Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه به بازار بزرگ زعفران افغانستان مبدل می‌شود

قرار است ترکیه به یکی از بازارهای مهم و بزرگ زعفران افغانستان مبدل شود. ترکیه که سالانه به ۳۰۰ تُن زعفران نیاز دارد، قرار است پس از این، بخشی از این نیازمندی‌اش را از افغانستان تأمین کند.

این موضوع را مسؤولان دفتر انسجام کمک‌های ترکیه در افغانستان (تیکا) در سفری که روز چهارشنبه (۲۶ جدی) به ولایت هرات داشتند، با وزیر زراعت مطرح کرده‌اند.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت در این سفر گفت که تولید زعفران در ولایت هرات، به بیش از ۱۵ تن رسیده است – رقمی که  در سال‌های گذشته به هفت تن می‌رسید. 

بربنیاد داده‌های وزارت زراعت، افغانستان سالانه ۱۰۶۰۰متریک تُن تار و پودر خشک شدۀ زعفران  را تولید می‌کند که در حدود دو درصد زعفران جهان را تشکیل می‌دهد.

مسؤولان تیکا می‌گویند که هم‌اکنون کار روی روند معافیت تعرفۀ گمرکی زعفران افغانستان جریان دارد و قرار است زعفران افغانستان بدون پرداخت تعرفۀ گمرکی و یا هم باکاهش تعرفه، به ترکیه صادر شود.

افغانستان، برای صادرات زعفران به ترکیه، ۳۰ درصد تعرفۀ گمرکی پرداخت می‌کند. اما، اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌گوید که ترکیه تعرفۀ گمرکی‌اش را از زعفران افغانستان به صفر رسانده و قرار است این کشور زمینۀ صادرات زعفران افغانستان را به کشورهای اروپایی فراهم سازد.

رستمی می‌گوید قرار است ترکیه در بخش پروسس و بسته‌بندی زعفران هرات نیز سرمایه گذاری کند.

علی ارغون چنار، نمایندۀ تیکا گفت: «تلاش ما این است که از طریق ترکیه، برای زعفران افغانستان بازاریابی کنیم. زعفران برای افغانستان، یک ایدۀ اقتصادی نیست؛ امیدوارم زعفران، هویت افغانستان را نیز نشان بدهد.»

در سفر این مقام‌ها به هرات، سنگ تهداب اولین انستیتوت زعفران در ولایت هرات نیز گذاشته شد. قرار است این انستیتوت به هزینۀ ۵۸.۸ میلیون افغانی، تا پایان سال ۱۳۹۸ ساخته شود.

اتحادیۀ زعفران کاران افغانستان از گسترش صادرات افغانستان به ترکیه استقبال می‌کنند.  

قدرت الله رحمتی، معاون اتحادیۀ زعفران کاران افغانستان در این باره گفت: «ترکیه بازار برای زعفران نیست، ولی پل تجارتی خیلی مهمی است که افغانستان می‌تواند از این پل، به عنوان جایگاهی برای پرش به کشورهای اروپایی استفاده کند.»

وزیر زراعت می‌گوید که با صادرات زعفران افغانستان به ترکیه، نگرانی از کمبود بازار زعفران کشور، مرفوع خواهد شد: «برای من یک نوید است؛ تشویشی که زارعین ما در ارتباط مارکیت داشت، رفع شد.»

این درحالی است که شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که همزمان با افزایش روزافزون حاصلات زعفران در کشور، بهای این گیاه صنعتی تا نصف کاهش یافته است.

ترکیه به بازار بزرگ زعفران افغانستان مبدل می‌شود

وزارت زراعت می‌گوید قرار است ترکیه امسال ۳۰۰ کیلوگرام زعفران افغانستان را بجای زعفران اسپانیا خریداری کند.

تصویر بندانگشتی

قرار است ترکیه به یکی از بازارهای مهم و بزرگ زعفران افغانستان مبدل شود. ترکیه که سالانه به ۳۰۰ تُن زعفران نیاز دارد، قرار است پس از این، بخشی از این نیازمندی‌اش را از افغانستان تأمین کند.

این موضوع را مسؤولان دفتر انسجام کمک‌های ترکیه در افغانستان (تیکا) در سفری که روز چهارشنبه (۲۶ جدی) به ولایت هرات داشتند، با وزیر زراعت مطرح کرده‌اند.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت در این سفر گفت که تولید زعفران در ولایت هرات، به بیش از ۱۵ تن رسیده است – رقمی که  در سال‌های گذشته به هفت تن می‌رسید. 

بربنیاد داده‌های وزارت زراعت، افغانستان سالانه ۱۰۶۰۰متریک تُن تار و پودر خشک شدۀ زعفران  را تولید می‌کند که در حدود دو درصد زعفران جهان را تشکیل می‌دهد.

مسؤولان تیکا می‌گویند که هم‌اکنون کار روی روند معافیت تعرفۀ گمرکی زعفران افغانستان جریان دارد و قرار است زعفران افغانستان بدون پرداخت تعرفۀ گمرکی و یا هم باکاهش تعرفه، به ترکیه صادر شود.

افغانستان، برای صادرات زعفران به ترکیه، ۳۰ درصد تعرفۀ گمرکی پرداخت می‌کند. اما، اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت می‌گوید که ترکیه تعرفۀ گمرکی‌اش را از زعفران افغانستان به صفر رسانده و قرار است این کشور زمینۀ صادرات زعفران افغانستان را به کشورهای اروپایی فراهم سازد.

رستمی می‌گوید قرار است ترکیه در بخش پروسس و بسته‌بندی زعفران هرات نیز سرمایه گذاری کند.

علی ارغون چنار، نمایندۀ تیکا گفت: «تلاش ما این است که از طریق ترکیه، برای زعفران افغانستان بازاریابی کنیم. زعفران برای افغانستان، یک ایدۀ اقتصادی نیست؛ امیدوارم زعفران، هویت افغانستان را نیز نشان بدهد.»

در سفر این مقام‌ها به هرات، سنگ تهداب اولین انستیتوت زعفران در ولایت هرات نیز گذاشته شد. قرار است این انستیتوت به هزینۀ ۵۸.۸ میلیون افغانی، تا پایان سال ۱۳۹۸ ساخته شود.

اتحادیۀ زعفران کاران افغانستان از گسترش صادرات افغانستان به ترکیه استقبال می‌کنند.  

قدرت الله رحمتی، معاون اتحادیۀ زعفران کاران افغانستان در این باره گفت: «ترکیه بازار برای زعفران نیست، ولی پل تجارتی خیلی مهمی است که افغانستان می‌تواند از این پل، به عنوان جایگاهی برای پرش به کشورهای اروپایی استفاده کند.»

وزیر زراعت می‌گوید که با صادرات زعفران افغانستان به ترکیه، نگرانی از کمبود بازار زعفران کشور، مرفوع خواهد شد: «برای من یک نوید است؛ تشویشی که زارعین ما در ارتباط مارکیت داشت، رفع شد.»

این درحالی است که شماری از زعفران کاران در هرات می‌گویند که همزمان با افزایش روزافزون حاصلات زعفران در کشور، بهای این گیاه صنعتی تا نصف کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید