Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صیاد: حکومت طرح کارگیری از فن‌آوری در انتخابات را نپذیرفت

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که طرح کارگیری از فن‌آوری و بایومتریک بیشتر از یک سال نزد حکومت بی‌‎سرنوشت ماند و سر انجام هم این طرح پذیرفته نشد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد که یک‌شنبه شب (۱۴اسد) در برنامۀ «انتخابات» طلوع نیوز سخن می‌زد، افزود: «متأسفانه چهارده ماه که مطابق قانون انتخابات که باید از طرف کابینه تأیید شود، در مدت همین مدت پاسخ مثبت داده نشد.»

این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی در نشست‌های مکرر با نماینده‌گان حکومت و کمیسیون انتخابات، خواهان بایومتریک شدن رأی‌دهنده‎‌گان در روز انتخابات شده اند، اما پیش از این کمیسیون انتخابات گفته است زمان برای این کار از دست رفته است.

آقای صیاد در این گفت‌وگو اما کارگیری از فن‌آوری و بایومتریک را رد نکرد. او گفت هر نهادی که در دوماه آینده این امکان را فراهم بتواند با آن موافق است: «ما اکنون هم حاضر استیم، اما نظر به وقت و زمان هر شرکتی که حاضر است بیاید اما این یک بحث تخنیکی است و باید با کارمندان تخنیکی ما هماهنگ کنند.»

طلوع نیوز، یک‌شنبه شب برنامۀ «انتخابات» را به گونۀ ویژه راه اندازی کرده بود؛ گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و انوارالحق احدی، رییس جبهه نوین مهمانان این برنامه بودند. در این برنامۀ یک و نیم ساعته، در بارۀ امکانات به کارگیری از فن‌آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌‍ها، تأمین امنیت انتخابات و امکانات برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها گفت‌وگو شد.

هرچند رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در این برنامه از ارادۀ جدی برای برگزاری انتخابات سخن زد، اما انوارالحق احدی حکومت و کمیسیون انتخابات را به نداشتن اراده برای برگزاری انتخابات متهم کرد: «حکومت نیت برگزاری انتخابات با استفاده از بایومتریک را نداشت.»

در همین حال، بشیر احمد ته ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی نیز گفته‌های آقای احدی را تأیید می‎کند: «دنیا را باید متوجه بسازیم که حمایت شما از پروسه‌یی که بدنبال آن بحران بزرگ بیاید، باید از همین اکنون جلو آن گرفته شود.»

ریاست جمهوری در باره گفته های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چیزی نمی‌گوید، اما رییس اجراییه می‌افزاید که تشویش‌هایی در بارۀ شفاف برگزار نشدن انتخابات نزد مردم  و احزاب سیاسی وجود دارند: «سولاتی زیادی نزد احزاب سیاسی و مردم وجود دارند و خواست همه شفافیت انتخابات است.»

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که زمینه کارگیری از فن آوری برای تثبیت بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری فراهم خواهد شد، اما احزاب بر کارگیری این فن آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان تأکید می ورزند.

صیاد: حکومت طرح کارگیری از فن‌آوری در انتخابات را نپذیرفت

این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی در نشست‌های مکرر با نماینده‌گان حکومت و کمیسیون انتخابات، خواهان بایومتریک شدن رأی‌دهنده‎‌گان در روز انتخابات شده اند، اما پیش از این کمیسیون انتخابات گفته است زمان برای این کار از دست رفته است.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که طرح کارگیری از فن‌آوری و بایومتریک بیشتر از یک سال نزد حکومت بی‌‎سرنوشت ماند و سر انجام هم این طرح پذیرفته نشد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد که یک‌شنبه شب (۱۴اسد) در برنامۀ «انتخابات» طلوع نیوز سخن می‌زد، افزود: «متأسفانه چهارده ماه که مطابق قانون انتخابات که باید از طرف کابینه تأیید شود، در مدت همین مدت پاسخ مثبت داده نشد.»

این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی در نشست‌های مکرر با نماینده‌گان حکومت و کمیسیون انتخابات، خواهان بایومتریک شدن رأی‌دهنده‎‌گان در روز انتخابات شده اند، اما پیش از این کمیسیون انتخابات گفته است زمان برای این کار از دست رفته است.

آقای صیاد در این گفت‌وگو اما کارگیری از فن‌آوری و بایومتریک را رد نکرد. او گفت هر نهادی که در دوماه آینده این امکان را فراهم بتواند با آن موافق است: «ما اکنون هم حاضر استیم، اما نظر به وقت و زمان هر شرکتی که حاضر است بیاید اما این یک بحث تخنیکی است و باید با کارمندان تخنیکی ما هماهنگ کنند.»

طلوع نیوز، یک‌شنبه شب برنامۀ «انتخابات» را به گونۀ ویژه راه اندازی کرده بود؛ گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و انوارالحق احدی، رییس جبهه نوین مهمانان این برنامه بودند. در این برنامۀ یک و نیم ساعته، در بارۀ امکانات به کارگیری از فن‌آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌‍ها، تأمین امنیت انتخابات و امکانات برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها گفت‌وگو شد.

هرچند رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در این برنامه از ارادۀ جدی برای برگزاری انتخابات سخن زد، اما انوارالحق احدی حکومت و کمیسیون انتخابات را به نداشتن اراده برای برگزاری انتخابات متهم کرد: «حکومت نیت برگزاری انتخابات با استفاده از بایومتریک را نداشت.»

در همین حال، بشیر احمد ته ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی نیز گفته‌های آقای احدی را تأیید می‎کند: «دنیا را باید متوجه بسازیم که حمایت شما از پروسه‌یی که بدنبال آن بحران بزرگ بیاید، باید از همین اکنون جلو آن گرفته شود.»

ریاست جمهوری در باره گفته های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چیزی نمی‌گوید، اما رییس اجراییه می‌افزاید که تشویش‌هایی در بارۀ شفاف برگزار نشدن انتخابات نزد مردم  و احزاب سیاسی وجود دارند: «سولاتی زیادی نزد احزاب سیاسی و مردم وجود دارند و خواست همه شفافیت انتخابات است.»

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که زمینه کارگیری از فن آوری برای تثبیت بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری فراهم خواهد شد، اما احزاب بر کارگیری این فن آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان تأکید می ورزند.

هم‌رسانی کنید