Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش صادرات پاکستان به افغانستان در نیمه دوم ۲۰۲۳

برخی رسانه‌های پاکستان به نقل از بانک دولتی این کشور گزارش داده‌اند که صادرات کالا‌های پاکستانی به افغانستان افزایش یافته است.

در این گزارش‌ها آمده است که صادرات پاکستان در شش ماه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به زمان مشابه در ۲۰۲۲ نزدیک به چهار درصد افزایش داشته است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «بلند بردن سطح کیفیت محصولات با استندردهای قبول شده، بازاریابی موثر برای کالاهای صادراتی، تقویه همکاری‌های تجارتی و گسترش دهلیز‌های ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه و ایجاد سهولت‌های لازم برای تاجران در اولویت کاری ما برای توازن تجارت قرار دارد.»

همزمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که اگر به چالش‌های بازرگانان رسیدگی صورت گیرد، صادرات افغانستان به پاکستان نیز افزایش خواهد یافت.

محمدیونس مومند معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در این شکی وجود ندارد، چند روز پیش که بخاطر یک موضوع کوچک راه مسدود شده بود و این دلالت می‌کند که بر صادرات ما تاثیر منفی می‌گذارد و تا اکنون دو یا سه بار راه بند شده است و تاثیر منفی مستقیم بر صادرات ما دارد.»

برخی آگاهان اقتصاد به این باورند که افزایش داد و ستد و برابری میزان صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه به سود کشور است.

فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی تجارت صورت گرفت و داد و ستد با کشورها انجام شد، مطمینا که به میلیون‌ها دالر صادرات و واردات صورت می‌گیرد، بر علاوه این می‌توانیم که بازارهای جهانی را در کشورهای جهان و همسایه تدوین بدهیم تا بعضی کالاهای ما یعنی تولیدات داخلی ما به نمایش گذاشته شود.»

در چند ماه اخیر به علت افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد، چندین بار گذرگاه‌های مشترک میان افغانستان و پاکستان از سوی نظامیان  پاکستانی مسدود شدند که به گفته‌ی مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور، میلیون‌ها دالر در نتیجه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی، به بازرگانان کشور زیان وارد شد.

افزایش صادرات پاکستان به افغانستان در نیمه دوم ۲۰۲۳

در این گزارش‌ها آمده است که صادرات پاکستان در شش ماه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به زمان مشابه در ۲۰۲۲ نزدیک به چهار درصد افزایش داشته است.

تصویر بندانگشتی

برخی رسانه‌های پاکستان به نقل از بانک دولتی این کشور گزارش داده‌اند که صادرات کالا‌های پاکستانی به افغانستان افزایش یافته است.

در این گزارش‌ها آمده است که صادرات پاکستان در شش ماه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به زمان مشابه در ۲۰۲۲ نزدیک به چهار درصد افزایش داشته است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «بلند بردن سطح کیفیت محصولات با استندردهای قبول شده، بازاریابی موثر برای کالاهای صادراتی، تقویه همکاری‌های تجارتی و گسترش دهلیز‌های ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه و ایجاد سهولت‌های لازم برای تاجران در اولویت کاری ما برای توازن تجارت قرار دارد.»

همزمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که اگر به چالش‌های بازرگانان رسیدگی صورت گیرد، صادرات افغانستان به پاکستان نیز افزایش خواهد یافت.

محمدیونس مومند معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در این شکی وجود ندارد، چند روز پیش که بخاطر یک موضوع کوچک راه مسدود شده بود و این دلالت می‌کند که بر صادرات ما تاثیر منفی می‌گذارد و تا اکنون دو یا سه بار راه بند شده است و تاثیر منفی مستقیم بر صادرات ما دارد.»

برخی آگاهان اقتصاد به این باورند که افزایش داد و ستد و برابری میزان صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه به سود کشور است.

فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی تجارت صورت گرفت و داد و ستد با کشورها انجام شد، مطمینا که به میلیون‌ها دالر صادرات و واردات صورت می‌گیرد، بر علاوه این می‌توانیم که بازارهای جهانی را در کشورهای جهان و همسایه تدوین بدهیم تا بعضی کالاهای ما یعنی تولیدات داخلی ما به نمایش گذاشته شود.»

در چند ماه اخیر به علت افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد، چندین بار گذرگاه‌های مشترک میان افغانستان و پاکستان از سوی نظامیان  پاکستانی مسدود شدند که به گفته‌ی مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور، میلیون‌ها دالر در نتیجه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی، به بازرگانان کشور زیان وارد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره