Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صیاد: رهبران حکومت صلاحیت برکناری مارا ندارند

رییسان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌گویند که حاضر اند در هر دادگاهی که حکومت و مردم افغانستان بخواهند، در بارۀ عمل‌کردهای‌شان در این کمیسیون‌ها پاسخ بدهند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از چاشت روز پنج‌شنبه (۲۵ دلو) در یک نشست خبری حضور یافتند و در بارۀ اتهام‌هایی که بالای شان وارد شده‌اند، توضیحات دادند.

رییسان و کمیشنران هر دو کمیسیون انتخاباتی، روز دوشنبه همین هفته از سوی رییس‌جمهور برکنار شدند. برکناری آنان بربنیاد طرح تعدیل انتخابات صورت گرفته است که شام روز یک شنبۀ همین هفته در نشست معاون دوم رییس‌جمهور با شماری از اعضای احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات تأیید شد.

اعضای کمیسیون‌های انتخابات متهم به سو استفاده از صلاحیت‌ها، تقلب و فساد مالی در انتخابات ماه میزان مجلس نماینده‌گان استند – انتخاباتی که هنوز هم نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند.

اما رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی این اتهام‌ها را نمی‌پذیرند و می‌گویند حاضر در دادگاه پاسخ بدهند، اما آنان تأکید دارند که نباید روند رسیده‌گی به پرونده‌های آنان توأم با برخوردهای سیاسی باشد.

عبدالعزیز آریایی، رییس‌ پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: «اگر نظام، نظام جنگل است، هرچیز در این مملکت ممکن است. تا حال هم همین‌طور پیش‌رفته متأسفانه. و اگر ما گوسفندهایی استیم که بالاخره بلعیده می‌شویم، هیچ از امکان بعید نیست. اما اطمینان دارم که ملت عزیز ما بیدار خواهد شد.»

عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون انتخابات نیز بیان داشت: «دیروز به مشکلات امنیتی هیچ توجه نشد، سلاح‌های مان از ما گرفته شد. من مجاهد استم، در برابر روس ایستاده‌گی کردم و این توانایی را داشتم که در برابر یک لشکر نیز ایستاده‌گی کنم ،اما به قانون احترام گذاشتم.»

شام روز دوشنبه، پس از برکناری، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی لوی سارنوالی ممنوع‌الخروج شدند. لوی سارنوالی گفته است که بررسی‌ها را در بارۀ اتهام‌ها بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کرده‌است.

در همین حال، عبدالبدیع صیاد می‌گوید که حکومت در بر کناری او و اعضای دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی شتاب‌زده تصمیم گرفته است. وی می‌افزاید که با در نظرداشت زمان باقی مانده دورۀ کار حکومت، رهبران حکومت صلاحیت برکناری آنان را ندارد.

حکومت، روسای دارالانشای هردو کمیسیون انتخاباتی را تا گزینش کمیشنران تازه، همچون سرپرست این کمیسیون‌ها اعلام کرده‌است و اعضای پیشین این نهادها را ممنوع‌الخروج اعلام کرده‌است.

صیاد: رهبران حکومت صلاحیت برکناری مارا ندارند

شام روز دوشنبه، پس از برکناری، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی لوی سارنوالی ممنوع‌الخروج شدند.

تصویر بندانگشتی

رییسان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌گویند که حاضر اند در هر دادگاهی که حکومت و مردم افغانستان بخواهند، در بارۀ عمل‌کردهای‌شان در این کمیسیون‌ها پاسخ بدهند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از چاشت روز پنج‌شنبه (۲۵ دلو) در یک نشست خبری حضور یافتند و در بارۀ اتهام‌هایی که بالای شان وارد شده‌اند، توضیحات دادند.

رییسان و کمیشنران هر دو کمیسیون انتخاباتی، روز دوشنبه همین هفته از سوی رییس‌جمهور برکنار شدند. برکناری آنان بربنیاد طرح تعدیل انتخابات صورت گرفته است که شام روز یک شنبۀ همین هفته در نشست معاون دوم رییس‌جمهور با شماری از اعضای احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات تأیید شد.

اعضای کمیسیون‌های انتخابات متهم به سو استفاده از صلاحیت‌ها، تقلب و فساد مالی در انتخابات ماه میزان مجلس نماینده‌گان استند – انتخاباتی که هنوز هم نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند.

اما رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی این اتهام‌ها را نمی‌پذیرند و می‌گویند حاضر در دادگاه پاسخ بدهند، اما آنان تأکید دارند که نباید روند رسیده‌گی به پرونده‌های آنان توأم با برخوردهای سیاسی باشد.

عبدالعزیز آریایی، رییس‌ پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: «اگر نظام، نظام جنگل است، هرچیز در این مملکت ممکن است. تا حال هم همین‌طور پیش‌رفته متأسفانه. و اگر ما گوسفندهایی استیم که بالاخره بلعیده می‌شویم، هیچ از امکان بعید نیست. اما اطمینان دارم که ملت عزیز ما بیدار خواهد شد.»

عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون انتخابات نیز بیان داشت: «دیروز به مشکلات امنیتی هیچ توجه نشد، سلاح‌های مان از ما گرفته شد. من مجاهد استم، در برابر روس ایستاده‌گی کردم و این توانایی را داشتم که در برابر یک لشکر نیز ایستاده‌گی کنم ،اما به قانون احترام گذاشتم.»

شام روز دوشنبه، پس از برکناری، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی لوی سارنوالی ممنوع‌الخروج شدند. لوی سارنوالی گفته است که بررسی‌ها را در بارۀ اتهام‌ها بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کرده‌است.

در همین حال، عبدالبدیع صیاد می‌گوید که حکومت در بر کناری او و اعضای دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی شتاب‌زده تصمیم گرفته است. وی می‌افزاید که با در نظرداشت زمان باقی مانده دورۀ کار حکومت، رهبران حکومت صلاحیت برکناری آنان را ندارد.

حکومت، روسای دارالانشای هردو کمیسیون انتخاباتی را تا گزینش کمیشنران تازه، همچون سرپرست این کمیسیون‌ها اعلام کرده‌است و اعضای پیشین این نهادها را ممنوع‌الخروج اعلام کرده‌است.

هم‌رسانی کنید