Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برکنار شدن رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

بر اساس قانون تعدیل شده رییسان و اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند و پس از این نمی‌توانند به کارهای شان ادامه بدهند.

دفتر مسوول رسانه‌های ریاست جمهوری می‌گوید که بربنیاد قانون تعدیل شده انتخابات تمامی اعضای این کمیسیون‌ها برکنار استند و تا تعیین رییسان تازه این دو کمیسیون رییسان دبیرخانه‌های این دو کمیسیون به حیث سرپرستان این دو نهاد فعالیت خواهند کرد.

پس از رایزنی‌ها درباره تعدیل قانون انتخابات طرح این قانون از سوی کابینه تأیید و رییس‌جمهور آن را توشیح کرد.

در یک فرمان رییس جمهورغنی آمده است که با اجرایی شدن قانون تعدیل شده، تمامی اعضا و رییسان کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی عزل و رییسان دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون همچون سرپرست کارها را به پیش خواهند برد.

بر اساس فرمان رییس جمهور، رییسان دارلانشای کمیسیون‌های انتخاباتی -- احمد شاه زمان‌زی و محمد علی ستیغ -- به گونه مؤقت سرپرستی این دو کمیسیون را برعهده خواهند داشت. 

اعضای کمیسیون‌ مستقل انتخابات که شامل گلا جان عبدالبدیع صیاد (رییس)، سید حفیظ الله هاشمی، وسیمه بادغیسی، معاذ الله دولتی، عضو رفیع الله بیدار، ملیحه حسن و عبدالقادر قریشی دو سال پیش به این سمت گماشته شده بودند. 

اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که برکنار شده اند شامل عبدالعزیز آریایی (رییس)، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل، غلام هدایت دستگیر و عبدالله فایز استند. 

در بخش دیگری فرمان رییس جمهور آمده است که احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات افراد واجد شرایط را درجریان امروز به منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان دبیرخانه های کمیسیون‌ها به ریاست جمهوری ارایه کنند.

پیش ازاین شماری ازنامزدان معترض  انتخابات مجلس نماینده گان ونیز احزاب وجریان های سیاسی خواستار تعدیل قانون انتخابات ونیز برکناری اعضای کمیسیون های تازه انتخاباتی شده اند.

برکنار شدن رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

در یک فرمان رییس جمهورغنی آمده است که با اجرایی شدن قانون تعدیل شده، تمامی اعضا و رییسان کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی عزل شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بر اساس قانون تعدیل شده رییسان و اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند و پس از این نمی‌توانند به کارهای شان ادامه بدهند.

دفتر مسوول رسانه‌های ریاست جمهوری می‌گوید که بربنیاد قانون تعدیل شده انتخابات تمامی اعضای این کمیسیون‌ها برکنار استند و تا تعیین رییسان تازه این دو کمیسیون رییسان دبیرخانه‌های این دو کمیسیون به حیث سرپرستان این دو نهاد فعالیت خواهند کرد.

پس از رایزنی‌ها درباره تعدیل قانون انتخابات طرح این قانون از سوی کابینه تأیید و رییس‌جمهور آن را توشیح کرد.

در یک فرمان رییس جمهورغنی آمده است که با اجرایی شدن قانون تعدیل شده، تمامی اعضا و رییسان کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی عزل و رییسان دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون همچون سرپرست کارها را به پیش خواهند برد.

بر اساس فرمان رییس جمهور، رییسان دارلانشای کمیسیون‌های انتخاباتی -- احمد شاه زمان‌زی و محمد علی ستیغ -- به گونه مؤقت سرپرستی این دو کمیسیون را برعهده خواهند داشت. 

اعضای کمیسیون‌ مستقل انتخابات که شامل گلا جان عبدالبدیع صیاد (رییس)، سید حفیظ الله هاشمی، وسیمه بادغیسی، معاذ الله دولتی، عضو رفیع الله بیدار، ملیحه حسن و عبدالقادر قریشی دو سال پیش به این سمت گماشته شده بودند. 

اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که برکنار شده اند شامل عبدالعزیز آریایی (رییس)، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل، غلام هدایت دستگیر و عبدالله فایز استند. 

در بخش دیگری فرمان رییس جمهور آمده است که احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات افراد واجد شرایط را درجریان امروز به منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان دبیرخانه های کمیسیون‌ها به ریاست جمهوری ارایه کنند.

پیش ازاین شماری ازنامزدان معترض  انتخابات مجلس نماینده گان ونیز احزاب وجریان های سیاسی خواستار تعدیل قانون انتخابات ونیز برکناری اعضای کمیسیون های تازه انتخاباتی شده اند.

هم‌رسانی کنید