Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سود بیش از ۸ میلیون دالری دارایی افغانستان در بانک تسویه بین‌المللی

شاه محمد محرابی، عضو صندوق امانی افغانستان در سویس، می‌گوید که ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان که به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافته، تاکنون بیش از  ۸ میلیون دالر سود کرده است.

این عضو صندوق امانی افغانستان همچنان می‌گوید که هیچ تصمیمی تاکنون درباره هزینه این پول‌ گرفته نشده است.

آقای محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «از هفتم نومبر ۲۰۲۲ که پول به بانک تسویه بین‌اللملی انتقال یافته، دارایی‌های افغانستان بیش از هشت میلیون دالر سود کرده است اما تصمیم برای هزینه این پول تا هنوز گرفته نشده است.»

این عضو صندوق امانی افغانستان می‌افزاید که پیش از این نیز سه اعشاریه پنج میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان، سی وشش میلیون دالر مفاد کرده است.

او افزود: «سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان و سود سی وشش میلیون دالری آن به تاریخ ۷ نومبر سال ۲۰۲۲ به بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی انتقال یافته است و سی وشش میلیون دالر پولی است که قبل از انتقال آن به بانک تسویه بین‌المللی بدست امده است.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که دارایی‌های افغانستان باید به گونه شفاف گردآوری شوند و برای گزارش‌دهی از مفاد آن یک نهاد معتبر جهانی ایجاد شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «باید که در قسمت مفادآوری و خود این ذخایر ارزی افغانستان هر ربع وار باید گزارش خود را این‌ها نشر کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید در اختیار حکومت سرپرست قرار گیرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «دارایی مردم افغانستان و همچنان مفاد این سه اعشاریه پنج میلیارد دالر باید در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد.»

پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شریکان جهانی‌اش برای نگهداری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان یک صندوق امانی در سویس ایجاد کرده است.

انوارالحق احدی، شاه محمد محرابی، سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک تن از وزارت خارجه سویس، هیات معتمدان این صندوق استند و انتظار می‌رود که یک عضو دیگر این صندوق از ناروی و یا هم از اتحادیه اروپا انتخاب شود.

سود بیش از ۸ میلیون دالری دارایی افغانستان در بانک تسویه بین‌المللی

از سویی‌هم، مقام‌های وزارت اقتصاد می‌گویند که دارایی‌های افغانستان باید در اختیار حکومت سرپرست قرار گیرد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی، عضو صندوق امانی افغانستان در سویس، می‌گوید که ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان که به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافته، تاکنون بیش از  ۸ میلیون دالر سود کرده است.

این عضو صندوق امانی افغانستان همچنان می‌گوید که هیچ تصمیمی تاکنون درباره هزینه این پول‌ گرفته نشده است.

آقای محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «از هفتم نومبر ۲۰۲۲ که پول به بانک تسویه بین‌اللملی انتقال یافته، دارایی‌های افغانستان بیش از هشت میلیون دالر سود کرده است اما تصمیم برای هزینه این پول تا هنوز گرفته نشده است.»

این عضو صندوق امانی افغانستان می‌افزاید که پیش از این نیز سه اعشاریه پنج میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان، سی وشش میلیون دالر مفاد کرده است.

او افزود: «سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان و سود سی وشش میلیون دالری آن به تاریخ ۷ نومبر سال ۲۰۲۲ به بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی انتقال یافته است و سی وشش میلیون دالر پولی است که قبل از انتقال آن به بانک تسویه بین‌المللی بدست امده است.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که دارایی‌های افغانستان باید به گونه شفاف گردآوری شوند و برای گزارش‌دهی از مفاد آن یک نهاد معتبر جهانی ایجاد شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «باید که در قسمت مفادآوری و خود این ذخایر ارزی افغانستان هر ربع وار باید گزارش خود را این‌ها نشر کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که دارایی‌های افغانستان باید در اختیار حکومت سرپرست قرار گیرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «دارایی مردم افغانستان و همچنان مفاد این سه اعشاریه پنج میلیارد دالر باید در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد.»

پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شریکان جهانی‌اش برای نگهداری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی افغانستان یک صندوق امانی در سویس ایجاد کرده است.

انوارالحق احدی، شاه محمد محرابی، سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک تن از وزارت خارجه سویس، هیات معتمدان این صندوق استند و انتظار می‌رود که یک عضو دیگر این صندوق از ناروی و یا هم از اتحادیه اروپا انتخاب شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره