Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادارات به مشکلات کسانی‎که شناس‎نامۀ شان ثبت نیست رسیده‎گی نمی‌کند

شماری از شهروندان، می‌گویند که در برخی از نهادهای حکومتی، اگر شناس‌نامۀ مراجعه کننده برای شرکت در انتخابات ثبت نشده باشد، به مشکلات او رسیده‌گی نمی‌شود.

این شهروندان، می‌گویند که مسؤولان برخی از نهادهای حکومتی از آن‌ها خواسته اند که برای طی مراحل سندهای شان، نخست باید برای ثبت نام در انتخابات، شناس‌نامه‌های شان را ثبت کنند.

محمد پوپل، یکی از باشنده‌گان کابل در این باره می‌گوید: «به ما می‌گویند که اول بروید تذکره‌های تان را در انتخابات ثبت کنید و بعد بیایید؛ این کار خیلی مشکلات برای ما به وجود آورده است.»

صفت الله، باشندۀ  ولایت جوزجان نیز می‌افزاید: «تذکره‌های ما را رد می‎کنند و می‌گویند بروید تذکره بگیرید و در انتخابات ثبت کنید. ما که از راه های دورآمده ایم، خیلی مشکل داریم با این کار.»

درهمین حال، شماری از نهادهای ناظر برانتخابات و نهادهای مدنی، این کارنهادهای حکومتی را خلاف قانون و آزادی‌های مدنی می‌دانند.

لیلما ناصری، عضو نهاد عدالت افغانستان در این باره اظهار داشت: «بربنیاد قانون اساسی کشور، همه شهروندان افغانستان آزاد هستند. و اگر شخص یا نهادی آنان را به انجام کاری بگونۀ اجباری وادار کند این کار خلاف قانون وآزادی های مردم است.»

جانان عبدالرحیم زی، عضو نهاد اکسین نیز بیان داشت: «این خواسته باشند فردی با بزور وادار به ثبت نام و یا رأی دادن کنند، این یک کار غیرمنطقی وغیرقانونی است.»

درهمین حال، وزارت دفاع ملی، می‎گوید که ارتش ملی شامل این جریان ها نیست.

 محمد راد منش، معاون سخن گوی وزارت دفاع می افزاید: «هیچ دستور اجباری برای ثبت نام کارمندان وزارت دفاع و نیروهای اردوی ملی داده نشده است، بلکه خود اعضای ارتش برای تقویت این برنامه ملی تلاش خواهند نمود.»

با آنکه حکومت از همه راه ها مشمول دادن رخصتی به کارمندان وزارت خانه‌ها، برای ثبت نام در انتخابات کار گرفته است، اما تاکنون کمتر از یک و نیم میلیون تن برای شرکت در انتخابات بیست وهشتم میزان ثبت نام کرده اند.

ادارات به مشکلات کسانی‎که شناس‎نامۀ شان ثبت نیست رسیده‎گی نمی‌کند

مسؤولان این نهادها از شهروندان خواسته اند که نخست برچسب‌های ثبت نام در انتخابات را در پشت شناس‎نامه‌های شان بچسپانند سپس سندهای شان در ا ین اداره‌ها طی مراحل خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان، می‌گویند که در برخی از نهادهای حکومتی، اگر شناس‌نامۀ مراجعه کننده برای شرکت در انتخابات ثبت نشده باشد، به مشکلات او رسیده‌گی نمی‌شود.

این شهروندان، می‌گویند که مسؤولان برخی از نهادهای حکومتی از آن‌ها خواسته اند که برای طی مراحل سندهای شان، نخست باید برای ثبت نام در انتخابات، شناس‌نامه‌های شان را ثبت کنند.

محمد پوپل، یکی از باشنده‌گان کابل در این باره می‌گوید: «به ما می‌گویند که اول بروید تذکره‌های تان را در انتخابات ثبت کنید و بعد بیایید؛ این کار خیلی مشکلات برای ما به وجود آورده است.»

صفت الله، باشندۀ  ولایت جوزجان نیز می‌افزاید: «تذکره‌های ما را رد می‎کنند و می‌گویند بروید تذکره بگیرید و در انتخابات ثبت کنید. ما که از راه های دورآمده ایم، خیلی مشکل داریم با این کار.»

درهمین حال، شماری از نهادهای ناظر برانتخابات و نهادهای مدنی، این کارنهادهای حکومتی را خلاف قانون و آزادی‌های مدنی می‌دانند.

لیلما ناصری، عضو نهاد عدالت افغانستان در این باره اظهار داشت: «بربنیاد قانون اساسی کشور، همه شهروندان افغانستان آزاد هستند. و اگر شخص یا نهادی آنان را به انجام کاری بگونۀ اجباری وادار کند این کار خلاف قانون وآزادی های مردم است.»

جانان عبدالرحیم زی، عضو نهاد اکسین نیز بیان داشت: «این خواسته باشند فردی با بزور وادار به ثبت نام و یا رأی دادن کنند، این یک کار غیرمنطقی وغیرقانونی است.»

درهمین حال، وزارت دفاع ملی، می‎گوید که ارتش ملی شامل این جریان ها نیست.

 محمد راد منش، معاون سخن گوی وزارت دفاع می افزاید: «هیچ دستور اجباری برای ثبت نام کارمندان وزارت دفاع و نیروهای اردوی ملی داده نشده است، بلکه خود اعضای ارتش برای تقویت این برنامه ملی تلاش خواهند نمود.»

با آنکه حکومت از همه راه ها مشمول دادن رخصتی به کارمندان وزارت خانه‌ها، برای ثبت نام در انتخابات کار گرفته است، اما تاکنون کمتر از یک و نیم میلیون تن برای شرکت در انتخابات بیست وهشتم میزان ثبت نام کرده اند.

هم‌رسانی کنید