Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک منطقه آزاد برای بازرگانان افغان در چابهار اختصاص یافت

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که یک منطقه آزاد در بندر چابهار ایران برای بازرگانان افغان ایجاد شده است

به گفته‌ی آقای جواد، این منطقه سهولت‌های زیادی را در بخش مصوونیت اقلام بازرگانان کشور در این بندر به میان آورده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «بندر چابهار یکی از راه‌های مهم تجارتی و ترانزیتی برای افغانستان می‌باشد و ما توانستیم با سهولت‌های ایجاد شده در این بندر مانند فراهم ساختن زمین و منطقه آزاد برای تجارت ما، برای مصوون بودن اموال تجارتی در این بندر استفاده‌ی بهینه نماییم و هم‌چنان بیشترین صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباس صورت می‌گیرد.»

هم‌زمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر مطالعات دقیق پیرامون صادرات و واردات با کشورهای همسایه تاکید کرده و می‌گوید که برای رقابت بهتر اقلام صادراتی افغانستان در کشورهای منطقه، سهولت‌های لازم باید برای بازرگانان ایجاد شود.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «در رابطه به صادرات و واردات باید مطالعات دقیقی صورت بگیرد تا اموال مان چگونه در کشورهای مختلف رقابت داشته باشد. همچنین ما شرایط را به شکلی زمینه‌سازی بکنیم تا محصولات کشورهای دیگر که به افغانستان میایند، برای واردات به آن کشورها سهولت در نظر گرفته شود.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل اقتصادی فراهم‌سازی سهولت‌های گوناگون برای بازرگانان را در بنادر مختلف سودمند می‌دانند.

محمد شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر اندازه‌ی که سهولت‌های بیشتر تجارتی در بنادر ایجاد شود و روی کیفیت ارایه خدمات تجارتی توجه لازم صورت بگیرد، به همان اندازه می‌تواند روی افزایش میزان داد و ستد تاثیر مثبت داشته باشد و باعث افزایش صادرات افغانستان به کشورهای همسایه شود.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ارزش دو میلیارد و ۲۵ میلیون دالر بود که از این میان ۳۳ میلیون آن را صادرات تشکیل می‌داد.

یک منطقه آزاد برای بازرگانان افغان در چابهار اختصاص یافت

به گفته‌ی آقای جواد، این منطقه سهولت‌های زیادی را در بخش مصوونیت اقلام بازرگانان کشور در این بندر به میان آورده است.

تصویر بندانگشتی

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که یک منطقه آزاد در بندر چابهار ایران برای بازرگانان افغان ایجاد شده است

به گفته‌ی آقای جواد، این منطقه سهولت‌های زیادی را در بخش مصوونیت اقلام بازرگانان کشور در این بندر به میان آورده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «بندر چابهار یکی از راه‌های مهم تجارتی و ترانزیتی برای افغانستان می‌باشد و ما توانستیم با سهولت‌های ایجاد شده در این بندر مانند فراهم ساختن زمین و منطقه آزاد برای تجارت ما، برای مصوون بودن اموال تجارتی در این بندر استفاده‌ی بهینه نماییم و هم‌چنان بیشترین صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباس صورت می‌گیرد.»

هم‌زمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر مطالعات دقیق پیرامون صادرات و واردات با کشورهای همسایه تاکید کرده و می‌گوید که برای رقابت بهتر اقلام صادراتی افغانستان در کشورهای منطقه، سهولت‌های لازم باید برای بازرگانان ایجاد شود.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «در رابطه به صادرات و واردات باید مطالعات دقیقی صورت بگیرد تا اموال مان چگونه در کشورهای مختلف رقابت داشته باشد. همچنین ما شرایط را به شکلی زمینه‌سازی بکنیم تا محصولات کشورهای دیگر که به افغانستان میایند، برای واردات به آن کشورها سهولت در نظر گرفته شود.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل اقتصادی فراهم‌سازی سهولت‌های گوناگون برای بازرگانان را در بنادر مختلف سودمند می‌دانند.

محمد شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر اندازه‌ی که سهولت‌های بیشتر تجارتی در بنادر ایجاد شود و روی کیفیت ارایه خدمات تجارتی توجه لازم صورت بگیرد، به همان اندازه می‌تواند روی افزایش میزان داد و ستد تاثیر مثبت داشته باشد و باعث افزایش صادرات افغانستان به کشورهای همسایه شود.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ارزش دو میلیارد و ۲۵ میلیون دالر بود که از این میان ۳۳ میلیون آن را صادرات تشکیل می‌داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره