Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه؛ هشتاد میلیون دالر در سه روز وارد کشور شد

در سه روز گذشته، هشتاد میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد به افغانستان آمده است.

مسوولان بانک مرکزی از چنین کمک‌ها استقبال می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌هایش را از راه بانکی به افغانستان انجام دهد.

به گفته این بانک، به تازگی روز یکشنبه، بسته چهل میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد وارد افغانستان و به یکی از بانک‌های بازرگانی سپرده شد.

در صفحه تویتر بانک مرکزی آمده است: «بسته ۴۰ میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی در کابل سپرده شد. بانک مرکزی افغانستان از هر حرکت اصولی که سبب ورود اسعار به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند، قدردانی می‌کند، ‏هیات رهبری بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی، امید دارد که این کمک‌ها از طریق سکتور بانکی صورت گیرد.»

از سویی هم، معین وزارت اقتصاد کمک‌های نقدی از سوی جامعه جهانی را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور سودمند می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌هایش را در بخش توسعه‌یی کشور نیز انجام دهند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را جلب بکنیم تا زیر ساخت‌های اقتصادی افغانستان را احیا و تقویت بکنیم.»

آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تاثیرات جانبی‌اش طبعا مثبت است و به ثبات افغانی کمک کرده و هم به ترویج دالر و موجودیت دالر در کشور تاثیر گذار است.»

شماری از صرافان می‌گویند که کمک‌های بشردوستانه به گونه نقدی در ثابت نگه‌داشتن ارزش پول افغانی اثر گذار است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «اینگونه کمک‌ها اگر از طریق بانک مرکزی بیاید این یک راه بهتر است زیرا هم جلو فساد گرفته می‌شود و خوب‌تر برای مردم برسد.»

ذاکرالله، صراف سرای شهزاده، گفت: «آن پولی که از سوی جهان به افغانستان میاید بر ارزش افغانی بسیار تاثیر مثبت دارد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افزایش کمک‌ها هم بیان‌گر این است که سطح نیازمندی در افغانستان به مراتب بالاتر رفته و در صورتی که مدیریت درست کمک‌ها صورت نگیرد هرقدر هم که کمک‌ها افزایش داشته باشد قربانی مدیریت سوء و تا موثر قرار خواهد گرفت.»

تا اکنون نزدیک به دو میلیارد دالر کمک‌های نقدی وارد کشور شده است و این کمک‌ها از طریق برنامه‌های سازمان ملل مرکز و ولایت‌های مختلف کشور به مصرف رسیده است.

ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه؛ هشتاد میلیون دالر در سه روز وارد کشور شد

مسوولان بانک مرکزی از چنین کمک‌ها استقبال می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌هایش را از راه بانکی به افغانستان انجام دهد.

تصویر بندانگشتی

در سه روز گذشته، هشتاد میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد به افغانستان آمده است.

مسوولان بانک مرکزی از چنین کمک‌ها استقبال می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌هایش را از راه بانکی به افغانستان انجام دهد.

به گفته این بانک، به تازگی روز یکشنبه، بسته چهل میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد وارد افغانستان و به یکی از بانک‌های بازرگانی سپرده شد.

در صفحه تویتر بانک مرکزی آمده است: «بسته ۴۰ میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی در کابل سپرده شد. بانک مرکزی افغانستان از هر حرکت اصولی که سبب ورود اسعار به کشور شود و به نیازمندان جامعه کمک کند، قدردانی می‌کند، ‏هیات رهبری بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی، امید دارد که این کمک‌ها از طریق سکتور بانکی صورت گیرد.»

از سویی هم، معین وزارت اقتصاد کمک‌های نقدی از سوی جامعه جهانی را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور سودمند می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌هایش را در بخش توسعه‌یی کشور نیز انجام دهند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را جلب بکنیم تا زیر ساخت‌های اقتصادی افغانستان را احیا و تقویت بکنیم.»

آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تاثیرات جانبی‌اش طبعا مثبت است و به ثبات افغانی کمک کرده و هم به ترویج دالر و موجودیت دالر در کشور تاثیر گذار است.»

شماری از صرافان می‌گویند که کمک‌های بشردوستانه به گونه نقدی در ثابت نگه‌داشتن ارزش پول افغانی اثر گذار است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «اینگونه کمک‌ها اگر از طریق بانک مرکزی بیاید این یک راه بهتر است زیرا هم جلو فساد گرفته می‌شود و خوب‌تر برای مردم برسد.»

ذاکرالله، صراف سرای شهزاده، گفت: «آن پولی که از سوی جهان به افغانستان میاید بر ارزش افغانی بسیار تاثیر مثبت دارد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افزایش کمک‌ها هم بیان‌گر این است که سطح نیازمندی در افغانستان به مراتب بالاتر رفته و در صورتی که مدیریت درست کمک‌ها صورت نگیرد هرقدر هم که کمک‌ها افزایش داشته باشد قربانی مدیریت سوء و تا موثر قرار خواهد گرفت.»

تا اکنون نزدیک به دو میلیارد دالر کمک‌های نقدی وارد کشور شده است و این کمک‌ها از طریق برنامه‌های سازمان ملل مرکز و ولایت‌های مختلف کشور به مصرف رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره