Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

موج سوم کرونا درافغانستان؛ ثبت ۹۷۷رویداد تازه و مرگ ۱۸تن در۲۴ساعت

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک‌شبانه روز گذشته در افغانستان، ۹۷۷تن به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۱۸ بیمار کووید نزده جان باخته و ۱۵۷ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند. 

این در حالی است که گونۀ هندی جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است. 

وزارت صحت‌عامه گفته‌است که نوع جهش‌یافته ویروس کرونا اکنون در تمامی ولایات افغانستان در حال گردش است.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاکنون ۷۰ هزار ۱۰۷ رویداد مثبت کرونا ثبت شده‌اند که از این میان دوهزار و ۸۹۹بیمار جان باخته و ۵۷هزار و ۱۱۹ بیمار هم بهبود یافته‌است. 

 

 

موج سوم کرونا درافغانستان؛ ثبت ۹۷۷رویداد تازه و مرگ ۱۸تن در۲۴ساعت

این در حالی است که گونۀ هندی جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است. 

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک‌شبانه روز گذشته در افغانستان، ۹۷۷تن به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت ۱۸ بیمار کووید نزده جان باخته و ۱۵۷ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند. 

این در حالی است که گونۀ هندی جهش‌یافتۀ ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است. 

وزارت صحت‌عامه گفته‌است که نوع جهش‌یافته ویروس کرونا اکنون در تمامی ولایات افغانستان در حال گردش است.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاکنون ۷۰ هزار ۱۰۷ رویداد مثبت کرونا ثبت شده‌اند که از این میان دوهزار و ۸۹۹بیمار جان باخته و ۵۷هزار و ۱۱۹ بیمار هم بهبود یافته‌است. 

 

 

هم‌رسانی کنید