Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۱۱۲ رویداد تازۀ کووید نزده در افغانستان

وزارت صحت‌عامه، امروز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۲ رویداد تازۀ ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه ‎روز گذشته، ۳۳۳ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌اند.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۳۵,۶۱۵ هزار رسید.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته سه  بیمار کوویدنزده جان باخته و ۷۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌‌‌های بلخ (۳۸)، هرات (۲۳)، غور (۲۰)، کندهار (۲)، پکتیا (۷)، ننگرهار (۱)، بادغیس (۴)، نیمروز (۲)، لغمان (۱)، پکتیکا (۱۲) و نورستان (۲)، ثبت شده‌است.

شمار مجموعی جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۱ هزار و ۱۸۶ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۲۳هزار و ۷۳۹ تن رسیده‌است.

ثبت ۱۱۲ رویداد تازۀ کووید نزده در افغانستان

وزارت صحت‌عامه گزارش می‌دهد که سه بیمار کوویدنزده در یک شبانه روز گذشته جان باخته و ۷۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه، امروز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۲ رویداد تازۀ ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه ‎روز گذشته، ۳۳۳ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌اند.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۳۵,۶۱۵ هزار رسید.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته سه  بیمار کوویدنزده جان باخته و ۷۶ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌‌‌های بلخ (۳۸)، هرات (۲۳)، غور (۲۰)، کندهار (۲)، پکتیا (۷)، ننگرهار (۱)، بادغیس (۴)، نیمروز (۲)، لغمان (۱)، پکتیکا (۱۲) و نورستان (۲)، ثبت شده‌است.

شمار مجموعی جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۱ هزار و ۱۸۶ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۲۳هزار و ۷۳۹ تن رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید