تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۹مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در پکتیا بسته استند

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا می‌گویند که ۲۹مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، بدلیل تهدیدهای امنیتی بسته استند.

محمدظاهر اکبری، رییس ساحه‎یی کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا می‎گوید که تنها در ولسوالی زرمت، چهار مرکز ثبت نام‌ها روز پنج شنبه، فعال شده اند: «مرکزهایی که در این ولایت بسته اند، تنها بدلیل تهدیدات امنیتی استند.»

زرمت، از ولسوالی‌های ناامن پکتیا شناخته می‌شود که یک شمار بزرگی از جمعیت پکتیا در این ولسوالی زنده‌ می‌کنند. اما این ولسوالی تنها تاکنون چهار مرکز فعال ثبت نام‌ها برای انتخابات دارد.

والی پکتیا، برای گشایش مرکزهای بیشتر خواهان راه ندازی عملیات نظامی در این ولسوالی است.

شمیم خان کتوازی، می افزاید: «تلاش های ما برای فراهم سازی ثبت نام ها ادامه دارند و ما تلاش داریم تا تمامی بخش ها برای گشایش مرکزهای ثبت نام ها آماده شوند.»

همزمان با این شماری، از باشنده گان پکتیا، می‌گویند که روند ثبت نام‌ها برای انتخابات آینده در این ولایت کمرنگ است وعلت آن را تهدیدهای امنیتی می‌گویند.

از سویی هم، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات در پکتیا نگران است که در روند توزیع شناس نامه‌های کاغذی برای شرکت در انتخابات، فساد وجود دارد و نیز این نهاد نبود کارمندان زن را در مرکزهای توزیع شناس نامه‌ها یک مشکل جدی می داند.

احسان الله حمیدي، مسؤول نهاد فیفا در پکتیا می گوید: «مشکل اساسی در بخش تذکره ها است که زنان در مرکزها وجود ندارند؛ کارمندان عکس های جعلی را از صفحه های انترنت پیدا می کنند و در تذکره ها نصب می کنند.»

بربنیاد آمارهای دفتر ساحه‎یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، از آغاز روند ثبت نام‌ها تاکنون در این ولایت ۴۸هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

۲۹مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در پکتیا بسته استند

مسؤولان کمیسیون انتخابات در پکتیا می‎گویند که از میان ۲۹مرکز ثبت نام‌های رآی دهنده‌گان که در این ولایت بسته استند، دو مرکز آن در گردیز قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا می‌گویند که ۲۹مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، بدلیل تهدیدهای امنیتی بسته استند.

محمدظاهر اکبری، رییس ساحه‎یی کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا می‎گوید که تنها در ولسوالی زرمت، چهار مرکز ثبت نام‌ها روز پنج شنبه، فعال شده اند: «مرکزهایی که در این ولایت بسته اند، تنها بدلیل تهدیدات امنیتی استند.»

زرمت، از ولسوالی‌های ناامن پکتیا شناخته می‌شود که یک شمار بزرگی از جمعیت پکتیا در این ولسوالی زنده‌ می‌کنند. اما این ولسوالی تنها تاکنون چهار مرکز فعال ثبت نام‌ها برای انتخابات دارد.

والی پکتیا، برای گشایش مرکزهای بیشتر خواهان راه ندازی عملیات نظامی در این ولسوالی است.

شمیم خان کتوازی، می افزاید: «تلاش های ما برای فراهم سازی ثبت نام ها ادامه دارند و ما تلاش داریم تا تمامی بخش ها برای گشایش مرکزهای ثبت نام ها آماده شوند.»

همزمان با این شماری، از باشنده گان پکتیا، می‌گویند که روند ثبت نام‌ها برای انتخابات آینده در این ولایت کمرنگ است وعلت آن را تهدیدهای امنیتی می‌گویند.

از سویی هم، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات در پکتیا نگران است که در روند توزیع شناس نامه‌های کاغذی برای شرکت در انتخابات، فساد وجود دارد و نیز این نهاد نبود کارمندان زن را در مرکزهای توزیع شناس نامه‌ها یک مشکل جدی می داند.

احسان الله حمیدي، مسؤول نهاد فیفا در پکتیا می گوید: «مشکل اساسی در بخش تذکره ها است که زنان در مرکزها وجود ندارند؛ کارمندان عکس های جعلی را از صفحه های انترنت پیدا می کنند و در تذکره ها نصب می کنند.»

بربنیاد آمارهای دفتر ساحه‎یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا، از آغاز روند ثبت نام‌ها تاکنون در این ولایت ۴۸هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

هم‌رسانی کنید