Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی در بادام باغ کابل

بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی امروز (چهارشنبه، ۲۴ حوت) در بادام باغ کابل گشایش یافت.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم گشایش این نمایشگاه از شهروندان کشور خواسته است که از فرآورده‌های داخلی بیش‌تر کار بگیرند.

مقام‌ها در این وزارت اطمینان داده‌اند که از کشاورزان در کشور پشتیبانی خواهد شد.

عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «نمایشگاه‌های که سالانه صورت می‌گیرد به خاطر تشویق و ترویج به خاطر به نمایش گذاشتن دستاوردهای کشاورزان ما است. کشور ما از هر نوع محصول کشاورزی برخوردار است.»

سرپرست این وزارت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت بخش اقتصادی، توسعه کشاورزی، پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی و تشویق کشاورزان عنوان می‌کند.

در همین حال، معین این وزارت می‌گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌کوشد تا سهولت‌های لازم را برای کشاورزان در کشور فراهم سازد.

صدراعظم، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در این باره گفت: «در چوکات زراعت به مشکلات کشاورزان رسید‌گی می‌کنیم و مشکلات شان را حل می‌کنیم.»

شماری از شرکت کنندگان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را در زمینه بازاریابی برای فرآورده‌ها شان، مهم می‌دانند.

غنچه گل کریمی، اشتراک کننده، گفت: «اگر ما بتوانیم بازار بیرونی پیدا کنیم، سطح تولید ما بالا می‌رود.»

عبدالحی، اشتراک کننده بعدی، می‌گوید: «برگزاری این نمایشگاه‌ها خیلی تاثیر مثبت بر شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های زراعتی می‌گذارد.»

فرآورده‌های زراعتی از ۳۴ ولایت در ۲۶۳ غرفه در این نمایشگاه‌ به نمایش گذاشته شده‌اند. ۵۶ غرفه‌ی این نمایشگاه برای بانوان اختصاص یافته است.

گشایش نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی در بادام باغ کابل

معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌کوشد تا سهولت‌های لازم را برای کشاورزان در کشور فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

بیست‌وهشتمین نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی امروز (چهارشنبه، ۲۴ حوت) در بادام باغ کابل گشایش یافت.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم گشایش این نمایشگاه از شهروندان کشور خواسته است که از فرآورده‌های داخلی بیش‌تر کار بگیرند.

مقام‌ها در این وزارت اطمینان داده‌اند که از کشاورزان در کشور پشتیبانی خواهد شد.

عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «نمایشگاه‌های که سالانه صورت می‌گیرد به خاطر تشویق و ترویج به خاطر به نمایش گذاشتن دستاوردهای کشاورزان ما است. کشور ما از هر نوع محصول کشاورزی برخوردار است.»

سرپرست این وزارت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت بخش اقتصادی، توسعه کشاورزی، پشتیبانی از فرآورده‌های داخلی و تشویق کشاورزان عنوان می‌کند.

در همین حال، معین این وزارت می‌گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌کوشد تا سهولت‌های لازم را برای کشاورزان در کشور فراهم سازد.

صدراعظم، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در این باره گفت: «در چوکات زراعت به مشکلات کشاورزان رسید‌گی می‌کنیم و مشکلات شان را حل می‌کنیم.»

شماری از شرکت کنندگان، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را در زمینه بازاریابی برای فرآورده‌ها شان، مهم می‌دانند.

غنچه گل کریمی، اشتراک کننده، گفت: «اگر ما بتوانیم بازار بیرونی پیدا کنیم، سطح تولید ما بالا می‌رود.»

عبدالحی، اشتراک کننده بعدی، می‌گوید: «برگزاری این نمایشگاه‌ها خیلی تاثیر مثبت بر شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های زراعتی می‌گذارد.»

فرآورده‌های زراعتی از ۳۴ ولایت در ۲۶۳ غرفه در این نمایشگاه‌ به نمایش گذاشته شده‌اند. ۵۶ غرفه‌ی این نمایشگاه برای بانوان اختصاص یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره