Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد ا.ا برای پشتیبانی از صنعت در کشور

نورالدین عزیزی، سرپرست وزرات صنعت و تجارت، در دیدار با شماری از کارخانه‌داران گفته است که آبادی کشور وابسته به رشد صنعت است.

سرپرست این وزارت تعهد سپرده است که از صنعت‌کاران پشتیبانی خواهد کرد.

نورالدین عزیزی گفت: «وزارت صنعت و تجارت الحمد‌لله از هرگونه پیشرفت که در عرصه صنعت می‌باشد و تولیدات می‌باشد الحمدلله امارت حمایت می‌کند این که پارک صنعتی شخصی است یا دولتی این‌طور نیست که به دوگانه‌گی ببیند.»

در همین حال، محمد محسن امیری، رییس پارک صنایع سبز می‌گوید که تا کنون برای نزدیک به ۵۰۰ کارخانه‌دار زمین توزیع شده است که از این میان ۱۲۰ کارخانه به گونه عملی کارهای شان را آغاز کرده‌اند و برای بیش از ۳هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.

به گفته او، در حال حاضر کارخانه‌های کشور در بخش‌های خواربار، پلاستیک و چاپ خودکفا شده اند.

رییس پارک صنایع سبز به طلوع نیوز می‌گوید: «خوشبختانه در بسیاری اقلام که شما خبر دارید در بخش مواد غذایی است که پلاستیک است چاپ است مطبوعات است و این‌ها ما خودکفا استیم غیر که خودکفا استیم صادر کننده استیم.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که در حال حاضر کم‌بود برق و انتقال پول از چالش‌های عمده کارخانه‌داران استند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «ما امیدوار استیم که حکومت هر اندازه زود که می‌شود نظام بانکی را به حالت عادی برگرداند و منابع مالی را تامین کند.»

در سراسر کشور نزدیک به پنج هزار کارخانه در بخش‌های گوناگون فعالیت دارند که پس از تحولات اخیر نزدیک به دوهزار کارخانه بسته شده‌اند.

تعهد ا.ا برای پشتیبانی از صنعت در کشور

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که در حال حاضر کم‌بود برق و انتقال پول از چالش‌های عمده کارخانه‌داران استند.

Thumbnail

نورالدین عزیزی، سرپرست وزرات صنعت و تجارت، در دیدار با شماری از کارخانه‌داران گفته است که آبادی کشور وابسته به رشد صنعت است.

سرپرست این وزارت تعهد سپرده است که از صنعت‌کاران پشتیبانی خواهد کرد.

نورالدین عزیزی گفت: «وزارت صنعت و تجارت الحمد‌لله از هرگونه پیشرفت که در عرصه صنعت می‌باشد و تولیدات می‌باشد الحمدلله امارت حمایت می‌کند این که پارک صنعتی شخصی است یا دولتی این‌طور نیست که به دوگانه‌گی ببیند.»

در همین حال، محمد محسن امیری، رییس پارک صنایع سبز می‌گوید که تا کنون برای نزدیک به ۵۰۰ کارخانه‌دار زمین توزیع شده است که از این میان ۱۲۰ کارخانه به گونه عملی کارهای شان را آغاز کرده‌اند و برای بیش از ۳هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.

به گفته او، در حال حاضر کارخانه‌های کشور در بخش‌های خواربار، پلاستیک و چاپ خودکفا شده اند.

رییس پارک صنایع سبز به طلوع نیوز می‌گوید: «خوشبختانه در بسیاری اقلام که شما خبر دارید در بخش مواد غذایی است که پلاستیک است چاپ است مطبوعات است و این‌ها ما خودکفا استیم غیر که خودکفا استیم صادر کننده استیم.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که در حال حاضر کم‌بود برق و انتقال پول از چالش‌های عمده کارخانه‌داران استند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «ما امیدوار استیم که حکومت هر اندازه زود که می‌شود نظام بانکی را به حالت عادی برگرداند و منابع مالی را تامین کند.»

در سراسر کشور نزدیک به پنج هزار کارخانه در بخش‌های گوناگون فعالیت دارند که پس از تحولات اخیر نزدیک به دوهزار کارخانه بسته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره