Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانی افغانستان و ازبیکستان ۱۵درصد افزایش یافته است

وزیر امور تجارت خارجی ازبیکستان، می‎‌گوید که مناسبات بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان در حال توسعه است.

جمشید هوجایی که در ترکیب یک هیئت ازبیکستانی به افغانستان آمده است، روز گذشته با رییس‌جمهور غنی و رییس اجراییه دیدار کرد.

او در دیدارش با رییس‌جمهور گفته است که بازرگانی افغانستان و ازبیکستان ۱۵درصد افزایش یافته است.

در خبرنامه‌‍یی‌که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده که آقای هوجایی، گفته که ازبیکستان آماده است تا در بخش‌های زیربنا و صنعت سمنت در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

وی هم‌چنان گفته است که کشورش کار روی فعال سازی شش کارخانۀ نساجی در افغانستان را آغاز کرده است.

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی در این دیدار گفته است که تلاش می‌کند تا بازرگانی میان دو کشور را به گفتۀ او دوطرفه سازد. او، به نهادهای مربوط دستور داده است تا فهرست صادرات افغانستان را به ازبیکستانT آماده سازند تا «بیلانس تجارتی میان دو کشور برابر شود.»

رییس‌جمهور هم‌چنان گفته که قرار است در نزدیک «نایب‌آباد» حیرتان، زون صادراتی ایجاد شود.

در همین حال، عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجۀ ازبیکستان که نیز در ترکیب این هیئت ازبیکستانی است، در دیدارش با عبدالله عبدالله گفته که کشورش آماده است در راستای تأمین صلح در افغانستان نقش «موثر و فعال‌تری» ایفا کند.

عصمت الله ارگشوف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، عطابیک اکبراوف، رییس ادارۀ همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، افریفا، آسیا و شرق میانه و خواجه شادمانوف، سفیر ازبیکستان در افغانستان از مقام‌های دیگر ازبیکستانی استند که در ترکیب این هیئت شامل بودند.

بازرگانی افغانستان و ازبیکستان ۱۵درصد افزایش یافته است

در خبرنامه‌‍یی‌که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده که آقای هوجایی، گفته که ازبیکستان آماده است تا در بخش‌های زیربنا و صنعت سمنت در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

Thumbnail

وزیر امور تجارت خارجی ازبیکستان، می‎‌گوید که مناسبات بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان در حال توسعه است.

جمشید هوجایی که در ترکیب یک هیئت ازبیکستانی به افغانستان آمده است، روز گذشته با رییس‌جمهور غنی و رییس اجراییه دیدار کرد.

او در دیدارش با رییس‌جمهور گفته است که بازرگانی افغانستان و ازبیکستان ۱۵درصد افزایش یافته است.

در خبرنامه‌‍یی‌که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده که آقای هوجایی، گفته که ازبیکستان آماده است تا در بخش‌های زیربنا و صنعت سمنت در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

وی هم‌چنان گفته است که کشورش کار روی فعال سازی شش کارخانۀ نساجی در افغانستان را آغاز کرده است.

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی در این دیدار گفته است که تلاش می‌کند تا بازرگانی میان دو کشور را به گفتۀ او دوطرفه سازد. او، به نهادهای مربوط دستور داده است تا فهرست صادرات افغانستان را به ازبیکستانT آماده سازند تا «بیلانس تجارتی میان دو کشور برابر شود.»

رییس‌جمهور هم‌چنان گفته که قرار است در نزدیک «نایب‌آباد» حیرتان، زون صادراتی ایجاد شود.

در همین حال، عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجۀ ازبیکستان که نیز در ترکیب این هیئت ازبیکستانی است، در دیدارش با عبدالله عبدالله گفته که کشورش آماده است در راستای تأمین صلح در افغانستان نقش «موثر و فعال‌تری» ایفا کند.

عصمت الله ارگشوف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، عطابیک اکبراوف، رییس ادارۀ همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، افریفا، آسیا و شرق میانه و خواجه شادمانوف، سفیر ازبیکستان در افغانستان از مقام‌های دیگر ازبیکستانی استند که در ترکیب این هیئت شامل بودند.

هم‌رسانی کنید