Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه روند درمان زخمی‌ها در هرات

روند درمان زخمی‌های زمین‌لرزه هرات در شفاخانه دولتی و شفاخانه‌های خصوصی آن ولایت ادامه دارد.

برخی متخصصان برای درمان زخمی‌ها از وزارت دفاع به هرات رفته‌اند.

اسماعیل وردک رهبری یک گروه ۱۲ نفری از پزشکان را بر عهده دارد که از کابل به هرات رفته است. این گروه روز گذشته (یک‌شنبه) هشت عملیات بزرگ روی آسیب‌دیده‌ها انجام دادند و هفت عملیات را در برنامه روز دوشنبه داشتند.

اسماعیل وردک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تمام دیروز عملیات اورتوپیدی انجام دادیم، همراه داکتران صحت عامه و امروز هم بیماران اضافه شده. در این‌جا یک شفاخانه بود که بخاطر درمان آمدیم تا کمک‌های اختصاصی به زخمیان زلزله کنیم.»

با این حال، بیماران با اندوه و ناراحتی فراوان لحظات وقوع زمین‌لرزه را بیان می‌کنند.

فاطمه، زخمی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خانوده ما ۲۷ نفر داشتیم. ما دربه‌در شدیم، یکی هم به داد ما نرسید.»

سیداحمد، بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو نوجوان داشتم، هشت نفر دیگر از خانواده ما شهید شدند.»

گفتنی‌ست که شمار زخمی‌های زمین‌لرزه روز شنبه در ولسوالی زنده‌جان هرات تاکنون به بیش از ۲هزار رسیده است.

ادامه روند درمان زخمی‌ها در هرات

اسماعیل وردک رهبری یک گروه ۱۲ نفری از پزشکان را بر عهده دارد که از کابل به هرات رفته است.

تصویر بندانگشتی

روند درمان زخمی‌های زمین‌لرزه هرات در شفاخانه دولتی و شفاخانه‌های خصوصی آن ولایت ادامه دارد.

برخی متخصصان برای درمان زخمی‌ها از وزارت دفاع به هرات رفته‌اند.

اسماعیل وردک رهبری یک گروه ۱۲ نفری از پزشکان را بر عهده دارد که از کابل به هرات رفته است. این گروه روز گذشته (یک‌شنبه) هشت عملیات بزرگ روی آسیب‌دیده‌ها انجام دادند و هفت عملیات را در برنامه روز دوشنبه داشتند.

اسماعیل وردک به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تمام دیروز عملیات اورتوپیدی انجام دادیم، همراه داکتران صحت عامه و امروز هم بیماران اضافه شده. در این‌جا یک شفاخانه بود که بخاطر درمان آمدیم تا کمک‌های اختصاصی به زخمیان زلزله کنیم.»

با این حال، بیماران با اندوه و ناراحتی فراوان لحظات وقوع زمین‌لرزه را بیان می‌کنند.

فاطمه، زخمی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خانوده ما ۲۷ نفر داشتیم. ما دربه‌در شدیم، یکی هم به داد ما نرسید.»

سیداحمد، بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو نوجوان داشتم، هشت نفر دیگر از خانواده ما شهید شدند.»

گفتنی‌ست که شمار زخمی‌های زمین‌لرزه روز شنبه در ولسوالی زنده‌جان هرات تاکنون به بیش از ۲هزار رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره