Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فیروز: احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به ویروس کرونا مبتلا شوند

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان روز سه شنبه (۵ حمل) دریک نشست خبری می‌گوید که پیش بینی‌ها نشان میدهند اگر تدابیر جدی در برابر ویروس کرونا روی دست گرفته نشود، احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شوند.

بربنیاد این پیشبینی، احتمال دارد بیشتر از یک صد هزار شهروند افغانستان بخاطر ابتلا به این ویروس جان ببازند.

در همین حال ماموریت پشتیبانی قاطع از ثبت چهار رویداد مثبت ویروس کرونا در میان نظامیان این ماموریت در افغانستان خبر میدهد.

وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که پیش بینی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که اگر در تمامی سطوح تدابیر گرفته نشود، احتمال دارد نیم جمعیت کشور به ویروس کرونا مبتلا شوند و از این میان بیشتر از یک صد هزار انسان در کشور در نتیجه این ویروس جان ببازند.

آقای فیروز  گفت:" از این ۱۶ میلیون ۶۶ فیصد آن که بیش از هشت میلیون نفر می‌شود می تواند علایم نشان بدهد و از این هشت میلیون نفر هفت صد هزار نفر آن ضرورت به رفتن شفاخانه دارد و از این هفت صد هزار ۲۱۰ هزار آن به مراقبت جدی نیاز دارد و از این ۲۱۰ هزار خدا نکند، احتمال این است که باید ۱۱۰ هزار نفر فوت کند.»

وزیر صحت عامه می‌گوید که اگر تدابیر لازم در نظر گرفته شود احتمال میرود انسان‌های کمتری به این ویروس مبتلا شوند.

آقای فیروز می افزاید:«هرچیزی که در اختیار ماست به شکل موثر آن استفاده کنیم با این وضعیت مبارزه کنیم.»

پیش از این مشاور رییس‌جمهور رفتن هرات را به انزوا پیش از وقت گفته است، اما وزارت صحت عامه عامه بر تدابیر سخت در هرات تاکید می ورزد.

فیروز گفت:" هیچ کس از خانه خود بیرون نشود، در صورت نیاز به  مراکز صحی، شفاخانه یا مراسم تدفین یا جنازه می‌تواند در او محدود باشد."

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان عملی نشدن دستورهای وزارت صحت عامه را از سوی حکومت شرم آور می‌دانند.

مامور احمدزی، مجلس نماینده‌گان گفت:" در این مورد شرم آور است، خندآور است و این جفای بزرگ همرای ملت افغانستان است و نباید بی توجهی صورت گیرد."

نوریه حمیدی، مجلس نماینده‌گان گفت:" این مورد را نباید به سیاست ببرند، حکومت دولت و ملت مکلفیت دارد."

به تازه گی نیروهای پشتیبانی قاطع می گوید که چهار تن از نظامیان این نیروها به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

در یک اعلامیه این نیروها آمده است که این نظامیان به تازه‌گی به افغانستان آمده بودند و پس از آزمازیش آنان به تجرید رفته اند، در این اعلامیه آمده است که تمامی کسانی که با این چهار نظامی در تماس بوده اند، آزمایش خواهند شد.

با این چهار رویداد تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به ۴۶ رسید، از این میان یک بیمار کووید نزده در ولایت بلخ جان داد و دو بیمار دیگر در هرات و دایکندی بهبود یافته اند.

با گذشت خطر انتشار ویروس کرونا در افغانستان جدی می شود. پس از ولایت هرات خطر بیشترین خطر آسیب پذیری در شهر در حدود شش میلیون کابل است. خواست‌های این است که باید شهروندان کشور بیماری کووید ۱۹ را جدی بگیرند.

فیروز: احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به ویروس کرونا مبتلا شوند

زیر صحت عامه می‌گوید که اگر تدابیر لازم در نظر گرفته شود، احتمال میرود انسان‌های کمتری به این ویروس مبتلا شوند.

Thumbnail

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان روز سه شنبه (۵ حمل) دریک نشست خبری می‌گوید که پیش بینی‌ها نشان میدهند اگر تدابیر جدی در برابر ویروس کرونا روی دست گرفته نشود، احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شوند.

بربنیاد این پیشبینی، احتمال دارد بیشتر از یک صد هزار شهروند افغانستان بخاطر ابتلا به این ویروس جان ببازند.

در همین حال ماموریت پشتیبانی قاطع از ثبت چهار رویداد مثبت ویروس کرونا در میان نظامیان این ماموریت در افغانستان خبر میدهد.

وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که پیش بینی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که اگر در تمامی سطوح تدابیر گرفته نشود، احتمال دارد نیم جمعیت کشور به ویروس کرونا مبتلا شوند و از این میان بیشتر از یک صد هزار انسان در کشور در نتیجه این ویروس جان ببازند.

آقای فیروز  گفت:" از این ۱۶ میلیون ۶۶ فیصد آن که بیش از هشت میلیون نفر می‌شود می تواند علایم نشان بدهد و از این هشت میلیون نفر هفت صد هزار نفر آن ضرورت به رفتن شفاخانه دارد و از این هفت صد هزار ۲۱۰ هزار آن به مراقبت جدی نیاز دارد و از این ۲۱۰ هزار خدا نکند، احتمال این است که باید ۱۱۰ هزار نفر فوت کند.»

وزیر صحت عامه می‌گوید که اگر تدابیر لازم در نظر گرفته شود احتمال میرود انسان‌های کمتری به این ویروس مبتلا شوند.

آقای فیروز می افزاید:«هرچیزی که در اختیار ماست به شکل موثر آن استفاده کنیم با این وضعیت مبارزه کنیم.»

پیش از این مشاور رییس‌جمهور رفتن هرات را به انزوا پیش از وقت گفته است، اما وزارت صحت عامه عامه بر تدابیر سخت در هرات تاکید می ورزد.

فیروز گفت:" هیچ کس از خانه خود بیرون نشود، در صورت نیاز به  مراکز صحی، شفاخانه یا مراسم تدفین یا جنازه می‌تواند در او محدود باشد."

اکنون شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان عملی نشدن دستورهای وزارت صحت عامه را از سوی حکومت شرم آور می‌دانند.

مامور احمدزی، مجلس نماینده‌گان گفت:" در این مورد شرم آور است، خندآور است و این جفای بزرگ همرای ملت افغانستان است و نباید بی توجهی صورت گیرد."

نوریه حمیدی، مجلس نماینده‌گان گفت:" این مورد را نباید به سیاست ببرند، حکومت دولت و ملت مکلفیت دارد."

به تازه گی نیروهای پشتیبانی قاطع می گوید که چهار تن از نظامیان این نیروها به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

در یک اعلامیه این نیروها آمده است که این نظامیان به تازه‌گی به افغانستان آمده بودند و پس از آزمازیش آنان به تجرید رفته اند، در این اعلامیه آمده است که تمامی کسانی که با این چهار نظامی در تماس بوده اند، آزمایش خواهند شد.

با این چهار رویداد تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به ۴۶ رسید، از این میان یک بیمار کووید نزده در ولایت بلخ جان داد و دو بیمار دیگر در هرات و دایکندی بهبود یافته اند.

با گذشت خطر انتشار ویروس کرونا در افغانستان جدی می شود. پس از ولایت هرات خطر بیشترین خطر آسیب پذیری در شهر در حدود شش میلیون کابل است. خواست‌های این است که باید شهروندان کشور بیماری کووید ۱۹ را جدی بگیرند.

هم‌رسانی کنید