Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد به هدف ایجاد شغل، زون‌های اقتصادی می‌سازد

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا پنج زون اقتصادی را به مقصد کاهش فقر، جلب سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد ‌کند.

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این زون‌ها در ولایت‌های شمال، غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور ایجاد خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «زون‌های که در نظر گرفته شده در شمال، غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق می‌باشد و تلاش این است که این روند با سرمایه‌گذاری داخلی به پیش برده شود. از سرمایه‌گذاری خارجی هم استقبال می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که میزان بیکاری از چند ماه به این سو در کشور بیشتر از پیش شده است. شمس علی یکی از صد ها کارگر است که از بهر پیدا کردن کار از ولایت پروان به کابل آمده است.

شمس علی به طلوع‌نیوز گفت: «کار نیست، قیمتی هم به اوج رسیده. مواد خوراکی زیاد قیمت است.»

احسان الله، کارگر، در این باره گفت: «در ولایت خود ما کار نبود، کابل آمدیم که غریبی کنیم، اما اینجا هم وضعیت خراب است، چندین روز است که اینجا بیکار استم. ما در خانه پنج نفر استیم.»

در همین حال، برخی از آگاهان برای کاهش بیکاری دیدگاه‌های مختلف دارند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سکتور خصوصی باید در این زون‌ها شامل شود و سرمایه‌گذاری کند. دولت هم باید سهولت‌ها را فراهم کند.»

مزمل شینواری، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفته است: «در این شرایط، این کار برای حکومت فعلی خیلی زود است. دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه حکومت افغانستان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است، به این اساس، شرکت های  بزرگ خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. دوم اینکه ساخت زون‌های اقتصادی بودجه گزاف کار دارد، بخاطر ساخت زیبنای زون‌ها مانند سیستم آب‌رسانی، ساخت زیربنا ها، ساخت سرک‌ها.»

شماری از سازمان‌های جهانی در چند ماه گذشته بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان هشدار داده اند.

وزارت اقتصاد به هدف ایجاد شغل، زون‌های اقتصادی می‌سازد

احسان الله، کارگر، در این باره گفت: «در ولایت خود ما کار نبود، کابل آمدیم که غریبی کنیم، اما اینجا هم وضعیت خراب است، چندین روز است که اینجا بیکار استم. ما در خانه پنج نفر استیم.»

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا پنج زون اقتصادی را به مقصد کاهش فقر، جلب سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد ‌کند.

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این زون‌ها در ولایت‌های شمال، غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور ایجاد خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «زون‌های که در نظر گرفته شده در شمال، غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق می‌باشد و تلاش این است که این روند با سرمایه‌گذاری داخلی به پیش برده شود. از سرمایه‌گذاری خارجی هم استقبال می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که میزان بیکاری از چند ماه به این سو در کشور بیشتر از پیش شده است. شمس علی یکی از صد ها کارگر است که از بهر پیدا کردن کار از ولایت پروان به کابل آمده است.

شمس علی به طلوع‌نیوز گفت: «کار نیست، قیمتی هم به اوج رسیده. مواد خوراکی زیاد قیمت است.»

احسان الله، کارگر، در این باره گفت: «در ولایت خود ما کار نبود، کابل آمدیم که غریبی کنیم، اما اینجا هم وضعیت خراب است، چندین روز است که اینجا بیکار استم. ما در خانه پنج نفر استیم.»

در همین حال، برخی از آگاهان برای کاهش بیکاری دیدگاه‌های مختلف دارند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سکتور خصوصی باید در این زون‌ها شامل شود و سرمایه‌گذاری کند. دولت هم باید سهولت‌ها را فراهم کند.»

مزمل شینواری، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفته است: «در این شرایط، این کار برای حکومت فعلی خیلی زود است. دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه حکومت افغانستان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است، به این اساس، شرکت های  بزرگ خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. دوم اینکه ساخت زون‌های اقتصادی بودجه گزاف کار دارد، بخاطر ساخت زیبنای زون‌ها مانند سیستم آب‌رسانی، ساخت زیربنا ها، ساخت سرک‌ها.»

شماری از سازمان‌های جهانی در چند ماه گذشته بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان هشدار داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره