Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر کار: حکومت تا سه سال دیگر بیش از دومیلیون شغل ایجاد می‌کند

وزیر کار و امور اجتماعی، که روز پنج شنبه نتایج و دست آوردهای نشست ملی کار را ارایه می کرد، گفت که در این نشست، با شناخت بهتر وضع بازار کار، روی سیاست های اقتصادی برای کاهش بیکاری بحث و گفت وگو شده است.

فیض الله ذکی می‌افزاید که نقشۀ راهی برای ایجاد شغل در افغانستان ایجاد شده است.

وی بر پی‌گیری تعهدات و نتایج این نشست تأکید می ورزد که به گفته وی با عملی شدن آنها تا سه سال دیگر حکومت در حدود دو اعشاریه یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد: «مسئلۀ اشتغال که اگر یک سال پیش در صدر آجندای هیچ اداره نبود، امروز در صدر آجندای ملی قرار گرفت. شاید این مهمترین نتیجۀ کنفرانس بود که یک گفتمان ملی ایجاد شد و مسئله اشتغال زایی و ایجاد شغل و کاروبار در صدر آجندای ملی قرار گرفت.»

در نشست ملی کار، آمار تازه یی از نرخ بیکاری در کشور ارائه شد.

حسیب الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصائیه گفت: «در سال ۱۳۹۳میزان بیکاری و کم کاری ۳۹اعشایهه ۱درصد بود و حالا ۳۹ اعشاریه ۵ درصد است. صفر اعشاریه چهار درصد تغییر آمده.»

منظور خالق، نمایندۀ سازمان جهان کار در افغانستان نیز می افزاید: «میلیون ها تن یا بیکار استند و یا هم کم کار؛ آنها به کمک نیاز دارند. این مسؤولیت دولت و بخش خصوصی است که فرصت های اشتغال را به زنان و مردان در افغانستان فراهم کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع انتظار دارد که پیشنهادهای این نهاد در نشست ملی کار، در پیوند به از میان برداشتن چالش های فرا راه بخش خصوصی عملی شوند.

عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: «دسترسی به برق، دسترسی به زمین و دسترسی به قرضه هایی با شرایط سهل از جمله پیشنهاد هایی بود که باید در آن عرصه ها برنامه های بسیار جدی و بنیادی وجود داشته باشند تا مشکل بخش خصوصی را حل کنند و ما در روشنایی یک فضایی بسیار مطمئین و مناسب سرمایه گذاری هایی انجام بدهیم که باعث ایجاد کار شود.»   

وزیر کار: حکومت تا سه سال دیگر بیش از دومیلیون شغل ایجاد می‌کند

باگذشت بیش از سه سال از وعده ایجاد یک میلیون شغل، حکومت در نشست ملی کار از ایجاد دو اعشاریه دو میلیون شغل تا سه سال دیگر سخن زد.

Thumbnail

وزیر کار و امور اجتماعی، که روز پنج شنبه نتایج و دست آوردهای نشست ملی کار را ارایه می کرد، گفت که در این نشست، با شناخت بهتر وضع بازار کار، روی سیاست های اقتصادی برای کاهش بیکاری بحث و گفت وگو شده است.

فیض الله ذکی می‌افزاید که نقشۀ راهی برای ایجاد شغل در افغانستان ایجاد شده است.

وی بر پی‌گیری تعهدات و نتایج این نشست تأکید می ورزد که به گفته وی با عملی شدن آنها تا سه سال دیگر حکومت در حدود دو اعشاریه یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد: «مسئلۀ اشتغال که اگر یک سال پیش در صدر آجندای هیچ اداره نبود، امروز در صدر آجندای ملی قرار گرفت. شاید این مهمترین نتیجۀ کنفرانس بود که یک گفتمان ملی ایجاد شد و مسئله اشتغال زایی و ایجاد شغل و کاروبار در صدر آجندای ملی قرار گرفت.»

در نشست ملی کار، آمار تازه یی از نرخ بیکاری در کشور ارائه شد.

حسیب الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصائیه گفت: «در سال ۱۳۹۳میزان بیکاری و کم کاری ۳۹اعشایهه ۱درصد بود و حالا ۳۹ اعشاریه ۵ درصد است. صفر اعشاریه چهار درصد تغییر آمده.»

منظور خالق، نمایندۀ سازمان جهان کار در افغانستان نیز می افزاید: «میلیون ها تن یا بیکار استند و یا هم کم کار؛ آنها به کمک نیاز دارند. این مسؤولیت دولت و بخش خصوصی است که فرصت های اشتغال را به زنان و مردان در افغانستان فراهم کنند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع انتظار دارد که پیشنهادهای این نهاد در نشست ملی کار، در پیوند به از میان برداشتن چالش های فرا راه بخش خصوصی عملی شوند.

عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: «دسترسی به برق، دسترسی به زمین و دسترسی به قرضه هایی با شرایط سهل از جمله پیشنهاد هایی بود که باید در آن عرصه ها برنامه های بسیار جدی و بنیادی وجود داشته باشند تا مشکل بخش خصوصی را حل کنند و ما در روشنایی یک فضایی بسیار مطمئین و مناسب سرمایه گذاری هایی انجام بدهیم که باعث ایجاد کار شود.»   

هم‌رسانی کنید