Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا به هدف رشد کشاورزی طرح گردآوری می‌کند

محفل تعارفی نشست بین‌المللی زیر نام "انقلاب سبز" به هدف خودکفایی افغانستان در بخش کشاورزی امروز (یک‌شنبه) در کابل برگزار شد.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفته است که در این نشست روی ایجاد فرصت‌ها و حل مشکلات موجود در بخش کشاورزی افغانستان تمرکز خواهد شد.

قرار است متخصصان داخلی و خارجی و استادان دانشگاه‌های کشور طرح‌های شان را برای رشد زراعت در کشور در نشست آینده انقلاب سبز شریک سازند.

لطف الله خیرخواه درباره این نشست گفت: «با در نظرداشت اولویت‌های افغانستان، افغانستان نسبت به هر میدان دیگر نخست در بخش زراعت خوب رشد کرده می‌تواند؛ چون یک کشور زراعتی است و استادان ما می‌گوید که افغانستان هشتاد درصد زراعتی می‌باشد و یک کشور متکی است.»

صفی الله جوهر، رییس دانشکده زراعت در دانشگاه کابل گفت: «اقلیم در تغییر است. آب در تمام جهان کم می‌شود. با این حال ما از همان طرح گذشته استفاده کنیم یا این که از طرح جدید باید برای زراعت مدیریت آب استفاده شود.»

نمایندگان‌ وزارت‌های سکتوری در این نشست اطمینان ‌داده‌اند که در هر شرایط آماده همکاری با برگزارکنندگان این نشست و سکتور زراعت افغانستان هستند.

صدراعظم، معین مسلکی وزارت زراعت گفت: «وزارت زراعت برای شما اطمینان می‌دهد که با امکانات موجود برای همکاری همه‌جانبه با شما آماده است.»

فاروق عظیم، مشاور وزارت انرژی و آب چنین گفت: «سر و کار انسان‌ها با زراعت است. این مسوولایت حکومت  و نظام است که ذهن آنان را برای این کار آماده کنند و ذهن آنان را برای پیشرفت سوق دهند.»

حافظ حسیب حامد، معین مالی و اداری تحصیلات عالی در پیوند به برگزاری این گونه نشست‌ها گفته است که تلاش می‌شود تا چنین نشست‌ها در بخش‌های گوناگون و در لایت‌های مختلف راه‌اندازی شوند.

حافظ حسیب حامد افزود: «به نمایندگی از وزارت من برای شما اطمینان می‌دهم که پس از این سمینار و کنفرانس، در آینده هم این گونه کنفرانس‌های بین‌المللی را دایر می‌کنیم.»

این نشست با شرکت متخصصان وزارت‌های سکتوری، استادان دانشگاه‌های کشور و ۳۰ تن از متخصصان خارجی به پیش می‌رود و بودجه آن از سوی وزارت تحصیلات عالی پرداخت می‌شود.

ا.ا به هدف رشد کشاورزی طرح گردآوری می‌کند

قرار است متخصصان داخلی و خارجی و استادان دانشگاه‌های کشور طرح‌های شان را برای رشد زراعت در نشست آینده انقلاب سبز شریک سازند.

تصویر بندانگشتی

محفل تعارفی نشست بین‌المللی زیر نام "انقلاب سبز" به هدف خودکفایی افغانستان در بخش کشاورزی امروز (یک‌شنبه) در کابل برگزار شد.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفته است که در این نشست روی ایجاد فرصت‌ها و حل مشکلات موجود در بخش کشاورزی افغانستان تمرکز خواهد شد.

قرار است متخصصان داخلی و خارجی و استادان دانشگاه‌های کشور طرح‌های شان را برای رشد زراعت در کشور در نشست آینده انقلاب سبز شریک سازند.

لطف الله خیرخواه درباره این نشست گفت: «با در نظرداشت اولویت‌های افغانستان، افغانستان نسبت به هر میدان دیگر نخست در بخش زراعت خوب رشد کرده می‌تواند؛ چون یک کشور زراعتی است و استادان ما می‌گوید که افغانستان هشتاد درصد زراعتی می‌باشد و یک کشور متکی است.»

صفی الله جوهر، رییس دانشکده زراعت در دانشگاه کابل گفت: «اقلیم در تغییر است. آب در تمام جهان کم می‌شود. با این حال ما از همان طرح گذشته استفاده کنیم یا این که از طرح جدید باید برای زراعت مدیریت آب استفاده شود.»

نمایندگان‌ وزارت‌های سکتوری در این نشست اطمینان ‌داده‌اند که در هر شرایط آماده همکاری با برگزارکنندگان این نشست و سکتور زراعت افغانستان هستند.

صدراعظم، معین مسلکی وزارت زراعت گفت: «وزارت زراعت برای شما اطمینان می‌دهد که با امکانات موجود برای همکاری همه‌جانبه با شما آماده است.»

فاروق عظیم، مشاور وزارت انرژی و آب چنین گفت: «سر و کار انسان‌ها با زراعت است. این مسوولایت حکومت  و نظام است که ذهن آنان را برای این کار آماده کنند و ذهن آنان را برای پیشرفت سوق دهند.»

حافظ حسیب حامد، معین مالی و اداری تحصیلات عالی در پیوند به برگزاری این گونه نشست‌ها گفته است که تلاش می‌شود تا چنین نشست‌ها در بخش‌های گوناگون و در لایت‌های مختلف راه‌اندازی شوند.

حافظ حسیب حامد افزود: «به نمایندگی از وزارت من برای شما اطمینان می‌دهم که پس از این سمینار و کنفرانس، در آینده هم این گونه کنفرانس‌های بین‌المللی را دایر می‌کنیم.»

این نشست با شرکت متخصصان وزارت‌های سکتوری، استادان دانشگاه‌های کشور و ۳۰ تن از متخصصان خارجی به پیش می‌رود و بودجه آن از سوی وزارت تحصیلات عالی پرداخت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره