Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش صادرات زعفران کشور در مقایسه با سال‌های گذشته

شماری از بازرگانان کشور می‌گویند که صادرات زغفران امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.

به گفته‌ی آنان، چالش‌های صدور ویزا و محدودیت‌های بانکی از عواملی اند، که اثر منفی بر صادارات زعفران کشور گذاشته است.

محمد نذیر، به طلوع‌نیوز، گفت: «زعفران هرات افغانستان در تمام دنیا از کیفیتی خوبی برخوردار است. صادرات این گیاه در تمام دنیا مخصوصا در کشورهای آسیایی و اروپایی انجام می‌شود، اما علت کاهش صادرات زعفران نسبت به سال‌های گذشته محدودیت‌های صدور ویزه و سیستم بانکی است ولی با آن‌هم صادرات وجود دارد.»

خان جان الکوزی، عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «زعفران یک منبع بسیار خوب عایداتی کشور ما است. مخصوصا برای کشاورزان حوزه غرب گرچند اکنون در تمام ولایت‌های افغانستان زعفران کشت می‌شود.»

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری تخمین می‌زند که در سال روان خورشیدی بیش از ۲۳ هزار تُن زعفران از کشت‌زارهای ولایت‌های گوناگون کشور گردآوری خواهد شد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «سال گذشته ما ۲۳ هزار تُن زعفران حاصلات داشتیم و در سال جاری امیدواریم که این مقدار زیادتر شود.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی، به ارزش بیش از هفت میلیون دالر امرکایی، زعفران به کشورهای گوناگون جهان صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در جریان ربع اول سال جاری به مقدار ۹ هزار و ۱۲۲ زعفران صادرات صورت گرفته است که ارزش هفت اعشاریه یک میلیون دالر می‌شود و نظر به ربع اول سال گذشته خورشیدی ۱۲ درصد افزایش داشته است.»

بربنیاد اطلاعات صادرکنندگان زعفران، هم‌اکنون یک کیلو زعفران نزدیک به یک‌هزار دالر امریکایی در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود.

کاهش صادرات زعفران کشور در مقایسه با سال‌های گذشته

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری تخمین می‌زند که در سال روان خورشیدی بیش از ۲۳ هزار تُن زعفران از کشت‌زارهای ولایت‌های گوناگون کشور گردآوری خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان کشور می‌گویند که صادرات زغفران امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.

به گفته‌ی آنان، چالش‌های صدور ویزا و محدودیت‌های بانکی از عواملی اند، که اثر منفی بر صادارات زعفران کشور گذاشته است.

محمد نذیر، به طلوع‌نیوز، گفت: «زعفران هرات افغانستان در تمام دنیا از کیفیتی خوبی برخوردار است. صادرات این گیاه در تمام دنیا مخصوصا در کشورهای آسیایی و اروپایی انجام می‌شود، اما علت کاهش صادرات زعفران نسبت به سال‌های گذشته محدودیت‌های صدور ویزه و سیستم بانکی است ولی با آن‌هم صادرات وجود دارد.»

خان جان الکوزی، عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «زعفران یک منبع بسیار خوب عایداتی کشور ما است. مخصوصا برای کشاورزان حوزه غرب گرچند اکنون در تمام ولایت‌های افغانستان زعفران کشت می‌شود.»

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری تخمین می‌زند که در سال روان خورشیدی بیش از ۲۳ هزار تُن زعفران از کشت‌زارهای ولایت‌های گوناگون کشور گردآوری خواهد شد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «سال گذشته ما ۲۳ هزار تُن زعفران حاصلات داشتیم و در سال جاری امیدواریم که این مقدار زیادتر شود.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی، به ارزش بیش از هفت میلیون دالر امرکایی، زعفران به کشورهای گوناگون جهان صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در جریان ربع اول سال جاری به مقدار ۹ هزار و ۱۲۲ زعفران صادرات صورت گرفته است که ارزش هفت اعشاریه یک میلیون دالر می‌شود و نظر به ربع اول سال گذشته خورشیدی ۱۲ درصد افزایش داشته است.»

بربنیاد اطلاعات صادرکنندگان زعفران، هم‌اکنون یک کیلو زعفران نزدیک به یک‌هزار دالر امریکایی در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره