تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

برگذاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان در کابل

یک نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان از بهر بازاریابی و حمایت از این ساخته‌ها امروز در نگارستان ملی در کابل از سوی شماری از زنان برگزار شد.

در این نمایشگاه زیورها، لباس‌های ستنی افغانستان و شماری از ساخته‌های چوبی به نمایش گذاشته شدند.

درهمین حال شماری از زنانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند خواهان ایجاد بازارهای همیشه‌گی برای فروش ساخته‌های دستی شان استند .

مدینه استانه، یکی از برگذار کننده‌گان این نمایشگاه، گفت: «بخاطراین‌که صنایع دستی افغانستان در حال رونق است و ما خواستیم کسانی را که در این بخش کار می‌کنند بیشتر آنان را با مردم آشنا سازیم.»

مرسل نظری، یکی دیگر از برگذار کننده‌گان این نمایشگاه، گفت: «ما این ساخته‌ها را از چندین جای آورده‌ایم و کسانی استند که خودشان ساخته‌های‌شان را آورده‌اند به نمایش گذاشته‌اند و از فروش آن درآمد بدست بیاورند. و برخی از دیگر زنان روستایی استند که ساخته‌های‌شان در این‌جا استند و ما آن‌ها را به فروش می‌رسانیم.»

فرشته صفری، یکی از زنان سرمایه گذار در گوشه‌یی از این نمایشگاه فرشته فراورده‌هایش را به نمایش گذاشته است. او می‌گوید کار ساخت زیورات را ده سال پیش آغاز کرد و اکنون توانسته است زمینه‌های کاری برای شماری از زنان دیگر نیز فراهم سازد و کاروبار‌اش رونق خوبی داشته است.

فرشته صفری، سرمایه گذار، گفت: «حدود ده سال می‌شود که این‌کار را شروع کرده‌ام. ساخت زیورات است از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و دیگر حساب سوزن دوزی است، بوت و دستکول‌ها است که ما می‌سازیم.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصاد می‌گویند که حکومت در چند سال گذشته تنها پروژه‌های کوچک را برای حمایت از ساخته‌های دستی زنان عملی ساخته است که این پروژه بسنده نیست و باید پروژه‌های بزرگ وسودمند در این بخش عملی شوند.

شعیب رحیمی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «اگر ما به واقعیت می‌خواهیم ساخته‌های دستی ما رشد کند، باید به این ساخته‌ها بازاریابی شود، ماشین آلات برایشان فراهم شود تا زنان بتوانند به شکل معیاری و با کیفیت تولیدات داشته باشند.»

بازدید کننده‌گان این نمایشگاه به این باور استند که هرگاه چنین نماشگاه‌های دایمی در بخش‌های گونه‌گون کشور برای زنان ایجاد شوند، از یک سو زنان از رهگذر اقتصادی به خود بسنده‌گی خواهند رسید و از سوی دیگر آنان در اقتصاد کشور نیز نقش بازی خواهند کرد.

بازرگانی

برگذاری نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان در کابل

در این نمایشگاه بیشتر ساخته‌های دستی زنان روستایی  به هدف  بازاریابی  و حمایت  از زنان صنعت کار به نمایش گذاشته شدند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان از بهر بازاریابی و حمایت از این ساخته‌ها امروز در نگارستان ملی در کابل از سوی شماری از زنان برگزار شد.

در این نمایشگاه زیورها، لباس‌های ستنی افغانستان و شماری از ساخته‌های چوبی به نمایش گذاشته شدند.

درهمین حال شماری از زنانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند خواهان ایجاد بازارهای همیشه‌گی برای فروش ساخته‌های دستی شان استند .

مدینه استانه، یکی از برگذار کننده‌گان این نمایشگاه، گفت: «بخاطراین‌که صنایع دستی افغانستان در حال رونق است و ما خواستیم کسانی را که در این بخش کار می‌کنند بیشتر آنان را با مردم آشنا سازیم.»

مرسل نظری، یکی دیگر از برگذار کننده‌گان این نمایشگاه، گفت: «ما این ساخته‌ها را از چندین جای آورده‌ایم و کسانی استند که خودشان ساخته‌های‌شان را آورده‌اند به نمایش گذاشته‌اند و از فروش آن درآمد بدست بیاورند. و برخی از دیگر زنان روستایی استند که ساخته‌های‌شان در این‌جا استند و ما آن‌ها را به فروش می‌رسانیم.»

فرشته صفری، یکی از زنان سرمایه گذار در گوشه‌یی از این نمایشگاه فرشته فراورده‌هایش را به نمایش گذاشته است. او می‌گوید کار ساخت زیورات را ده سال پیش آغاز کرد و اکنون توانسته است زمینه‌های کاری برای شماری از زنان دیگر نیز فراهم سازد و کاروبار‌اش رونق خوبی داشته است.

فرشته صفری، سرمایه گذار، گفت: «حدود ده سال می‌شود که این‌کار را شروع کرده‌ام. ساخت زیورات است از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و دیگر حساب سوزن دوزی است، بوت و دستکول‌ها است که ما می‌سازیم.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصاد می‌گویند که حکومت در چند سال گذشته تنها پروژه‌های کوچک را برای حمایت از ساخته‌های دستی زنان عملی ساخته است که این پروژه بسنده نیست و باید پروژه‌های بزرگ وسودمند در این بخش عملی شوند.

شعیب رحیمی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «اگر ما به واقعیت می‌خواهیم ساخته‌های دستی ما رشد کند، باید به این ساخته‌ها بازاریابی شود، ماشین آلات برایشان فراهم شود تا زنان بتوانند به شکل معیاری و با کیفیت تولیدات داشته باشند.»

بازدید کننده‌گان این نمایشگاه به این باور استند که هرگاه چنین نماشگاه‌های دایمی در بخش‌های گونه‌گون کشور برای زنان ایجاد شوند، از یک سو زنان از رهگذر اقتصادی به خود بسنده‌گی خواهند رسید و از سوی دیگر آنان در اقتصاد کشور نیز نقش بازی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید