Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زعفران افغانستان در بازارهای جهانی؛ صادرات ۶۷ تُن با ارزش ۴۹ میلیون دالر

وزارت صنعت و تجارت از صادرات ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر در سال پار خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که این مقدار زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه و بریتانیا صادر شده‌است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «صادرات زعفران افغانستان در سال ۱۴۰۲حدود ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر است و بیش‌ترین صادرات زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه و بریتانیا صورت گرفته است.»

زعفران که از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل می‌دهد، بیش‌تر در ولایت‌های هرات، بلخ، قندهار، سرپل، دایکندی و ارزگان کشت می‌شود و زعفران هرات به علت کیفیت بلند بازار خوب جهانی دارد.

اتحادیه ملی زعفران‌کاران می‌گوید که هزینه انتقال زعفران به بیرون از کشور بلند است و باید در زمینه کاهش قیمت‌ها توجه شود.

نصیر احمد نبیل عضو اتحادیه ملی زعفران‌کاران گفت: «مشکلات اندک که همین انتقال است و سابق ما از طریق پوست‌خانه‌ها می‌فرستادیم کارگوی بود که برای ما انتقال می‌داد و سهولت‌های بیش‌تری در انتقال بود ما این مشکلات را شریک کرده‌ایم و امیدوارم رسیدگی شود.»

ارباب عبدالرزاق پشتون زرغونی مسوول ارتباط خارجه اتحادیه ملی زعفران گفت: «با کشاورز و شرکت‌ها هم‌کاری صورت گیرد و در قسمت سهولت‌ها تعرفه‌ها باید کم‌تر شود اگر تعرفه‌ها کم‌تر نشود ما مجبوریم که مفاد بیش‌تر بگیریم و به همین شکل است که مشتری از دست ما می‌رود در این قسمت توجه باید جدی صورت گیرد تا ما مشتری را از نزد رقبای خود بتوانیم بدست بیاوریم.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۲خورشیدی از ۲۶ ولایت کشور بیش از ۲۳ هزار متریک تُن  زعفران گردآوری شده‌است.

مصباح‌الدین مستعین سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «در ۲۶ ولایت کشور در ۸ هزار و ۳۰۴ جریب زمین کشاورزی به گونه‌ی مجموعی زعفران کشت شده بود که از این مقدار زمین در حدود ۲۳ هزار و ۲۴۹ متریک تُن زعفران بدست آمد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز بر پشتیبانی از فرآورده‌های زعفران و ایجاد نمایش‌گاه‌ها در راستای بازاریابی بیش‌تر آن تاکید می‌ورزند.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت:‌ «یک تفاهم‌نامه بهتر است که امضا شود برای سهولت پروسه زعفران افغانستان باید ایجاد شود تا بهترین مارکیت‌ها را در کشورهای دیگر نیز پیدا کند.»

پیش از این  اتحادیه زعفران‌کاران کشور گفته بودند که در سال ۱۴۰۲خورشیدی برداشت زعفران در هرات دو برابر افزایش یافته و قرار است در این سال نزدیک به چهل تُن زعفران در هرات برداشت شود.

زعفران افغانستان در بازارهای جهانی؛ صادرات ۶۷ تُن با ارزش ۴۹ میلیون دالر

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۲خورشیدی از ۲۶ ولایت کشور بیش از ۲۳ هزار متریک تُن  زعفران گردآوری شده‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از صادرات ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر در سال پار خبر می‌دهد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که این مقدار زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه و بریتانیا صادر شده‌است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «صادرات زعفران افغانستان در سال ۱۴۰۲حدود ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر است و بیش‌ترین صادرات زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه و بریتانیا صورت گرفته است.»

زعفران که از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل می‌دهد، بیش‌تر در ولایت‌های هرات، بلخ، قندهار، سرپل، دایکندی و ارزگان کشت می‌شود و زعفران هرات به علت کیفیت بلند بازار خوب جهانی دارد.

اتحادیه ملی زعفران‌کاران می‌گوید که هزینه انتقال زعفران به بیرون از کشور بلند است و باید در زمینه کاهش قیمت‌ها توجه شود.

نصیر احمد نبیل عضو اتحادیه ملی زعفران‌کاران گفت: «مشکلات اندک که همین انتقال است و سابق ما از طریق پوست‌خانه‌ها می‌فرستادیم کارگوی بود که برای ما انتقال می‌داد و سهولت‌های بیش‌تری در انتقال بود ما این مشکلات را شریک کرده‌ایم و امیدوارم رسیدگی شود.»

ارباب عبدالرزاق پشتون زرغونی مسوول ارتباط خارجه اتحادیه ملی زعفران گفت: «با کشاورز و شرکت‌ها هم‌کاری صورت گیرد و در قسمت سهولت‌ها تعرفه‌ها باید کم‌تر شود اگر تعرفه‌ها کم‌تر نشود ما مجبوریم که مفاد بیش‌تر بگیریم و به همین شکل است که مشتری از دست ما می‌رود در این قسمت توجه باید جدی صورت گیرد تا ما مشتری را از نزد رقبای خود بتوانیم بدست بیاوریم.»

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمار می‌دهد که در سال ۱۴۰۲خورشیدی از ۲۶ ولایت کشور بیش از ۲۳ هزار متریک تُن  زعفران گردآوری شده‌است.

مصباح‌الدین مستعین سخن‌گوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت: «در ۲۶ ولایت کشور در ۸ هزار و ۳۰۴ جریب زمین کشاورزی به گونه‌ی مجموعی زعفران کشت شده بود که از این مقدار زمین در حدود ۲۳ هزار و ۲۴۹ متریک تُن زعفران بدست آمد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز بر پشتیبانی از فرآورده‌های زعفران و ایجاد نمایش‌گاه‌ها در راستای بازاریابی بیش‌تر آن تاکید می‌ورزند.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت:‌ «یک تفاهم‌نامه بهتر است که امضا شود برای سهولت پروسه زعفران افغانستان باید ایجاد شود تا بهترین مارکیت‌ها را در کشورهای دیگر نیز پیدا کند.»

پیش از این  اتحادیه زعفران‌کاران کشور گفته بودند که در سال ۱۴۰۲خورشیدی برداشت زعفران در هرات دو برابر افزایش یافته و قرار است در این سال نزدیک به چهل تُن زعفران در هرات برداشت شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره