Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست نخستین هواپیمای حامل اموال بازرگانی در مزارشریف

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، برای نخستین‌بار هواپیمای حامل اموال بازرگانی از امارت متحده عربی، در میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، در شهر مزارشریف به زمین نشست.

مسوولان در این میدان هوایی می‌گویند در این پرواز، ۱۶تُن اموال بازرگانان افغان که بیش‌تر آن وسایل برقی است، انتقال یافته است.

عبدالله مطمین مدیر گمرک میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی گفت: «این اولین بار است که از دبی به میدان هوایی مزارشریف مال آمده و ان‌شاءالله امید است که اموال تاجران دیگر نیز از طریق میدان هوایی بیاید و این اموال که امروز آمده ۱۶تُن است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ و شماری از بازرگانان، فعالیت دوباره دهلیزهوایی را در صادرات و واردات اموال بازرگانی سودمند می‌دانند و خواستار ادامه این روند هستند.

اسدالله اسدی رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ گفت: «انتقالات توسط کارگوی هوایی برای صادرات اموال تاجرها به ویژه جلغوزه و هینگ و واردات اموال قیمتی خیلی موثر بود. مدت سه سال می‌شد که این روند متوقف بود و این‌که از سر گرفته شده برای انتقال به موقع اموال تجاری موثر واقع می‌شود.»

خیرالدین مایل بازرگان گفت: «ما آرزو می‌کنیم که دهلیزهای هوایی برای دایم بتوانند در کالاهای صادراتی و وارداتی مهم ما فعالیت داشته باشد و هم‌چنان تاجرها و صادر کننده‌های ما بتوانند از این بال‌های هوایی استفاده کنند تا در دورترین کشورها ما بتوانیم کالاهای صادراتی خود را برسانیم و در مارکیت‌های شان کالاهای ما باشد.»

این درحالی است که امارت اسلامی همواره از تلاش‌ها به هدف پشتیبانی و ایجاد سهولت‌‌های بیش‌تر به بازرگانان در کشور اطمینان داده است.

نشست نخستین هواپیمای حامل اموال بازرگانی در مزارشریف

مسوولان در این میدان هوایی می‌گویند در این پرواز، ۱۶تُن اموال بازرگانان افغان که بیش‌تر آن وسایل برقی است، انتقال یافته است.

تصویر بندانگشتی

پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، برای نخستین‌بار هواپیمای حامل اموال بازرگانی از امارت متحده عربی، در میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، در شهر مزارشریف به زمین نشست.

مسوولان در این میدان هوایی می‌گویند در این پرواز، ۱۶تُن اموال بازرگانان افغان که بیش‌تر آن وسایل برقی است، انتقال یافته است.

عبدالله مطمین مدیر گمرک میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی گفت: «این اولین بار است که از دبی به میدان هوایی مزارشریف مال آمده و ان‌شاءالله امید است که اموال تاجران دیگر نیز از طریق میدان هوایی بیاید و این اموال که امروز آمده ۱۶تُن است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ و شماری از بازرگانان، فعالیت دوباره دهلیزهوایی را در صادرات و واردات اموال بازرگانی سودمند می‌دانند و خواستار ادامه این روند هستند.

اسدالله اسدی رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ گفت: «انتقالات توسط کارگوی هوایی برای صادرات اموال تاجرها به ویژه جلغوزه و هینگ و واردات اموال قیمتی خیلی موثر بود. مدت سه سال می‌شد که این روند متوقف بود و این‌که از سر گرفته شده برای انتقال به موقع اموال تجاری موثر واقع می‌شود.»

خیرالدین مایل بازرگان گفت: «ما آرزو می‌کنیم که دهلیزهای هوایی برای دایم بتوانند در کالاهای صادراتی و وارداتی مهم ما فعالیت داشته باشد و هم‌چنان تاجرها و صادر کننده‌های ما بتوانند از این بال‌های هوایی استفاده کنند تا در دورترین کشورها ما بتوانیم کالاهای صادراتی خود را برسانیم و در مارکیت‌های شان کالاهای ما باشد.»

این درحالی است که امارت اسلامی همواره از تلاش‌ها به هدف پشتیبانی و ایجاد سهولت‌‌های بیش‌تر به بازرگانان در کشور اطمینان داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره