تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون ادعای حکمتیار در باره رای‌دهنده‌گان خیالی را رد کرد

کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، بارۀ شفاف نبودن ارقام ثبت نام شونده‌گان را نادرست می‌داند و می‌گوید اگر کسی در بارۀ تقلب‌ها در ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان ادعایی دارد، باید سند ارایه نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به اتهام‌ها در باره پنج میلیون ثبت نام کننده خیالی یا تقلبی می‌گوید که تا پایان ماه آینده شمار ثبت نام کننده‌گان تقلبی روشن خواهد شد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «ما از هر برچسب جواب‌ده استیم؛ این برچسب‌ها قبلن در سیستم داخل شده‌اند. هیچ برچسپی در بازار فروخته نشده و اگر کسی ادعا می‌کند که فروخته شده بیاید سند ارایه کند.»

کمیسیون مستقل انتخابات در برابر گفته‌های رهبر حزب اسلامی که گفته است اگر کسی  تلاش کند احزاب سیاسی را حذف کند و انتخابات پر از تقلب را برگزار نماید احزاب سیاسی و مردم در واکنش به ان به سرک‌ها خواهند ریخت و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد، می‌گوید تا هنگامی که قانون تغییر نکند این نهاد از بهر سهم دادن به احزاب سیاسی کاری انجام نمی‌تواند.

سید حفیظ الله هاشمی گفت: «تنها کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم قانون است، ما بر بنیاد قانون کار می‌کنیم. بدون تغییر قانون هیچ چیزی ممکن نیست. اگر اینان می‌توانند در یک روز قانون را تغییر بدهند، کمیسیون هم در یک روز آماده است که این کاررا انجام بدهد. تغیر قانون کار ساده نیست، نه وقتش است و نه کمیسیون انتخابات فرصت دارد برای این کار که بعد بتواند در بیست و هشت میزان انتخابات را برگزار کند. اگر این کار شود، انتخابات تعویق خواهد شد و عواقب آن به کسی بر می‌گردد که روند را خدشه‌دار بسازد.»

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات بیش از پنج صد تن را برای ثبت اطلاعات ثبت نام شده‌گان استخدام کرده است.

مسوول بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از ثبت تمامی اطلاعات در بانک اطلاعات، شمار ثبت نام‌شده‌گان واقعی از ثبت نام‌شده‌گان خیالی یا تقلبی جدا خواهند شد.

مسوول بخش فن‌آوری این کمیسیون می‌گوید که تاکنون اطلاعات در باره در حدود هفت صد هزار تن در بانک اطلاعاتی ثبت شده‌اند و این روند تا چند هفته آینده به پایان خواهد رسید.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن‌آوری معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تاکنون در حدود هفت صد هزار تن ثبت دیتابیس شده‌اند. تلاش داریم این کار زود‌تر انجام شود و بتوانیم تا بیست و سوم ماه آینده این کار را تمام کنیم. ما باید یک یا دو هفته دیگر صبر کنیم تا تمام اطلاعات ثبت شوند. باید اطلاعات در بارۀ نه میلیون ثبت نام‌شده این‌جا ثبت شوند  پس از آن ما خواهیم فهمید که این ادعاها در بارۀ ارقام پنج میلیونی که گفته می‌شود، درست است یا خیر.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات از به کارگیری فن‌آوری در ثبت نام‌ها خوشبین استند، اما از پخش اطلاعات نادرست ابراز نگرانی می‌کنند.

اما شماری از احزاب سیاسی تاکید می‌ورزند که احزاب سیاسی از پایگاه‌های مردمی برخوردار استند و اگر حکومت خواست‌های شان را نپذیرد، انتخابات را با چالش روبرو خواهند ساخت.

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که احزاب سیاسی رییس جمهور را به کرسی نشانده‌اند و رییس جمهور باید به احزاب سیاسی سهم بدهد.

عبدالمعین معین، عضو محور مردم افغانستان، گفت: «احزاب نقش اساسی در انتخابات دارند. کسانی که در رأس این احزاب استند و رهبران احزاب پایگاه‌های مردمی دارند، حرف‌های شان بر مردم تاثیر گزار است، می‌توانند انتخابات را به چالش بکشند و این انتخابات را زیر پرسش ببرند.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز تنها گفته‌های آقای حکمتیار را تأیید می‌کنند، بلکه می‌گویند که بدون به کارگیری از سیستم بایومتریک، برای انتخابات راه حلی دیگری وجود ندارد.

احزاب سیاسی بر سهم دادن بر این احزاب در انتخابات تأکید می‌ورزند؛ رهبر حزب اسلامی نیز دیروز از متشنج شدن فضا میان احزاب سیاسی و رییس جمهور سخن زد.

کمیسیون ادعای حکمتیار در باره رای‌دهنده‌گان خیالی را رد کرد

کمیسیون مستقل انتخابات ادعاهای آقای حکمتیار را در باره رای‌دهنده‌گان خیالی و فروخته شدن برچسپ‌ها نادرست و بی‌اساس می‌داند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، بارۀ شفاف نبودن ارقام ثبت نام شونده‌گان را نادرست می‌داند و می‌گوید اگر کسی در بارۀ تقلب‌ها در ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان ادعایی دارد، باید سند ارایه نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به اتهام‌ها در باره پنج میلیون ثبت نام کننده خیالی یا تقلبی می‌گوید که تا پایان ماه آینده شمار ثبت نام کننده‌گان تقلبی روشن خواهد شد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «ما از هر برچسب جواب‌ده استیم؛ این برچسب‌ها قبلن در سیستم داخل شده‌اند. هیچ برچسپی در بازار فروخته نشده و اگر کسی ادعا می‌کند که فروخته شده بیاید سند ارایه کند.»

کمیسیون مستقل انتخابات در برابر گفته‌های رهبر حزب اسلامی که گفته است اگر کسی  تلاش کند احزاب سیاسی را حذف کند و انتخابات پر از تقلب را برگزار نماید احزاب سیاسی و مردم در واکنش به ان به سرک‌ها خواهند ریخت و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد، می‌گوید تا هنگامی که قانون تغییر نکند این نهاد از بهر سهم دادن به احزاب سیاسی کاری انجام نمی‌تواند.

سید حفیظ الله هاشمی گفت: «تنها کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم قانون است، ما بر بنیاد قانون کار می‌کنیم. بدون تغییر قانون هیچ چیزی ممکن نیست. اگر اینان می‌توانند در یک روز قانون را تغییر بدهند، کمیسیون هم در یک روز آماده است که این کاررا انجام بدهد. تغیر قانون کار ساده نیست، نه وقتش است و نه کمیسیون انتخابات فرصت دارد برای این کار که بعد بتواند در بیست و هشت میزان انتخابات را برگزار کند. اگر این کار شود، انتخابات تعویق خواهد شد و عواقب آن به کسی بر می‌گردد که روند را خدشه‌دار بسازد.»

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات بیش از پنج صد تن را برای ثبت اطلاعات ثبت نام شده‌گان استخدام کرده است.

مسوول بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از ثبت تمامی اطلاعات در بانک اطلاعات، شمار ثبت نام‌شده‌گان واقعی از ثبت نام‌شده‌گان خیالی یا تقلبی جدا خواهند شد.

مسوول بخش فن‌آوری این کمیسیون می‌گوید که تاکنون اطلاعات در باره در حدود هفت صد هزار تن در بانک اطلاعاتی ثبت شده‌اند و این روند تا چند هفته آینده به پایان خواهد رسید.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فن‌آوری معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تاکنون در حدود هفت صد هزار تن ثبت دیتابیس شده‌اند. تلاش داریم این کار زود‌تر انجام شود و بتوانیم تا بیست و سوم ماه آینده این کار را تمام کنیم. ما باید یک یا دو هفته دیگر صبر کنیم تا تمام اطلاعات ثبت شوند. باید اطلاعات در بارۀ نه میلیون ثبت نام‌شده این‌جا ثبت شوند  پس از آن ما خواهیم فهمید که این ادعاها در بارۀ ارقام پنج میلیونی که گفته می‌شود، درست است یا خیر.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات از به کارگیری فن‌آوری در ثبت نام‌ها خوشبین استند، اما از پخش اطلاعات نادرست ابراز نگرانی می‌کنند.

اما شماری از احزاب سیاسی تاکید می‌ورزند که احزاب سیاسی از پایگاه‌های مردمی برخوردار استند و اگر حکومت خواست‌های شان را نپذیرد، انتخابات را با چالش روبرو خواهند ساخت.

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که احزاب سیاسی رییس جمهور را به کرسی نشانده‌اند و رییس جمهور باید به احزاب سیاسی سهم بدهد.

عبدالمعین معین، عضو محور مردم افغانستان، گفت: «احزاب نقش اساسی در انتخابات دارند. کسانی که در رأس این احزاب استند و رهبران احزاب پایگاه‌های مردمی دارند، حرف‌های شان بر مردم تاثیر گزار است، می‌توانند انتخابات را به چالش بکشند و این انتخابات را زیر پرسش ببرند.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز تنها گفته‌های آقای حکمتیار را تأیید می‌کنند، بلکه می‌گویند که بدون به کارگیری از سیستم بایومتریک، برای انتخابات راه حلی دیگری وجود ندارد.

احزاب سیاسی بر سهم دادن بر این احزاب در انتخابات تأکید می‌ورزند؛ رهبر حزب اسلامی نیز دیروز از متشنج شدن فضا میان احزاب سیاسی و رییس جمهور سخن زد.

هم‌رسانی کنید