تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارگ: اعضای جدید نهادهای انتخاباتی روز جمعه برگزیده می‌شوند

ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است روز جمعه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را در یک روند انتخاباتی در ارگ ریاست‌جمهوری برگزیند  

به گفتۀ ریاست‌جمهوری دو تن از کارمندان وزارت عدلیه، دو تن به نماینده‌گی از نهادهای جامعۀ مدنی و یک تن به نماینده‌گی از شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری سال آینده تحت ریاست یکی از معیینان وزارت عدلیه ، مسؤولیت برگزاری انتخابات اعضای  کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دبیرخانۀ این کمیسیون ها را خواهند داشت.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که برگزاری انتخابات برای گزینش  چهارده تن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در صورتی برگزار خواهد شد که بیشترین نامزدان ریاست‌جمهوری حاضر باشند. 

قرار بود کمیشنران جدید فردا انتخاب شوند، اما ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که بربنیاد درخواست شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری و به علت مسافرت شماری دیگر از نامزدان، این روند تا روز جمعه به تعویق افتاده است.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که پس از روند رأی دهی، برگه‌های رأی گرد آوری و در حضور نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری  شمارش و برنده‌گان اعلام خواهند شد.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور امروز (سه شنبه ۰۷ حوت) گفت که کمیشنران جدید فردا گزینش خواهند شد.

هارون چخانسوری – سخنگوی رییس‌جمهور در این باره گفته است:«قرار است فردا در ارگ ریاست‌جمهوری با حضور داشت تمام کاندیدان ریاست‌جمهوری روند رای دهی برای کمشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رییسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردد. ای روند به اساس طرزالعمل که تیار شده و با تمام کاندیدان محترم ریاست‌جمهوری شریک شده و امروز رسانه‌های محترم هم شریک میشه و از طریق ازونا با مردم محترم افغانستان این طرزالعمل شریک میشه.»

اما این تصمیم ریاست جمهوری با مخالفت شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری روبرو شد. این شورای در یک خبرنامه می‌گوید که آنان تاکنون موفق نشده‌اند نام‌های کسانی را که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد استند به دست آورند و به همین علت از ریاست جمهوری خواسته اند که روند رای‌دهی را روز جمعه برگزار کند.

بشیر بیژن یکی از اعضای این شورا و معاون اول نورالحق علومی می‌گوید که رییس‌جمهور این تصمیم اش را عجولانه و مخالف فیصله نامزدان ریاست‌جمهوری گرفته است.

ساعاتی پس از این درخواست شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری نیز در یک خبرنامه گفت که کمیشنران جدید روز جمعه گزینش خواهند شد.

روز گذشته احزاب، نهادهای جامعۀ مدنی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بودند که تاکنون هیچ کارشیوه‌یی دربارۀ چگونگی رأی‌دهی برای گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ساخته نشده‌است.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، هژده نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از میان ۸۴ نامزد معرفی شده از سوی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی چهارده تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بر گزینند.

دو هفته پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.

در آغاز همین هفته، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی ۸۴ نامزد را برای عضویت در کمیسیون‌‎های انتخاباتی به حکومت معرفی کردند که سندهای این نامزدان در ریاست دفتر رییس جمهور زیر بررسی اند.

برای دیدن فهرست کامل نامزدان عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی این‌جا کلک کنید

ارگ: اعضای جدید نهادهای انتخاباتی روز جمعه برگزیده می‌شوند

دو هفته پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی رییسان و اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.

Thumbnail

ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است روز جمعه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را در یک روند انتخاباتی در ارگ ریاست‌جمهوری برگزیند  

به گفتۀ ریاست‌جمهوری دو تن از کارمندان وزارت عدلیه، دو تن به نماینده‌گی از نهادهای جامعۀ مدنی و یک تن به نماینده‌گی از شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری سال آینده تحت ریاست یکی از معیینان وزارت عدلیه ، مسؤولیت برگزاری انتخابات اعضای  کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دبیرخانۀ این کمیسیون ها را خواهند داشت.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که برگزاری انتخابات برای گزینش  چهارده تن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در صورتی برگزار خواهد شد که بیشترین نامزدان ریاست‌جمهوری حاضر باشند. 

قرار بود کمیشنران جدید فردا انتخاب شوند، اما ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید که بربنیاد درخواست شماری از نامزدان ریاست‌جمهوری و به علت مسافرت شماری دیگر از نامزدان، این روند تا روز جمعه به تعویق افتاده است.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که پس از روند رأی دهی، برگه‌های رأی گرد آوری و در حضور نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری  شمارش و برنده‌گان اعلام خواهند شد.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور امروز (سه شنبه ۰۷ حوت) گفت که کمیشنران جدید فردا گزینش خواهند شد.

هارون چخانسوری – سخنگوی رییس‌جمهور در این باره گفته است:«قرار است فردا در ارگ ریاست‌جمهوری با حضور داشت تمام کاندیدان ریاست‌جمهوری روند رای دهی برای کمشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رییسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردد. ای روند به اساس طرزالعمل که تیار شده و با تمام کاندیدان محترم ریاست‌جمهوری شریک شده و امروز رسانه‌های محترم هم شریک میشه و از طریق ازونا با مردم محترم افغانستان این طرزالعمل شریک میشه.»

اما این تصمیم ریاست جمهوری با مخالفت شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری روبرو شد. این شورای در یک خبرنامه می‌گوید که آنان تاکنون موفق نشده‌اند نام‌های کسانی را که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد استند به دست آورند و به همین علت از ریاست جمهوری خواسته اند که روند رای‌دهی را روز جمعه برگزار کند.

بشیر بیژن یکی از اعضای این شورا و معاون اول نورالحق علومی می‌گوید که رییس‌جمهور این تصمیم اش را عجولانه و مخالف فیصله نامزدان ریاست‌جمهوری گرفته است.

ساعاتی پس از این درخواست شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری نیز در یک خبرنامه گفت که کمیشنران جدید روز جمعه گزینش خواهند شد.

روز گذشته احزاب، نهادهای جامعۀ مدنی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بودند که تاکنون هیچ کارشیوه‌یی دربارۀ چگونگی رأی‌دهی برای گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ساخته نشده‌است.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، هژده نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از میان ۸۴ نامزد معرفی شده از سوی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی چهارده تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بر گزینند.

دو هفته پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی رییسان و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.

در آغاز همین هفته، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی ۸۴ نامزد را برای عضویت در کمیسیون‌‎های انتخاباتی به حکومت معرفی کردند که سندهای این نامزدان در ریاست دفتر رییس جمهور زیر بررسی اند.

برای دیدن فهرست کامل نامزدان عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی این‌جا کلک کنید

هم‌رسانی کنید