست خود میناتوری کرده‌است: «خواستیم این را بدوزم و همه‌اش توسط تار دوخته شده‌است. هربخشش رنگ گوناگون دارد.»

یک سال می‌شود که هنرمندان تلاش دارند که آفریده‌های هنری شان را در خیابان‌ها بیشتر به نمایش بگذارند و این‌گونه خواسته‌اند که هنر و به ویژه هنرنقاشی را در میان مردم ببرند.

هم‌رسانی کنید