Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش استفاده از انرژی سولری در میان پایتخت نشینان

در پی افزایش پرچاوی‌های برق در زمستان امسال، استفاده از سولر در میان باشندگان پایتخت بیش‌تر شده است.

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که پرچاوی‌های دوام‌دار برق آنان را ناگزیر ساخته تا برای تأمین نیازهای ‌شان از سولر کار بگیرند.

ضل الله فیاض، باشنده کابل، گفت: «برای استفاده از سولر ۱۲ هزار افغانی مصرف کرده‌ایم و در آن مبایل‌های خود را چارج می‌کنیم و از طرف شب برای روشنایی از آن استفاده می‌کنیم بخاطری که برق دولتی مشکلات زیاد دارد گاهی است گاهی نیست اگر بیاید هم بیش از نیم ساعت نمی‌باشد.»

وقار شگیوال، باشنده کابل، گفت: «در کابل برق‌ها درست نیست، مشکلات زیاد است و ما هم مجبور شدیم سولر بگیریم و از آن استفاده کنیم. از سولر فقط مبایل خود را چارج می‌کنیم و از روشنایی‌اش استفاده می‌کنیم. کسانی که سولر ندارند آن‌ها بسیار با مشکل مواجه هستند.»

با این حال، فروشند‌گان سولر در پایتخت می‌گویند که بازار آنان نسبت به گذشته پر رونق شده است.

اقدس، فروشنده سولر، گفت: «بازار سولر نسبت به سال‌های گذشته خوبتر شده است بخاطری که برق نیست بی‌برقی زیاد شده است و مردمی که یک کمی روزگارشان و اقتصاد‌شان خوب است، سولر خریداری می‌کنند.»

همزمان با این، وزارت انرژی و آب می‌گوید که در حال حاضر شش پروژه بزرگ تولید برق سولر در افغانستان وجود دارد.

انجنیر فرهاد محمودی، رییس برنامه‌های انرژِی وزارت انرژی و آب، گفت: «وزارت انرژی و آب به زودی پنج پروژه انرژی آفتابی را در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات برای سرمایه‌گذاری به دواطلبی می‌گذارد.»

بر بنیاد آمار وزارت انرژی و آب، افغانستان بظرفیت تولید ۲۲۲ هزار میگاوات انرژی آفتابی را دارد و این وزارت برای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز پروژه‌های تولید برق آفتابی، با شرکت‌های ترکی، چینایی و سایر کشور‌ها رأی زنی دارد.

افزایش استفاده از انرژی سولری در میان پایتخت نشینان

همزمان با این وزارت انرژی و آب می‌گوید که در حال حاضر شش پروژه بزرگ تولید برق سولر در افغانستان وجود دارد.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش پرچاوی‌های برق در زمستان امسال، استفاده از سولر در میان باشندگان پایتخت بیش‌تر شده است.

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که پرچاوی‌های دوام‌دار برق آنان را ناگزیر ساخته تا برای تأمین نیازهای ‌شان از سولر کار بگیرند.

ضل الله فیاض، باشنده کابل، گفت: «برای استفاده از سولر ۱۲ هزار افغانی مصرف کرده‌ایم و در آن مبایل‌های خود را چارج می‌کنیم و از طرف شب برای روشنایی از آن استفاده می‌کنیم بخاطری که برق دولتی مشکلات زیاد دارد گاهی است گاهی نیست اگر بیاید هم بیش از نیم ساعت نمی‌باشد.»

وقار شگیوال، باشنده کابل، گفت: «در کابل برق‌ها درست نیست، مشکلات زیاد است و ما هم مجبور شدیم سولر بگیریم و از آن استفاده کنیم. از سولر فقط مبایل خود را چارج می‌کنیم و از روشنایی‌اش استفاده می‌کنیم. کسانی که سولر ندارند آن‌ها بسیار با مشکل مواجه هستند.»

با این حال، فروشند‌گان سولر در پایتخت می‌گویند که بازار آنان نسبت به گذشته پر رونق شده است.

اقدس، فروشنده سولر، گفت: «بازار سولر نسبت به سال‌های گذشته خوبتر شده است بخاطری که برق نیست بی‌برقی زیاد شده است و مردمی که یک کمی روزگارشان و اقتصاد‌شان خوب است، سولر خریداری می‌کنند.»

همزمان با این، وزارت انرژی و آب می‌گوید که در حال حاضر شش پروژه بزرگ تولید برق سولر در افغانستان وجود دارد.

انجنیر فرهاد محمودی، رییس برنامه‌های انرژِی وزارت انرژی و آب، گفت: «وزارت انرژی و آب به زودی پنج پروژه انرژی آفتابی را در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات برای سرمایه‌گذاری به دواطلبی می‌گذارد.»

بر بنیاد آمار وزارت انرژی و آب، افغانستان بظرفیت تولید ۲۲۲ هزار میگاوات انرژی آفتابی را دارد و این وزارت برای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز پروژه‌های تولید برق آفتابی، با شرکت‌های ترکی، چینایی و سایر کشور‌ها رأی زنی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره