تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

تعهد وزارت داخله بر تأمین امنیت روزهای عید در پی حملات اخیر

این روزها شهر کابل بیروبارتر و بازارهای کالاها گرم تر به نظر می رسند.

پایتخت نشینان می‌گویند که انتظار داشتند طالبان و حکومت همچون عید گذشته آتش‌بس اعلام کنند تا خوشی‌های آنان درعید بیشتر شود.

درهمین حال فروشنده‌گان میوه‌های خشک بازار خرید میوه‌های خشک را در آستانه این عید گرم و پررونق می‌گویند.

فضل حسین، باشنده کابل گفت:«دمی امید استیم که انشاالله خریدا را کنیم بخیر عید بخیر قدی خانواده، قدی قوم دوست، با مردم افغانستان بخیر عید بخیر شوه.»

ولی محمد نزدیک به سه دهه می شود که در کابل و جلال آباد میوه‌های خشک می فروشد. وی می‌گوید که در مقایسه با عید گذشته تاکنون کسانی بیشتری از وی میوه خریده اند.

ولی محمد، میوه فروش گفت:«قیمتا خوب است نسبت به دگه سالها پایان امده. کشمش مثال کیلوی چهارصد بود پارسال امسال کیلوی دوصد و دونیم صد رسیده.»

باشنده گان غرب کابل نیز میگویند که انتظار داشتند که امسال نیز طالبان و حکومت آتش بس اعلام کنند.

سید الرحمن، باشنده کابل گفت:«منتظر بودیم که سال گذشته واری دمی عید فطر بازهم یک آتش بس میشد و آشتی میشد.»

از سویی هم سخنگوی وزارت امور داخله دراین نشست خبری از آماده گی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت کشور در روزهای عید خبر می دهد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«به اساس ای پلان، ارگان های امنیتی و سایر نیروهای پولیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز هم در ولایات قرار میگیرند.»

با وجودی که در هفت روز گذشته باشنده‌گان کابل گواه  چندین رویداد هراس افگنانه دراین شهر بودند اما ظاهرن این رویدادها نتوانسته اند مانع آماده‌گی‌های پایتخت نشینان برای جشن گرفتن عید شوند زیرا  شهر بیروبار تر و بازارهای فروش کالاها گرم تر به نظر می رسند.

فرهنگ و هنر

تعهد وزارت داخله بر تأمین امنیت روزهای عید در پی حملات اخیر

از سویی هم سخنگوی وزارت امور داخله دراین نشست خبری از آماده گی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت کشور در روزهای عید خبر می دهد.

Thumbnail

این روزها شهر کابل بیروبارتر و بازارهای کالاها گرم تر به نظر می رسند.

پایتخت نشینان می‌گویند که انتظار داشتند طالبان و حکومت همچون عید گذشته آتش‌بس اعلام کنند تا خوشی‌های آنان درعید بیشتر شود.

درهمین حال فروشنده‌گان میوه‌های خشک بازار خرید میوه‌های خشک را در آستانه این عید گرم و پررونق می‌گویند.

فضل حسین، باشنده کابل گفت:«دمی امید استیم که انشاالله خریدا را کنیم بخیر عید بخیر قدی خانواده، قدی قوم دوست، با مردم افغانستان بخیر عید بخیر شوه.»

ولی محمد نزدیک به سه دهه می شود که در کابل و جلال آباد میوه‌های خشک می فروشد. وی می‌گوید که در مقایسه با عید گذشته تاکنون کسانی بیشتری از وی میوه خریده اند.

ولی محمد، میوه فروش گفت:«قیمتا خوب است نسبت به دگه سالها پایان امده. کشمش مثال کیلوی چهارصد بود پارسال امسال کیلوی دوصد و دونیم صد رسیده.»

باشنده گان غرب کابل نیز میگویند که انتظار داشتند که امسال نیز طالبان و حکومت آتش بس اعلام کنند.

سید الرحمن، باشنده کابل گفت:«منتظر بودیم که سال گذشته واری دمی عید فطر بازهم یک آتش بس میشد و آشتی میشد.»

از سویی هم سخنگوی وزارت امور داخله دراین نشست خبری از آماده گی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت کشور در روزهای عید خبر می دهد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«به اساس ای پلان، ارگان های امنیتی و سایر نیروهای پولیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز هم در ولایات قرار میگیرند.»

با وجودی که در هفت روز گذشته باشنده‌گان کابل گواه  چندین رویداد هراس افگنانه دراین شهر بودند اما ظاهرن این رویدادها نتوانسته اند مانع آماده‌گی‌های پایتخت نشینان برای جشن گرفتن عید شوند زیرا  شهر بیروبار تر و بازارهای فروش کالاها گرم تر به نظر می رسند.

هم‌رسانی کنید