Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قلندر عباد: برای یک‌سان‌سازی خدمات صحی به کمک جامعه جهانی نیازمندیم

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه در سفرش به قطر با نماینده‌های کشورهای گوناگون دیدار و درباره رفع چالش‌ها در بخش بهداشت در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

آقای عباد در این دیدار روی هم‌سان‌سازی خدمات بهداشتی در سراسر کشور تاکید ورزیده و خواهان همکاری جامعه جهانی شده است.

سرپرست وزارت صحت عامه گفته است: «برای یک‌سان‌سازی خدمات صحی افغانستان کار زیادی لازم است و برای این امر جامعه جهانی باید با ما همکاری کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری شفافیت فرا رسیده است، کشور ما امن است و همه می‌توانند با خیال راحت در حوزه سلامت با ما همکاری کنند.»

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه، سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر صحت قطر نیز درباره‌ی نابودی  فلج کودکان یا پولیو در افغانستان گفت‌وگو کرده و خواستار افزایش ظرفیت کارکنان بهداشتی در این بخش شده است. آقای زمان امرخیل افزوده که جانب مقابل در به سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داده است که برنامه‌های آموزشی برای کارمندان بهداشتی افغانستان و پزشکان تازه فارغ در قطر به زودی فراهم خواهد شد.

اما پزشکان به این باورند که تکیه بر جامعه جهانی نمی‌تواند سبب ارایه خدمات معیاری بهداشتی دایمی در سراسر کشور شود.

سید عبدالله احمدی، پزشک در این باره گفت: «منابع خارجی هیچ‌گاهی تامین کننده عرضه خدمات خوب صحی برای مردم افغانستان نبوده که امروز ما یک سیستم خوب برای مردم روی دست نداریم. بنابراین وزیر صحت افغانستان از وقت استفاده کرده به مردم افغانستان یک سیستم جدید را روی دست بگیرد.»

سرپرست وزارت صحت عامه همچنان در مجلس شورای اسلامی بر ارایه خدمات بهداشتی اولیه و ثانوی تاکید کرده و گفته است که در نظر دارد تا شفاخانه‌های معیاری در ۳۰۰ ولسوالی افغانستان به مردم اعمار کند.

قلندر عباد: برای یک‌سان‌سازی خدمات صحی به کمک جامعه جهانی نیازمندیم

اما پزشکان به این باورند که تکیه بر جامعه جهانی نمی‌تواند سبب ارایه خدمات معیاری بهداشتی دایمی در سراسر کشور شود.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه در سفرش به قطر با نماینده‌های کشورهای گوناگون دیدار و درباره رفع چالش‌ها در بخش بهداشت در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

آقای عباد در این دیدار روی هم‌سان‌سازی خدمات بهداشتی در سراسر کشور تاکید ورزیده و خواهان همکاری جامعه جهانی شده است.

سرپرست وزارت صحت عامه گفته است: «برای یک‌سان‌سازی خدمات صحی افغانستان کار زیادی لازم است و برای این امر جامعه جهانی باید با ما همکاری کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری شفافیت فرا رسیده است، کشور ما امن است و همه می‌توانند با خیال راحت در حوزه سلامت با ما همکاری کنند.»

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه، سرپرست این وزارت در دیدار با وزیر صحت قطر نیز درباره‌ی نابودی  فلج کودکان یا پولیو در افغانستان گفت‌وگو کرده و خواستار افزایش ظرفیت کارکنان بهداشتی در این بخش شده است. آقای زمان امرخیل افزوده که جانب مقابل در به سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داده است که برنامه‌های آموزشی برای کارمندان بهداشتی افغانستان و پزشکان تازه فارغ در قطر به زودی فراهم خواهد شد.

اما پزشکان به این باورند که تکیه بر جامعه جهانی نمی‌تواند سبب ارایه خدمات معیاری بهداشتی دایمی در سراسر کشور شود.

سید عبدالله احمدی، پزشک در این باره گفت: «منابع خارجی هیچ‌گاهی تامین کننده عرضه خدمات خوب صحی برای مردم افغانستان نبوده که امروز ما یک سیستم خوب برای مردم روی دست نداریم. بنابراین وزیر صحت افغانستان از وقت استفاده کرده به مردم افغانستان یک سیستم جدید را روی دست بگیرد.»

سرپرست وزارت صحت عامه همچنان در مجلس شورای اسلامی بر ارایه خدمات بهداشتی اولیه و ثانوی تاکید کرده و گفته است که در نظر دارد تا شفاخانه‌های معیاری در ۳۰۰ ولسوالی افغانستان به مردم اعمار کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره