تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین در پروژۀ «کمربند و راه» سهم بیشتر به افغانستان می‎دهد

وزارت اقتصاد افغانستان می‎گوید که چین علاقه‌مند است که افغانستان را در پروژۀ «کمربند و راه» - که از دوطرف افغانستان می‌گذرد - سهم بیشتر بدهد.

به گفتۀ سهراب بهمن، سخن‌گوی این وزارت، با این‌کار از یک سو چین از یک راه نزدیک به آسیای میانه پیوند خواهند شد و از سوی دیگر با توسعۀ راه آهن پنج جانبۀ افغانستان تاجیکستان، قزغیزستان، ایران و چین، نقش هند در این پروژه برجسته خواهند شد.

آقای بهمن افزود: «حکومت افغانستان برنامه‌های زیادی را دارد که اگر روی آن‌ها سرمایه گذاری شود از سوی چین و هند، برای منطقه مهم خواهند بود. یکی از این پروژه‌ها عملی شدن پروژه ساخت راه آهن پنج جانبه میان کشورهای منطقه است.»

این در حالی است که رهبران چین وهند در گفت‌وگوهای اخیرشان، توافق کرده اند که روی یک پروژۀ تاریخ ساز در افغانستان همکاری کنند.

هرچند جزئیات بیشتری از این پروژه ها داده نشده، اما وزارت اقتصاد می‌گوید که ساخت راه آهن پنج جانبه‌یی که در بالا ذکر شد، یکی از طرح‌هایی خواهد بود که هند و چین روی آن حساب می‌کنند.

از سویی هم، قادر شاه، سخن‌گوی مشاور امنیت ملی می‌گوید که در نشست اخیر مشاور شورای امنیت با مقام های چینی، از حکومت چین خواسته شده که برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور یک هیئت حکومتی چین به افغانستان سفر کند: :«مشاور امنیت ملی کشور، در گفت‌وگوهای‌شان با مقام‌های چینی، از آن‌ها برای حل مشکلات شماری از پروژه‌های معدنی در کشور، مانند مس عینک و میدان نفتی آمو دریا خواسته است که هیئت این حکومتی این کشور از افغانستان دیدن کند.»

پروژۀ کمربند و راه که از طرح‌های جدید چین برای بازسازی راه ابریشم در جهان است، یک بخش مهم آن میان چین و پاکستان عملی می‌شود.

هرچند هند نمی‌خواهد که جز این پروژه باشد، اما تلاش دارد با سهیم ساختن شماری از کشورهای منطقه مانند ایران و افغانستان، از این پروژه سود ببرد.

چین در پروژۀ «کمربند و راه» سهم بیشتر به افغانستان می‎دهد

پروژۀ کمربند و راه که از طرح‌های جدید چین برای بازسازی راه ابریشم در جهان است، یک بخش مهم آن میان چین و پاکستان عملی می‌شود.

Thumbnail

وزارت اقتصاد افغانستان می‎گوید که چین علاقه‌مند است که افغانستان را در پروژۀ «کمربند و راه» - که از دوطرف افغانستان می‌گذرد - سهم بیشتر بدهد.

به گفتۀ سهراب بهمن، سخن‌گوی این وزارت، با این‌کار از یک سو چین از یک راه نزدیک به آسیای میانه پیوند خواهند شد و از سوی دیگر با توسعۀ راه آهن پنج جانبۀ افغانستان تاجیکستان، قزغیزستان، ایران و چین، نقش هند در این پروژه برجسته خواهند شد.

آقای بهمن افزود: «حکومت افغانستان برنامه‌های زیادی را دارد که اگر روی آن‌ها سرمایه گذاری شود از سوی چین و هند، برای منطقه مهم خواهند بود. یکی از این پروژه‌ها عملی شدن پروژه ساخت راه آهن پنج جانبه میان کشورهای منطقه است.»

این در حالی است که رهبران چین وهند در گفت‌وگوهای اخیرشان، توافق کرده اند که روی یک پروژۀ تاریخ ساز در افغانستان همکاری کنند.

هرچند جزئیات بیشتری از این پروژه ها داده نشده، اما وزارت اقتصاد می‌گوید که ساخت راه آهن پنج جانبه‌یی که در بالا ذکر شد، یکی از طرح‌هایی خواهد بود که هند و چین روی آن حساب می‌کنند.

از سویی هم، قادر شاه، سخن‌گوی مشاور امنیت ملی می‌گوید که در نشست اخیر مشاور شورای امنیت با مقام های چینی، از حکومت چین خواسته شده که برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور یک هیئت حکومتی چین به افغانستان سفر کند: :«مشاور امنیت ملی کشور، در گفت‌وگوهای‌شان با مقام‌های چینی، از آن‌ها برای حل مشکلات شماری از پروژه‌های معدنی در کشور، مانند مس عینک و میدان نفتی آمو دریا خواسته است که هیئت این حکومتی این کشور از افغانستان دیدن کند.»

پروژۀ کمربند و راه که از طرح‌های جدید چین برای بازسازی راه ابریشم در جهان است، یک بخش مهم آن میان چین و پاکستان عملی می‌شود.

هرچند هند نمی‌خواهد که جز این پروژه باشد، اما تلاش دارد با سهیم ساختن شماری از کشورهای منطقه مانند ایران و افغانستان، از این پروژه سود ببرد.

هم‌رسانی کنید