تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ نگرانی‌ها از چالش‌های امنیتی فرا راه انتخابات ریاست‌جمهوری

در حالی که نهادهای امنیتی کشور از آماده‌گی‌های‌شان در تأمین امنیت کامل روند انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند، هنوز هم در بخش‌هایی از کشور، در این زمینه، نگرانی‌هایی دیده می‌شود.چنان که در برخی از ولایت‌ها، حتا برخی از مراکز رأی دهی‌یی که در انتخابات مجلس نماینده‌گان باز بودند، اکنون به علت ناامنی‌ها، بسته شده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل انتخابات تنها ابراز امیدواری می‌کند که در روز رأی دهی، ناامنی‌ها انتخابات را به چالش نکشند.

آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که بیش از نه میلیون و شش صد هزار تن از بهر رای دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت نام کرده‌اند. در انتخابات مجلس نیز شمار ثبت نام کننده‌گان به نه میلیون و یک صدهزار می‌رسید؛ اما در روز رأی دهی، تنها چهار میلیون تن رأی دادند.

هرچند در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، عواملی گونه‌گون از جمله امن بودن بخش‌های بیشتری از کشور، شمار شرکت کننده‌گان دور  نخست آن انتخابات را، تا هفت میلیون رسانده بود.

از زمان برگذاری انتخابات پیشین ریاست جمهوری تاکنون، دست کم هفت ولایت هم‌چون ارزگان، میدان وردک، بادغیس، فاریاب، سرپل، بغلان و تخار بیشترین ناامنی‌ها را گواه بوده‌اند و در ولایت‌هایی مانند کندز، غزنی وفراه هم، بخش‌های زیادی و حتا مراکز این ولایت‌ها، بارها میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده‌اند.

با این حال، امسال، نیروهای امنیتی در عملیات‌هایی، ولسوالی‌های وردوج، یمگان و کران و منجان را در بدخشان؛ ولسوالی‌های گرزیوان و پشتون کوت را در فاریاب و ولسوالی‌های ده یک و خواجه عمری را در غزنی، از طالبان پس گرفته اند و به گفته این‌نهادها، تلاش‌ها از بهر امن‌سازی بیست ولسوالی دیگر در کشور، نیز جریان دارند.

روح‌الله احمدزی – سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:«عملیات‌ها به‌گونه جدی انجام خواهند شد تا این ولسوالی‌ها نیز از اداره مخالفان مسلح دولت آزاد شوند.»

برای انتخابات ریاست جمهوری، بیش از پنج هزار و سه صد مرکز که بیش از بیست و نه هزار محل رای دهی را در خود دارند، در نظر گرفته شده اند؛ اما نهادهای امنیتی گفته‌اند که از این میان، امنیت چهارصد و سی و یک مرکز را تأمین کرده نمی‌توانند.

عبدالنصیر مهمند – رییس کمیسیون انتخابات غزنی بیان داشت:«به سطح ولایت غزنی، ما چهارصد و شش مرکز داریم که از جمله، برای فعلاً نیروهای امنیتی صرف از دوصد و سی و سه مرکز را اطمینان تأمین امنیتش را داده‌اند.»

کلپ محمد جواد  هجری – سخنگوی والی تخار:«بیست و پنج مرکز ما، قسماً در مراکز ولسوالی‌هایی که در آن جا یک سلسله تهدیدات امنیتی وجود داشت، برای فعلاً آن جا مسدود است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که امیدوار است ناامنی‌ها این انتخابات را به چالش نکشند.

رحیمه ظریفی - عضو کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت:«وضعیت امنیتی تا جایی بهتر است. خدا کند که ما کدام چالش بزرگ امنیتی پیدا نکنیم.»

توفیق وحدت – مجلس نماینده‌گان گفت:«در این طور یک شرایط، خوشبین به یک انتخابات بسیار خوب و موفق نیستیم.»

تأمین امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری را، هفتاد و دو هزار تن از نیروهای دولتی به دوش دارند.

در این روز، بین بیست تا سی هزار تن از نیروهای دیگر دولتی نیز، آماده رویارویی با رویدادهای پیشبینی ناشده خواهند بود.

 

ادامۀ نگرانی‌ها از چالش‌های امنیتی فرا راه انتخابات ریاست‌جمهوری

هرچند در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، عواملی گونه‌گون از جمله امن بودن بخش‌های بیشتری از کشور، شمار شرکت کننده‌گان دور  نخست آن انتخابات را، تا هفت میلیون رسانده بود.

Thumbnail

در حالی که نهادهای امنیتی کشور از آماده‌گی‌های‌شان در تأمین امنیت کامل روند انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند، هنوز هم در بخش‌هایی از کشور، در این زمینه، نگرانی‌هایی دیده می‌شود.چنان که در برخی از ولایت‌ها، حتا برخی از مراکز رأی دهی‌یی که در انتخابات مجلس نماینده‌گان باز بودند، اکنون به علت ناامنی‌ها، بسته شده‌اند.

در این میان، کمیسیون مستقل انتخابات تنها ابراز امیدواری می‌کند که در روز رأی دهی، ناامنی‌ها انتخابات را به چالش نکشند.

آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که بیش از نه میلیون و شش صد هزار تن از بهر رای دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت نام کرده‌اند. در انتخابات مجلس نیز شمار ثبت نام کننده‌گان به نه میلیون و یک صدهزار می‌رسید؛ اما در روز رأی دهی، تنها چهار میلیون تن رأی دادند.

هرچند در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، عواملی گونه‌گون از جمله امن بودن بخش‌های بیشتری از کشور، شمار شرکت کننده‌گان دور  نخست آن انتخابات را، تا هفت میلیون رسانده بود.

از زمان برگذاری انتخابات پیشین ریاست جمهوری تاکنون، دست کم هفت ولایت هم‌چون ارزگان، میدان وردک، بادغیس، فاریاب، سرپل، بغلان و تخار بیشترین ناامنی‌ها را گواه بوده‌اند و در ولایت‌هایی مانند کندز، غزنی وفراه هم، بخش‌های زیادی و حتا مراکز این ولایت‌ها، بارها میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده‌اند.

با این حال، امسال، نیروهای امنیتی در عملیات‌هایی، ولسوالی‌های وردوج، یمگان و کران و منجان را در بدخشان؛ ولسوالی‌های گرزیوان و پشتون کوت را در فاریاب و ولسوالی‌های ده یک و خواجه عمری را در غزنی، از طالبان پس گرفته اند و به گفته این‌نهادها، تلاش‌ها از بهر امن‌سازی بیست ولسوالی دیگر در کشور، نیز جریان دارند.

روح‌الله احمدزی – سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:«عملیات‌ها به‌گونه جدی انجام خواهند شد تا این ولسوالی‌ها نیز از اداره مخالفان مسلح دولت آزاد شوند.»

برای انتخابات ریاست جمهوری، بیش از پنج هزار و سه صد مرکز که بیش از بیست و نه هزار محل رای دهی را در خود دارند، در نظر گرفته شده اند؛ اما نهادهای امنیتی گفته‌اند که از این میان، امنیت چهارصد و سی و یک مرکز را تأمین کرده نمی‌توانند.

عبدالنصیر مهمند – رییس کمیسیون انتخابات غزنی بیان داشت:«به سطح ولایت غزنی، ما چهارصد و شش مرکز داریم که از جمله، برای فعلاً نیروهای امنیتی صرف از دوصد و سی و سه مرکز را اطمینان تأمین امنیتش را داده‌اند.»

کلپ محمد جواد  هجری – سخنگوی والی تخار:«بیست و پنج مرکز ما، قسماً در مراکز ولسوالی‌هایی که در آن جا یک سلسله تهدیدات امنیتی وجود داشت، برای فعلاً آن جا مسدود است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که امیدوار است ناامنی‌ها این انتخابات را به چالش نکشند.

رحیمه ظریفی - عضو کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت:«وضعیت امنیتی تا جایی بهتر است. خدا کند که ما کدام چالش بزرگ امنیتی پیدا نکنیم.»

توفیق وحدت – مجلس نماینده‌گان گفت:«در این طور یک شرایط، خوشبین به یک انتخابات بسیار خوب و موفق نیستیم.»

تأمین امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری را، هفتاد و دو هزار تن از نیروهای دولتی به دوش دارند.

در این روز، بین بیست تا سی هزار تن از نیروهای دیگر دولتی نیز، آماده رویارویی با رویدادهای پیشبینی ناشده خواهند بود.

 

هم‌رسانی کنید