Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأثیر محدودیت در رفت و آمدها بر کاروبار مردم در شهر کابل

در سومین روز منع گشت و گذار در کابل، شماری از دکان‌داران و کارگران در غرب این شهر، خواهان تلاش‌ها برای شناسایی بیشتر بیماران کووید نزده در کابل استند؛ اما آنان از این رهگذر نیز نگران‌اند که چگونه نیازهای خانواده‌های‌شان را تأمین کنند.

هرچند، آمار دقیقی از مرگ های روزانه در کابل در دست نیست؛ اما خبرنگار طلوع نیوز کوشیده است با رفتن به چند بخش شهر، در این باره از کسانی که با مراسم به خاک سپاری پیوند دارند، بپرسد. 

جان‌علی، کارگر، گفت: «پیش از این که کرونا بیاید، ما را گشنه‌گی می‌کشد! در بین دوتا مرگ یک‌جا استیم.»

محمدسالم، دکان‌دار، گفت: «ترس و بیم است! وحشتناک است! در بازار کسی نیست، مردم قرنطین استند و در خانه‌های خود استند.»

افزون بر این، آنچه که برخی از مرگ‌های مشکوک در پایتخت گفته می‌شود، این باور را در کابل به‌بار آورده است که این مرگ‌ها که بیشتر برخاسته از بیماری های قلبی و تنفسی گفته شده اند، به بیماری کووید نُزده پیوند دارند؛ چیزی که مردم آن را افزایش در شمار مرگ ها در کابل می دانند. 

با این حال، یارمحمد هفتادساله که سال‌هاست در شمال کابل، به فروش ابزارهای به‌خاک سپاری می‌پردازد، می‌گوید که در شمار مشتریان او و ده‌ها تن دیگری که در این محل به همین کار مشغول استند، هیچ تغییری نیامده است.

یارمحمد،  فروشنده ابزارهای به‌خاک‌سپاری، گفت: «اگر نزدیک در منطقه کسی دفن کند، تابوت نمی‌خرند. همین تکه سان می‌گیرند و بس.»

این مرد شصت‌ساله هم که در حدود پانزده سال است در شهدای صالحین کابل، به فروش سنگ‌های گور مشغول است، تأکید می‌ورزد که نه در شمار مشتریان خودش و نه در شمار مراسم به‌خاک‌‌سپاری در این بخش شهر، تغییری آمده است.

سید داوود،  فروشنده سنگ گور، گفت: «برای سنگ خریدن، روزی که هیچ نیاید، یک ده نفر می‌آیند و پرسان و بازخواست می‌کنند.»

... و اما، این روزنامه‌نگار که چگونه‌گی شیوع ویروس کرونا را در ولایت هرات، از آغاز تاکنون دنبال کرده است، از افزایش مرگ‌های مشکوک در هرات و آنچه که ناتوانی بخش بهداشت کشور در بررسی این رویدادها در آن ولایت می‌داند، سخن می‌گوید.

وحید پیمان - روزنامه‌نگار، گفت: «شرم اجتماعی و کمبود تست‌های لابراتواری، این دوتا را در واقع عوامل عمده‌یی می‌توانیم به شمار بیاوریم که ما تعداد وفیات و مرگ و میر و حتا تعداد موارد ابتلا به کرونا را در افغانستان، بسیار زیاد آمارش را پایین داشته باشیم.»

وزیر صحت عامه که آزمایش کرونا را برای همه‌گان در کشور ناممکن می‌داند، تأکید می‌ورزد که تنها کسانی که نشانه‌های بیماری کووید نُزده را در خود دارند، می‌توانند این آزمایش را سپری کنند.
  
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «خود را گوشه نگه‌ دارند برای پنج روز تا چهارده روز. بهترین توصیه‌یی که دنیا همین کار را می‌کند. کشورهای پیشرفته هم عین همین‌ کار را کرده‌اند و ما و شما هم همین کار را باید بکنیم. ضرور نیست که به هرکس تست ناممکن است!»

در حال حاضر، هرات با داشتن بیش از صد بیمار کووید نُزده در رده نخست ولایت‌هایی قرار دارد که در افغانستان به ویروس کرونا گرفتار شده‌اند.

در رده دوم این ولایت‌ها، کابل جا گرفته است.

تأثیر محدودیت در رفت و آمدها بر کاروبار مردم در شهر کابل

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهند که تا کنون ۱۴۵ در افغانستان به بیماری ویروس کرونا مبتلا شده اند.

تصویر بندانگشتی

در سومین روز منع گشت و گذار در کابل، شماری از دکان‌داران و کارگران در غرب این شهر، خواهان تلاش‌ها برای شناسایی بیشتر بیماران کووید نزده در کابل استند؛ اما آنان از این رهگذر نیز نگران‌اند که چگونه نیازهای خانواده‌های‌شان را تأمین کنند.

هرچند، آمار دقیقی از مرگ های روزانه در کابل در دست نیست؛ اما خبرنگار طلوع نیوز کوشیده است با رفتن به چند بخش شهر، در این باره از کسانی که با مراسم به خاک سپاری پیوند دارند، بپرسد. 

جان‌علی، کارگر، گفت: «پیش از این که کرونا بیاید، ما را گشنه‌گی می‌کشد! در بین دوتا مرگ یک‌جا استیم.»

محمدسالم، دکان‌دار، گفت: «ترس و بیم است! وحشتناک است! در بازار کسی نیست، مردم قرنطین استند و در خانه‌های خود استند.»

افزون بر این، آنچه که برخی از مرگ‌های مشکوک در پایتخت گفته می‌شود، این باور را در کابل به‌بار آورده است که این مرگ‌ها که بیشتر برخاسته از بیماری های قلبی و تنفسی گفته شده اند، به بیماری کووید نُزده پیوند دارند؛ چیزی که مردم آن را افزایش در شمار مرگ ها در کابل می دانند. 

با این حال، یارمحمد هفتادساله که سال‌هاست در شمال کابل، به فروش ابزارهای به‌خاک سپاری می‌پردازد، می‌گوید که در شمار مشتریان او و ده‌ها تن دیگری که در این محل به همین کار مشغول استند، هیچ تغییری نیامده است.

یارمحمد،  فروشنده ابزارهای به‌خاک‌سپاری، گفت: «اگر نزدیک در منطقه کسی دفن کند، تابوت نمی‌خرند. همین تکه سان می‌گیرند و بس.»

این مرد شصت‌ساله هم که در حدود پانزده سال است در شهدای صالحین کابل، به فروش سنگ‌های گور مشغول است، تأکید می‌ورزد که نه در شمار مشتریان خودش و نه در شمار مراسم به‌خاک‌‌سپاری در این بخش شهر، تغییری آمده است.

سید داوود،  فروشنده سنگ گور، گفت: «برای سنگ خریدن، روزی که هیچ نیاید، یک ده نفر می‌آیند و پرسان و بازخواست می‌کنند.»

... و اما، این روزنامه‌نگار که چگونه‌گی شیوع ویروس کرونا را در ولایت هرات، از آغاز تاکنون دنبال کرده است، از افزایش مرگ‌های مشکوک در هرات و آنچه که ناتوانی بخش بهداشت کشور در بررسی این رویدادها در آن ولایت می‌داند، سخن می‌گوید.

وحید پیمان - روزنامه‌نگار، گفت: «شرم اجتماعی و کمبود تست‌های لابراتواری، این دوتا را در واقع عوامل عمده‌یی می‌توانیم به شمار بیاوریم که ما تعداد وفیات و مرگ و میر و حتا تعداد موارد ابتلا به کرونا را در افغانستان، بسیار زیاد آمارش را پایین داشته باشیم.»

وزیر صحت عامه که آزمایش کرونا را برای همه‌گان در کشور ناممکن می‌داند، تأکید می‌ورزد که تنها کسانی که نشانه‌های بیماری کووید نُزده را در خود دارند، می‌توانند این آزمایش را سپری کنند.
  
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «خود را گوشه نگه‌ دارند برای پنج روز تا چهارده روز. بهترین توصیه‌یی که دنیا همین کار را می‌کند. کشورهای پیشرفته هم عین همین‌ کار را کرده‌اند و ما و شما هم همین کار را باید بکنیم. ضرور نیست که به هرکس تست ناممکن است!»

در حال حاضر، هرات با داشتن بیش از صد بیمار کووید نُزده در رده نخست ولایت‌هایی قرار دارد که در افغانستان به ویروس کرونا گرفتار شده‌اند.

در رده دوم این ولایت‌ها، کابل جا گرفته است.

هم‌رسانی کنید