Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون‌انتخابات: استفاده ازفن‌آوری درانتخابات پارلمانی ممکن نیست

کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه (۱۷ اسد) اعلام کرد که بکار گیری از فن‌آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان ممکن نیست و اما انتخابات ریاست‌جمهوری با تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات، برگزار خواهد شد.

در این اعلامیه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون به فن‌آوری باورمند است، اما کمتر از ۷۰ روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده‌است و در این مدت امکان از به کارگیری فن‌آوری نیست.

کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که برای شفافیت انتخابات مجلس نماینده‌گان از شیوه‌های گونه‌گون کار خواهند گرفت و از احزاب سیاسی و مردم می‌خواهد که با تظارت نیرومند شان از روند انتخابات برای شفاف برگزار شدن انتخابات، کمک کنند.

پیش از این احزاب و جریان‌های سیاسی هشدار داده‌اند که اگر رأی دهنده‌گان در روز انتخابات مجلس نماینده‌گان تثبیت بایومتریک نشوند، نتیجۀ انتخابات را نخواهند پذیرفت.

این کمیسیون همچنان از کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی خواست تا هرچه زودتر فهرست نامزدانی را که از فهرست حذف شده‌اند را به این کمیسیون بفرستد تا روند انتخابات به تأخیر رو به‌رو نشود.

کمیسیون‌انتخابات: استفاده ازفن‌آوری درانتخابات پارلمانی ممکن نیست

کمیسیون مستقل انتخابات تأیید کرد که استفاده از فن‌آوری و بایومتریک در انتخابات پارلمانی که کمتر از ۷۰ روز دیگر به برگزاری آن باقی مانده‌است، ممکن نیست.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه (۱۷ اسد) اعلام کرد که بکار گیری از فن‌آوری در انتخابات مجلس نماینده‌گان ممکن نیست و اما انتخابات ریاست‌جمهوری با تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز انتخابات، برگزار خواهد شد.

در این اعلامیه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون به فن‌آوری باورمند است، اما کمتر از ۷۰ روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده‌است و در این مدت امکان از به کارگیری فن‌آوری نیست.

کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که برای شفافیت انتخابات مجلس نماینده‌گان از شیوه‌های گونه‌گون کار خواهند گرفت و از احزاب سیاسی و مردم می‌خواهد که با تظارت نیرومند شان از روند انتخابات برای شفاف برگزار شدن انتخابات، کمک کنند.

پیش از این احزاب و جریان‌های سیاسی هشدار داده‌اند که اگر رأی دهنده‌گان در روز انتخابات مجلس نماینده‌گان تثبیت بایومتریک نشوند، نتیجۀ انتخابات را نخواهند پذیرفت.

این کمیسیون همچنان از کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی خواست تا هرچه زودتر فهرست نامزدانی را که از فهرست حذف شده‌اند را به این کمیسیون بفرستد تا روند انتخابات به تأخیر رو به‌رو نشود.

هم‌رسانی کنید