Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون: بیش از شش هزار شکایت استیناف خواهی ثبت شده اند

زهره بیان شینواری رییس کمیسیون رسیده‎گی به شکایت های انتخاباتی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که بیش از شش هزارو ۲۰۰ شکایت استیناف‎ خواهی در این کمیسیون ثبت شده است و به گفتۀ او، دسته بندی این شکایت‌ها نزدیک به یک هفته را دربر خواهد گرفت. 

بانو شینواری گفت که بیشتر این شکایت‎ها در بارۀ در حدود ۳۰۰ هزار رأی منازعه برانگیز استند و تا کنون اعضای این کمیسیون در بارۀ این آرا هیچ تصمیمی نگرفته اند.

به گفتۀ او، کندهار، پکتیا، ننگرهار، خوست ، لغمان، پکتیکا، کنر، هلمند و غور ولایت‌هایی استند که در آن‌ها از بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا ۱۳۰ شکایت استینافی ثبت شده اند.

او افزود که بیشتر شکایت‌های استینافی در بارۀ آرای پیش یا پس از روز انتخابات در صندوق‌ها ریخته شدند، آرای دستگاه های احتیاطی، آرای محل های که دستگاه های بایومتریک یا حافظه‌های این دستگاه‌ها گم شده اند و نیز محل‌هایی که در آن‌ها یک تا پنج رأی تفاوت وجود دارد، استند.

بانو شینواری گفت: «کمیسیون مرکزی تا حالا هیچ فیصله‌یی در این مورد نکرده چون در حال تصنیف و دسته بندی استند.»

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «تمام اعتراضاتی که ثبت شده از طرف سه تکت انتخاباتی، ثبات و همگرایی، دولت ساز و صلح و عدالت اسلامی است.»

او افزود: «بیش از شش هزار دوسیه استینافی ثبت شده که این شش هزار دوسیه بسیار زیاد است. و ما اگر این را کته گوری بندی کنیم زیر پنج کتگوری بزرگ می‌آید که یک صدو دو هزار خارج از وقت است، یک صدو سی و هفت هزار رای جنجالی و دو هزار و ۴۲۳ محل و موضوع یک تا پنج است که ما اگر بتوانیم این موضوعات را حل کینم که بیشترین شکایات در همین رابطه است.»

بر بنیاد بررسی شکایت‌های انتخاباتی، نزدیک به ده هزار شکایت را رد شده است و بیش از پنج هزار محل رأی دهی باید بازشماری شوند اما این کمیسیون تا کنون در بارۀ آغاز این بازشماری تصمیم نگرفته است. 

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «نیازمند فیصله است یعنی دوباره این که پیش از این که به بازشماری برود ما باید به خاطر این که استیناف خواهی شده ما باید فیصله داشته باشیم تا به بازشماری برویم.»

عبدالستار سعادت، رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «فیصله باید کنند، یا نهاد را ترک کنند که این کار را نمی کنند، باید فیصله کنند، مگر در این جا مسئله مقبولیت و مشروعیت فیصله بسیار مهم است رعایت عنصر زمان که اینان نتوانستند انرا در نظر بگیرند این مهم است اما مسئله جرات است که این‌ها باید فیصله کنند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حدود هشت روز دیگر وقت دارد تا در بارۀ شکایت‌های انتخاباتی فیصله نهایی را صادر کند تا کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد این فیصله نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

کمیسیون: بیش از شش هزار شکایت استیناف خواهی ثبت شده اند

زهره بیان شینواری رییس این کمیسیون می‌گوید تا کنون اعضای این کمیسیون در بارۀ آرای منازعه برانگیز هیچ تصمیمی نگرفته اند.

تصویر بندانگشتی

زهره بیان شینواری رییس کمیسیون رسیده‎گی به شکایت های انتخاباتی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که بیش از شش هزارو ۲۰۰ شکایت استیناف‎ خواهی در این کمیسیون ثبت شده است و به گفتۀ او، دسته بندی این شکایت‌ها نزدیک به یک هفته را دربر خواهد گرفت. 

بانو شینواری گفت که بیشتر این شکایت‎ها در بارۀ در حدود ۳۰۰ هزار رأی منازعه برانگیز استند و تا کنون اعضای این کمیسیون در بارۀ این آرا هیچ تصمیمی نگرفته اند.

به گفتۀ او، کندهار، پکتیا، ننگرهار، خوست ، لغمان، پکتیکا، کنر، هلمند و غور ولایت‌هایی استند که در آن‌ها از بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا ۱۳۰ شکایت استینافی ثبت شده اند.

او افزود که بیشتر شکایت‌های استینافی در بارۀ آرای پیش یا پس از روز انتخابات در صندوق‌ها ریخته شدند، آرای دستگاه های احتیاطی، آرای محل های که دستگاه های بایومتریک یا حافظه‌های این دستگاه‌ها گم شده اند و نیز محل‌هایی که در آن‌ها یک تا پنج رأی تفاوت وجود دارد، استند.

بانو شینواری گفت: «کمیسیون مرکزی تا حالا هیچ فیصله‌یی در این مورد نکرده چون در حال تصنیف و دسته بندی استند.»

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «تمام اعتراضاتی که ثبت شده از طرف سه تکت انتخاباتی، ثبات و همگرایی، دولت ساز و صلح و عدالت اسلامی است.»

او افزود: «بیش از شش هزار دوسیه استینافی ثبت شده که این شش هزار دوسیه بسیار زیاد است. و ما اگر این را کته گوری بندی کنیم زیر پنج کتگوری بزرگ می‌آید که یک صدو دو هزار خارج از وقت است، یک صدو سی و هفت هزار رای جنجالی و دو هزار و ۴۲۳ محل و موضوع یک تا پنج است که ما اگر بتوانیم این موضوعات را حل کینم که بیشترین شکایات در همین رابطه است.»

بر بنیاد بررسی شکایت‌های انتخاباتی، نزدیک به ده هزار شکایت را رد شده است و بیش از پنج هزار محل رأی دهی باید بازشماری شوند اما این کمیسیون تا کنون در بارۀ آغاز این بازشماری تصمیم نگرفته است. 

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «نیازمند فیصله است یعنی دوباره این که پیش از این که به بازشماری برود ما باید به خاطر این که استیناف خواهی شده ما باید فیصله داشته باشیم تا به بازشماری برویم.»

عبدالستار سعادت، رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفت: «فیصله باید کنند، یا نهاد را ترک کنند که این کار را نمی کنند، باید فیصله کنند، مگر در این جا مسئله مقبولیت و مشروعیت فیصله بسیار مهم است رعایت عنصر زمان که اینان نتوانستند انرا در نظر بگیرند این مهم است اما مسئله جرات است که این‌ها باید فیصله کنند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حدود هشت روز دیگر وقت دارد تا در بارۀ شکایت‌های انتخاباتی فیصله نهایی را صادر کند تا کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد این فیصله نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

هم‌رسانی کنید