Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماران کووید ۱۹ و کمبود اکسیجن در شفاخانه افغان-جاپان

پزشکان درشفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که با وجود گسترش شتابان ویروس کرونا درافغانستان، از فراهم سازی کمک‌های جهانی از جمله کیت‌های تشخیص اومیکرون خبری نیست و کمبود اکسیجن هم به مشکل جدی مبدل شده است.

بخش مراقبت‌های عاجل شفاخانه افغان-جاپان در این روزها بار دیگر از بیماران کووید نزده پُر است و در میان آنان جوانان و کودکان نیز دیده می‌شوند.

حشمت الله فیضی، پزشک شفاخانه افغان-جاپان گفت: «شفاخانه ما ظرفیت ۱۰۰ بستر را دارد، اما اکنون ۸۵ تا ۹۰ مریض داریم. واقعات روز به روز زیادتر شده می‌رود. وزارت صحت عامه باید آمادگی خود را داشته باشد چون ما هنوز در مرحله پیک یا اوج مرض نرسیدیم. شاید در هفته‌های آینده اوضاع بحرانی‌تر شود و شفاخانه‌های اختصاصی قبلی کوید ۱۹دوباره فعال شود.»

عبادالله عباد، مسوول کنترول وقایه از انتان شفاخانه افغان-جاپان گفت: «روزانه ۱۲۰ تا ۱۸۰ مراجعین داریم و بالاتر از ۸۰ درصد واقعات مثبت استند.»

از سویی هم، پزشکان این شفاخانه می‌گویند که پنج ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند. به گفته این پزشکان، آنان با کمبود شدید مواد بهداشتی و اکسیجن نیز روبرو استند.

عبادالله عباد، مسوول کنترول وقایه از انتان شفاخانه افغان-جاپان گفت: «ما فعلن در ستاک ما فقط برای یک روز دیگر اکسیجن برای مریض‌های خود داریم، اما بعد از یک روز با مشکل کمبود آکسیجن مواجه می‌شویم. ماشین تولید اکسیجن ظرفیت تولید اکسیجن برای ۶۰ مریض را دارد و برای ما کافی نیست.»

نه تنها از کابل بل از ولایات دیگر نیز بیماران کووید نزده به این مرکز درمانی آورده می‌شوند. یکی از بیمارداران گفت: «ما از شفاخانه راضی استیم، کمبود امکانات نداشت زیاد خدمت کردن به ما.»                                                              
سیف الله، یک بیماردار دیگر گفت: «حالا الحمدالله شفاخانه افغان-جاپان برای ما تمام امکانات را فراهم کرده است. اگر از بخش اکسیجن باشد یا داکتر صاحبان و یا هم نرس‌ها، ما صد در صد راضی استیم.»

وزارت صحت عامه نیز خواهان کمک‌های جهانی در بخش بهداشت به کشور است. این وزارت از ثبت ۳۸۸ رویداد مثبت در بیست و چهار ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد که در این میان ۵ تن از این مرضان جان باخته اند.

با وجود شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور، بیشتر مراکز ویژه درمان بیماران کووید نزده بسته شده‌اند. از این میان، در کابل تنها یک مرکز فعال است در حالی که سال پار شمار آن‌ها به شش مرکز می‌رسید.

افزایش بیماران کووید ۱۹ و کمبود اکسیجن در شفاخانه افغان-جاپان

پزشکان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که آنان با کمبود تجهیزات و مواد بهداشتی برای تداوی افراد مبتلا به بیماری کووید نُزده بروبرو استند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان درشفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که با وجود گسترش شتابان ویروس کرونا درافغانستان، از فراهم سازی کمک‌های جهانی از جمله کیت‌های تشخیص اومیکرون خبری نیست و کمبود اکسیجن هم به مشکل جدی مبدل شده است.

بخش مراقبت‌های عاجل شفاخانه افغان-جاپان در این روزها بار دیگر از بیماران کووید نزده پُر است و در میان آنان جوانان و کودکان نیز دیده می‌شوند.

حشمت الله فیضی، پزشک شفاخانه افغان-جاپان گفت: «شفاخانه ما ظرفیت ۱۰۰ بستر را دارد، اما اکنون ۸۵ تا ۹۰ مریض داریم. واقعات روز به روز زیادتر شده می‌رود. وزارت صحت عامه باید آمادگی خود را داشته باشد چون ما هنوز در مرحله پیک یا اوج مرض نرسیدیم. شاید در هفته‌های آینده اوضاع بحرانی‌تر شود و شفاخانه‌های اختصاصی قبلی کوید ۱۹دوباره فعال شود.»

عبادالله عباد، مسوول کنترول وقایه از انتان شفاخانه افغان-جاپان گفت: «روزانه ۱۲۰ تا ۱۸۰ مراجعین داریم و بالاتر از ۸۰ درصد واقعات مثبت استند.»

از سویی هم، پزشکان این شفاخانه می‌گویند که پنج ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند. به گفته این پزشکان، آنان با کمبود شدید مواد بهداشتی و اکسیجن نیز روبرو استند.

عبادالله عباد، مسوول کنترول وقایه از انتان شفاخانه افغان-جاپان گفت: «ما فعلن در ستاک ما فقط برای یک روز دیگر اکسیجن برای مریض‌های خود داریم، اما بعد از یک روز با مشکل کمبود آکسیجن مواجه می‌شویم. ماشین تولید اکسیجن ظرفیت تولید اکسیجن برای ۶۰ مریض را دارد و برای ما کافی نیست.»

نه تنها از کابل بل از ولایات دیگر نیز بیماران کووید نزده به این مرکز درمانی آورده می‌شوند. یکی از بیمارداران گفت: «ما از شفاخانه راضی استیم، کمبود امکانات نداشت زیاد خدمت کردن به ما.»                                                              
سیف الله، یک بیماردار دیگر گفت: «حالا الحمدالله شفاخانه افغان-جاپان برای ما تمام امکانات را فراهم کرده است. اگر از بخش اکسیجن باشد یا داکتر صاحبان و یا هم نرس‌ها، ما صد در صد راضی استیم.»

وزارت صحت عامه نیز خواهان کمک‌های جهانی در بخش بهداشت به کشور است. این وزارت از ثبت ۳۸۸ رویداد مثبت در بیست و چهار ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد که در این میان ۵ تن از این مرضان جان باخته اند.

با وجود شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور، بیشتر مراکز ویژه درمان بیماران کووید نزده بسته شده‌اند. از این میان، در کابل تنها یک مرکز فعال است در حالی که سال پار شمار آن‌ها به شش مرکز می‌رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره