Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد باشنده‌گان کابل از ناتوانی شرکت برشنا در تأمین برق پایتخت

در پی قطع برق وارداتی ازبیکستان به کشور، بخش‌های گوناگون پایتخت در ۲۴ساعت گذشته تنها برای در حدود ۲۰دقیقه برق داشته‌اند.

شرکت برشنا که سالانه بیش از صد میلیون دالر به ازبیکستان ازبهر خرید برق می‌پردازد، حتا نمی‌داند که اگر مشکلی در ازبیکستان به‌میان آمده‌است چه زمانی حل خواهد شد.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا اما از شهروندان کشور می‌خواهد که حوصله‌مند باشند: «از هموطنان عزیز ما تقاضای حوصله‌مندی را داریم. چون این یک مشکل تخنیکی است به دست ما و شما نمی‌باشد.»

تاریک شدن پایتخت و بخش‌های دیگر کشور، باعث شده‌است که کاربران رسانه‌های اجتماعی یکبار دیگر وعده‌های گوناگون رییس‌جمهور غنی را برای فراهم سازی برق کافی در کشور به انتقاد بگیرند.

عبدالبشیر فقیری، وکیل گذر گفت: «نمی‌دانم که وجدان بیدار در این وطن موجود است یا نه؟ آیا رییس برشنا گپ‌های ما را می‌شنود یا نه؟ آیا حس دل سوزی به این وطن دارد یا ندارد؟»

شمس الحق، باشندۀ کابل نیز افزود: «در بیست و چهار ساعت ما تقریبأ پانزده دقیقه برق داشتیم. در پانزده دقیقه هیچ مشکل ما حل نمی‌شود.»

شفیع صمیم، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که منابع پولی افغانستان در راستای غیر ضروری هزینه می‌شود: «همه منابع پولی در ابعادی استفاده می‌شود که به نفع مردم نیست. مثلأ همین پولی که بخاطر دسترخوان ملی مصرف می‌شود. اگر کمک‌های در راستای ایجاد زیربناها مصرف شود ما نیازمند به برق کشورهای همسایه نخواهیم بود.»

افغانستان ۴۵۰ میگاوات برق از ازبیکستان وارد می‌کند. این مقدار برق از شب گذشته به‌این‌سو قطع است و تنها ۱۶۰میگاوات برق که از منابع داخلی در کابل تأمین می‌شود، در دسترس مردم است.

انتقاد باشنده‌گان کابل از ناتوانی شرکت برشنا در تأمین برق پایتخت

افغانستان ۴۵۰ میگاوات برق از ازبیکستان وارد می‌کند. این مقدار برق از شب گذشته به‌این‌سو قطع است.

Thumbnail

در پی قطع برق وارداتی ازبیکستان به کشور، بخش‌های گوناگون پایتخت در ۲۴ساعت گذشته تنها برای در حدود ۲۰دقیقه برق داشته‌اند.

شرکت برشنا که سالانه بیش از صد میلیون دالر به ازبیکستان ازبهر خرید برق می‌پردازد، حتا نمی‌داند که اگر مشکلی در ازبیکستان به‌میان آمده‌است چه زمانی حل خواهد شد.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا اما از شهروندان کشور می‌خواهد که حوصله‌مند باشند: «از هموطنان عزیز ما تقاضای حوصله‌مندی را داریم. چون این یک مشکل تخنیکی است به دست ما و شما نمی‌باشد.»

تاریک شدن پایتخت و بخش‌های دیگر کشور، باعث شده‌است که کاربران رسانه‌های اجتماعی یکبار دیگر وعده‌های گوناگون رییس‌جمهور غنی را برای فراهم سازی برق کافی در کشور به انتقاد بگیرند.

عبدالبشیر فقیری، وکیل گذر گفت: «نمی‌دانم که وجدان بیدار در این وطن موجود است یا نه؟ آیا رییس برشنا گپ‌های ما را می‌شنود یا نه؟ آیا حس دل سوزی به این وطن دارد یا ندارد؟»

شمس الحق، باشندۀ کابل نیز افزود: «در بیست و چهار ساعت ما تقریبأ پانزده دقیقه برق داشتیم. در پانزده دقیقه هیچ مشکل ما حل نمی‌شود.»

شفیع صمیم، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که منابع پولی افغانستان در راستای غیر ضروری هزینه می‌شود: «همه منابع پولی در ابعادی استفاده می‌شود که به نفع مردم نیست. مثلأ همین پولی که بخاطر دسترخوان ملی مصرف می‌شود. اگر کمک‌های در راستای ایجاد زیربناها مصرف شود ما نیازمند به برق کشورهای همسایه نخواهیم بود.»

افغانستان ۴۵۰ میگاوات برق از ازبیکستان وارد می‌کند. این مقدار برق از شب گذشته به‌این‌سو قطع است و تنها ۱۶۰میگاوات برق که از منابع داخلی در کابل تأمین می‌شود، در دسترس مردم است.

هم‌رسانی کنید