Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌‌های ایرانی: راۀ آهن هرات- خواف تا دو ماه دیگر تکمیل می‌‌شود

عباس خطیبی، معاون ادارۀ راۀ آهن ایران در سفرش به ولایت هرات روز دوشنبه (۱۴ میزان) گفت که ۹۳ درصد کار احداث این پروژه تکمیل شده‌‌است و قرار است این پروژه تا کمتر از دو ماه دیگر، به بهره‌برداری سپرده شود.

عباس خطیبی افزود: «بسیار امیدوار هستیم که حداکثر تا یک یا دو ماه آینده، ما این پروژه را به صورت ۱۰۰ درصد آمادۀ بهره‌برداری داشته باشیم.»

مسؤولان ادارۀ خط آهن هرات نیز گفتند که تا ده روز دیگر کار ساخت بخش چهارم این راه آهن که از ولسوالی غوریان تا میدان هوایی هرات است از سوی حکومت افغانستان، آغاز می‌‌شود.

سیدآقا عزیزی، رییس ادارۀ راه آهن هرات گفت: «قطعۀ چهارم ۴۳ کیلو متر کار سروی، کار جیوتیکنیکل مراحل اتبدایی آن و خوشبختانه قبلا تکمیل شده و شرکت قذاقی اجراکنندۀ ازو پروژه، فعلاً در حال ذخیره سازی مواد است.»

خط آهن هرات- خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است.

این خط آهن در چهار بخش ساخته می‌‌شود که دو بخش آن در خاک ایران و یک بخش آن در خاک افغانستان ساخته شده‌است. بخش چهارم این خط آهن از منطقۀ روزنک ولسوالی غوریان هرات تا میدان هوایی این ولایت که ۸۷ کیلومتر دارازا دارد، تاهنوز کار آن آغاز نشده‌‌است.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌‌گوید که با بهره‌برداری از راه آهن هرات-خواف، روند صادرات و واردات میان افغانستان و ایران  بیشتر تسهیل خواهد شد.

عبدالطیف قناویزیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «خواف-هرات میتانه که شهر هرات را به تمام دنیا وصل کنه و صادرات ما رشد می‌کند.»

مقام‌های ایرانی می‌‌گویند که خط آهن هرات- خواف افغانستان را به بندر چاه بهار و بندر عباس این کشور وصل می‌‌سازد.

با این حال، تهدیدهای امنیتی در برابر خط آهن هرات- خواف در ولسوالی غوریان هرات هنوز هم نگران کننده خوانده می‌شود.

سمونوال نجیب‌الله صافی، فرمانده کندک امنیتی خط آهن هرات- خواف گفت: «وقتی در یک ساحه کار می‌آید، نفوس زیاد می‌شود و وقتی امکانات می‌آیند، آنجا طبعاً تهدیدات امنیتی نیز موجود می‌باشند، ولی ما آماده‌‌گی کامل داریم تا تهدیدات امنیتی را جلوگیری نماییم.»

خط آهن هرات- خواف بزرگ ترین پروژه زیربنایی مشترک میان ایران و افغاستان است.

در سال‌‌های گذشته بارها کار ساخت این پروژه زیربنایی به‌علت‌‌های گونه‌‌گون متوقف شده‌‌است. اما اکنون مقام‌‌های دو کشور تأکید می‌کنند که هیچ مانعی فرا راه بهره‌برداری از این پروژه، وجود ندارد.

مقام‌‌های ایرانی: راۀ آهن هرات- خواف تا دو ماه دیگر تکمیل می‌‌شود

خط آهن هرات- خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است.

Thumbnail

عباس خطیبی، معاون ادارۀ راۀ آهن ایران در سفرش به ولایت هرات روز دوشنبه (۱۴ میزان) گفت که ۹۳ درصد کار احداث این پروژه تکمیل شده‌‌است و قرار است این پروژه تا کمتر از دو ماه دیگر، به بهره‌برداری سپرده شود.

عباس خطیبی افزود: «بسیار امیدوار هستیم که حداکثر تا یک یا دو ماه آینده، ما این پروژه را به صورت ۱۰۰ درصد آمادۀ بهره‌برداری داشته باشیم.»

مسؤولان ادارۀ خط آهن هرات نیز گفتند که تا ده روز دیگر کار ساخت بخش چهارم این راه آهن که از ولسوالی غوریان تا میدان هوایی هرات است از سوی حکومت افغانستان، آغاز می‌‌شود.

سیدآقا عزیزی، رییس ادارۀ راه آهن هرات گفت: «قطعۀ چهارم ۴۳ کیلو متر کار سروی، کار جیوتیکنیکل مراحل اتبدایی آن و خوشبختانه قبلا تکمیل شده و شرکت قذاقی اجراکنندۀ ازو پروژه، فعلاً در حال ذخیره سازی مواد است.»

خط آهن هرات- خواف ۲۲۶ کیلومتر درازا دارد که ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلو متر آن در خاک افغانستان است.

این خط آهن در چهار بخش ساخته می‌‌شود که دو بخش آن در خاک ایران و یک بخش آن در خاک افغانستان ساخته شده‌است. بخش چهارم این خط آهن از منطقۀ روزنک ولسوالی غوریان هرات تا میدان هوایی این ولایت که ۸۷ کیلومتر دارازا دارد، تاهنوز کار آن آغاز نشده‌‌است.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌‌گوید که با بهره‌برداری از راه آهن هرات-خواف، روند صادرات و واردات میان افغانستان و ایران  بیشتر تسهیل خواهد شد.

عبدالطیف قناویزیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت: «خواف-هرات میتانه که شهر هرات را به تمام دنیا وصل کنه و صادرات ما رشد می‌کند.»

مقام‌های ایرانی می‌‌گویند که خط آهن هرات- خواف افغانستان را به بندر چاه بهار و بندر عباس این کشور وصل می‌‌سازد.

با این حال، تهدیدهای امنیتی در برابر خط آهن هرات- خواف در ولسوالی غوریان هرات هنوز هم نگران کننده خوانده می‌شود.

سمونوال نجیب‌الله صافی، فرمانده کندک امنیتی خط آهن هرات- خواف گفت: «وقتی در یک ساحه کار می‌آید، نفوس زیاد می‌شود و وقتی امکانات می‌آیند، آنجا طبعاً تهدیدات امنیتی نیز موجود می‌باشند، ولی ما آماده‌‌گی کامل داریم تا تهدیدات امنیتی را جلوگیری نماییم.»

خط آهن هرات- خواف بزرگ ترین پروژه زیربنایی مشترک میان ایران و افغاستان است.

در سال‌‌های گذشته بارها کار ساخت این پروژه زیربنایی به‌علت‌‌های گونه‌‌گون متوقف شده‌‌است. اما اکنون مقام‌‌های دو کشور تأکید می‌کنند که هیچ مانعی فرا راه بهره‌برداری از این پروژه، وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید