تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

'ده‌ها سرمایه‌گذار سرمایه‌های شان را از کشور خارج کرده‌اند'

اتاق صنایع و معادن، می‌گوید که در یک سال اخیر، ده‌ها سرمایه‌گذار افغان، سرمایه‌های شان را به کشورهای قزاقستان، ازبیکستان و تاجیکستان انتقال داده‌اند.

به گفتۀ این نهاد، افزایش مشکلات فرا راه سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان و فراهم سازی مشوق‌های از سوی کشورهای آسیای میانه، از دلایل عمدۀ انتقال این سرمایه‌ها به کشورهای بیرونی است.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «وقتی‌که حکومت توان رساندن سه یا پنج میگاوات برق را به یکی از کارخانه‌های ذوب آهن نداشته باشد، پس چگونه در این کشور سرمایه گذاری‌ها جذب شوند و یا این‌که سرمایه‌گذاران ما به بیرون از کشور نروند.»

در همین حال، شماری از سرمایه‌گذاران، می‌گویند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه به کشور و نیزجلوگیری از فرار سرمایه‌های کنونی، نیاز است که حکومت مشکلات فراراه سرمایه گذاران را بردارد.

فرید هاشمی، یکی از این سرمایه‌گذاران گفت: «حکومت باید به وعده‌هایش مبنی براین‌که سهولت‌ها را ایجاد کند و امتیازها را برای سرمایه‌گذاران بدهد.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق صنایع و معادن، می‌گویند با درنظرداشت این‌که روند واردات کالاها به ویژه غله از کشورهای آسیایی میانه به کشور افزایش یافته است به همین علت شماری از بازرگانان تلاش دارند با سرمایه گذاری در بخش‌‎های کشاورزی و صنایع در آسیای میانه پیش قدم شوند.

بازرگانی

'ده‌ها سرمایه‌گذار سرمایه‌های شان را از کشور خارج کرده‌اند'

در همین حال، شماری از سرمایه‌گذاران، می‌گویند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه به کشور و نیز جلوگیری از فرار سرمایه‌های کنونی، نیاز است که حکومت مشکلات فراراه سرمایه گذاران را بردارد.

Thumbnail

اتاق صنایع و معادن، می‌گوید که در یک سال اخیر، ده‌ها سرمایه‌گذار افغان، سرمایه‌های شان را به کشورهای قزاقستان، ازبیکستان و تاجیکستان انتقال داده‌اند.

به گفتۀ این نهاد، افزایش مشکلات فرا راه سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان و فراهم سازی مشوق‌های از سوی کشورهای آسیای میانه، از دلایل عمدۀ انتقال این سرمایه‌ها به کشورهای بیرونی است.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «وقتی‌که حکومت توان رساندن سه یا پنج میگاوات برق را به یکی از کارخانه‌های ذوب آهن نداشته باشد، پس چگونه در این کشور سرمایه گذاری‌ها جذب شوند و یا این‌که سرمایه‌گذاران ما به بیرون از کشور نروند.»

در همین حال، شماری از سرمایه‌گذاران، می‌گویند که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه به کشور و نیزجلوگیری از فرار سرمایه‌های کنونی، نیاز است که حکومت مشکلات فراراه سرمایه گذاران را بردارد.

فرید هاشمی، یکی از این سرمایه‌گذاران گفت: «حکومت باید به وعده‌هایش مبنی براین‌که سهولت‌ها را ایجاد کند و امتیازها را برای سرمایه‌گذاران بدهد.»

از سویی هم، مسؤولان اتاق صنایع و معادن، می‌گویند با درنظرداشت این‌که روند واردات کالاها به ویژه غله از کشورهای آسیایی میانه به کشور افزایش یافته است به همین علت شماری از بازرگانان تلاش دارند با سرمایه گذاری در بخش‌‎های کشاورزی و صنایع در آسیای میانه پیش قدم شوند.

هم‌رسانی کنید