تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نتایج نخستین انتخابات مجلس پنج ولایت دیگر نیز اعلام شدند

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس ولایت‌های کنر، نورستان، سرپل، سمنگان و میدان وردک را شام امروز اعلام کرد.

بربنیاد داده‌های کمیسیون مستقل انتخابات، جاوید ساپی، مولوی شهزاده شاهد، نعمت الله کریاب و وژمه ساپی از ولایت کنر، مخدوم ابدال‌الله محمدی، حیات الله سمنگانی، ضیاالدین ضیاء و محبوبه رحمت از ولایت سمنگان، محمد اکبر سلطان زاده، اسدالله ایوبی، سید محمد حسن شریفی بلخابی، الحاج حمیدالله بیک و عزیزه جلیس از ولایت سرپل، عبیدالله نورستانی و داکتر زاهده فیضان از ولایت نورستان و عبدالاحمد درانی، عبدالرحمان وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری، انجنیر حمیده اکبری از ولایت میدان وردک، به ترتیب در هر ولایت، بلندترین آرا را گرفته‌اند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی که به همین مناسبت در این نهاد داشت، گفت که این نتایج نهایی نیست و امکان دارد تصمیم در این باره تغییر کند.

کمیسیون انتخابات پیش از این نتایج نخستین انتخابات مجلس ۱۳ ولایت دیگر را به گونۀ وقفه‌یی اعلام کرده است.

همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سی و یکم ماه حمل سال آینده، شصت تا هفتاد درصد آماده‌گی دارد.

به گفتۀ این کمیسیون، در اول ماه جدی امسال، روند تقویتی ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد و در همین تاریخ، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ثبت نام خواهند کرد.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اول تا دوازدهم ماه جدی امسال، نام‌های شان را برای رقابت در این انتخابات، ثبت خواهند کرد.

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی شصت تا هفتاد درصدی اش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سی و یکم ماه حمل سال آینده اطمینان می‌دهد، در این باره شک و تردیدهایی وجود دارند.

خلیل الله شهید زاده، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «زمان به کار دارد و امکانات به کار دارد تا بتواند کمیسیون انتخابات و یا حکومت، این چالش ها را برطرف بکند و به طرف انتخابات برود.»

آوردن اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، تهیه دقیق فهرست رأی‌دهنده‌گان و نیز کارگیری درست از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک، از نیازهای اساسی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانسته می‌شوند - نیازهایی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر اولویت دادنش در پرداختن به آن‌ها تأکید دارد.

نتایج نخستین انتخابات مجلس پنج ولایت دیگر نیز اعلام شدند

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست گفت که این نتایج نهایی نیست و امکان دارد تصمیم در این باره تغییر کند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات مجلس ولایت‌های کنر، نورستان، سرپل، سمنگان و میدان وردک را شام امروز اعلام کرد.

بربنیاد داده‌های کمیسیون مستقل انتخابات، جاوید ساپی، مولوی شهزاده شاهد، نعمت الله کریاب و وژمه ساپی از ولایت کنر، مخدوم ابدال‌الله محمدی، حیات الله سمنگانی، ضیاالدین ضیاء و محبوبه رحمت از ولایت سمنگان، محمد اکبر سلطان زاده، اسدالله ایوبی، سید محمد حسن شریفی بلخابی، الحاج حمیدالله بیک و عزیزه جلیس از ولایت سرپل، عبیدالله نورستانی و داکتر زاهده فیضان از ولایت نورستان و عبدالاحمد درانی، عبدالرحمان وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری، انجنیر حمیده اکبری از ولایت میدان وردک، به ترتیب در هر ولایت، بلندترین آرا را گرفته‌اند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی که به همین مناسبت در این نهاد داشت، گفت که این نتایج نهایی نیست و امکان دارد تصمیم در این باره تغییر کند.

کمیسیون انتخابات پیش از این نتایج نخستین انتخابات مجلس ۱۳ ولایت دیگر را به گونۀ وقفه‌یی اعلام کرده است.

همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سی و یکم ماه حمل سال آینده، شصت تا هفتاد درصد آماده‌گی دارد.

به گفتۀ این کمیسیون، در اول ماه جدی امسال، روند تقویتی ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد و در همین تاریخ، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ثبت نام خواهند کرد.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اول تا دوازدهم ماه جدی امسال، نام‌های شان را برای رقابت در این انتخابات، ثبت خواهند کرد.

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی شصت تا هفتاد درصدی اش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سی و یکم ماه حمل سال آینده اطمینان می‌دهد، در این باره شک و تردیدهایی وجود دارند.

خلیل الله شهید زاده، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «زمان به کار دارد و امکانات به کار دارد تا بتواند کمیسیون انتخابات و یا حکومت، این چالش ها را برطرف بکند و به طرف انتخابات برود.»

آوردن اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، تهیه دقیق فهرست رأی‌دهنده‌گان و نیز کارگیری درست از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک، از نیازهای اساسی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانسته می‌شوند - نیازهایی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر اولویت دادنش در پرداختن به آن‌ها تأکید دارد.

هم‌رسانی کنید