Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیمان بازرگانی و ترانزیتی میان کابل و تهران امضا خواهد شد

قرار است میان افغانستان و ایران پیمان بازرگانی و ترانزیتی امضا شود.

وزارت صنعت و تجارت در صفحه‌رسمی‌اش می‌گوید که سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر صنعت ایران در باره این پیمان گفت‌وگو کرده است.

احمد سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفت: «هزینه‌ها را پایین بی‌آورند تا اموال صادراتی و اموال تجارتی را به قیمت نازل‌تر و بهتر به دست‌رس مصرف کنندگان قرار بدهیم و ما می‌توانیم تجارت بهتری داشته باشیم. و همچنین خدمات گمرکی در گمرکات دو کشور به شکل ۲۴ ساعت انجام شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مقام‌های امارت اسلامی و ایران می‌خواهد که هزینه‌های گمرکی را کاهش بدهند.

شماری از بازرگانان ایران نیز بر توسعه بازرگانی و همکاری‌های هردو کشور در ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان تاکید می‌کنند.

سمانه عبداللهی، رییس هیأت مدیره مرکز تجارتی ایران-افغانستان، گفت: «با توجه به اختیارات خوبی که وزارت صنعت و تجارت دو کشور دارند، قطعن نشست‌های که وزرای دو کشور داشتند، می‌تواند که سهولت ایجاد کند. و افتتاح مرکز تجاری ایران در کابل خود یک گامی برای ثابت کردن این موضوع است.»

حسین آذری، مدیر عامل مرکز تجارتی ایران-افغانستان، گفت: «مرکز تجاری هم اولویت خودش را در زمینه انتقال دانش فنی و آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز افغانستان را در همه‌ی حوزه‌ها مثل کشاورزی، صنعت ساختمان، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی وغیره مسوولیت خودش می‌داند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، صادرات و واردات بازرگانی افغانستان و ایران سالانه تا دو میلیارد دالر می‌رسد و تلاش‌ها بر رساندن سقف داد و ستد این دو کشور همسایه تا ده میلیارد دالر جریان دارد.

پیمان بازرگانی و ترانزیتی میان کابل و تهران امضا خواهد شد

شماری از بازرگانان ایران نیز بر توسعه بازرگانی و همکاری‌های هردو کشور در ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان تاکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

قرار است میان افغانستان و ایران پیمان بازرگانی و ترانزیتی امضا شود.

وزارت صنعت و تجارت در صفحه‌رسمی‌اش می‌گوید که سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر صنعت ایران در باره این پیمان گفت‌وگو کرده است.

احمد سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفت: «هزینه‌ها را پایین بی‌آورند تا اموال صادراتی و اموال تجارتی را به قیمت نازل‌تر و بهتر به دست‌رس مصرف کنندگان قرار بدهیم و ما می‌توانیم تجارت بهتری داشته باشیم. و همچنین خدمات گمرکی در گمرکات دو کشور به شکل ۲۴ ساعت انجام شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مقام‌های امارت اسلامی و ایران می‌خواهد که هزینه‌های گمرکی را کاهش بدهند.

شماری از بازرگانان ایران نیز بر توسعه بازرگانی و همکاری‌های هردو کشور در ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان تاکید می‌کنند.

سمانه عبداللهی، رییس هیأت مدیره مرکز تجارتی ایران-افغانستان، گفت: «با توجه به اختیارات خوبی که وزارت صنعت و تجارت دو کشور دارند، قطعن نشست‌های که وزرای دو کشور داشتند، می‌تواند که سهولت ایجاد کند. و افتتاح مرکز تجاری ایران در کابل خود یک گامی برای ثابت کردن این موضوع است.»

حسین آذری، مدیر عامل مرکز تجارتی ایران-افغانستان، گفت: «مرکز تجاری هم اولویت خودش را در زمینه انتقال دانش فنی و آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز افغانستان را در همه‌ی حوزه‌ها مثل کشاورزی، صنعت ساختمان، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی وغیره مسوولیت خودش می‌داند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، صادرات و واردات بازرگانی افغانستان و ایران سالانه تا دو میلیارد دالر می‌رسد و تلاش‌ها بر رساندن سقف داد و ستد این دو کشور همسایه تا ده میلیارد دالر جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره