تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

همایون: حکومت در تلاش مهندسی انتخابات آینده است

یک عضو ارشد هیئت رهبری پارلمان کشور در نشست مجلس نماینده‌گان ادعا کرد که حکومت افغانستان در تلاش مهندسی انتخابات آینده پارلمانی است و به گفتۀ او مردم نباید در این روند «تقلبی» اشتراک کنند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، همچنان ادعا کرد که حکومت می‌کوشد افراد وابسته به خودش را وارد پارلمان کند.

او افزود: «به مردم خود خطاب دارم که نه خود را به خاطر این انتخابات قربانی کنید نه به من رای بدهید که من وکیل تان باشم فردا این جا و شما از خاطر من اطفال تان را شهید بدهید، این پروسه پروسه تقلبی است.»

جعفرمهدوی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت عملن اراده‌یی برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم را ندارد.»

عثمانی فراهی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «به بوجی تذکره توزیع می‌شود در مقابل، پول هزاران استیکر توزیع می‌شود در برابر پول.»

معاون نخست مجلس نماینده‌گان از مردم می‌خواهد خود شان را قربانی انتخابات پرتقلب نسازند و رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در کار انتخابات مسوولانه برخورد کنند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «در رابطه به برگزاری انتخابات شفاف با مسوولیت برخورد بکنند که عواقب بعدی شان هم خدای نخواسته اگر پر از تقلب باشد به عهده حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.»

اما حکومت هرگونه مداخله غیرقانونی در کار انتخابات را رد می‌کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «حکومت افغانستان هرگز در پروسه انتخابات مداخله نخواهد کرد. صرفاً مسوولیت‌های که مربوط حکومت است آن‌را انجام خواهد داد، اما در عین حال ما انتظار داریم که وکلای محترم به جای طرح شایعه و اتهام‌های بی‌اساس به مردم افغانستان، از کارکردهای هفت ساله خود شان گزارش بدهند.»

کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این در حالی که تلاش‌ها برای تقلب در انتخابات را از سوی افراد دخیل در این روند رد نمی‌کند، اما وعده سپرده است که از شیوه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیش‌رو کار خواهد گرفت.

همایون: حکومت در تلاش مهندسی انتخابات آینده است

معاون نخست مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت تلاش دارد در انتخابات آینده مداخله کند و افراد وابسته به حکومت را وارد پارلمان سازد.

تصویر بندانگشتی

یک عضو ارشد هیئت رهبری پارلمان کشور در نشست مجلس نماینده‌گان ادعا کرد که حکومت افغانستان در تلاش مهندسی انتخابات آینده پارلمانی است و به گفتۀ او مردم نباید در این روند «تقلبی» اشتراک کنند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، همچنان ادعا کرد که حکومت می‌کوشد افراد وابسته به خودش را وارد پارلمان کند.

او افزود: «به مردم خود خطاب دارم که نه خود را به خاطر این انتخابات قربانی کنید نه به من رای بدهید که من وکیل تان باشم فردا این جا و شما از خاطر من اطفال تان را شهید بدهید، این پروسه پروسه تقلبی است.»

جعفرمهدوی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت عملن اراده‌یی برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم را ندارد.»

عثمانی فراهی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «به بوجی تذکره توزیع می‌شود در مقابل، پول هزاران استیکر توزیع می‌شود در برابر پول.»

معاون نخست مجلس نماینده‌گان از مردم می‌خواهد خود شان را قربانی انتخابات پرتقلب نسازند و رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در کار انتخابات مسوولانه برخورد کنند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «در رابطه به برگزاری انتخابات شفاف با مسوولیت برخورد بکنند که عواقب بعدی شان هم خدای نخواسته اگر پر از تقلب باشد به عهده حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.»

اما حکومت هرگونه مداخله غیرقانونی در کار انتخابات را رد می‌کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «حکومت افغانستان هرگز در پروسه انتخابات مداخله نخواهد کرد. صرفاً مسوولیت‌های که مربوط حکومت است آن‌را انجام خواهد داد، اما در عین حال ما انتظار داریم که وکلای محترم به جای طرح شایعه و اتهام‌های بی‌اساس به مردم افغانستان، از کارکردهای هفت ساله خود شان گزارش بدهند.»

کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این در حالی که تلاش‌ها برای تقلب در انتخابات را از سوی افراد دخیل در این روند رد نمی‌کند، اما وعده سپرده است که از شیوه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیش‌رو کار خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید