Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عربستان شهر بدون موتر و جاده می‌سازد

محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید که می‌خواهد در شمال غرب این کشور، شهری بسازد که موتر و جاده نخواهد داشت و هیچ کاربن دای اکساید، تولید نخواهد کرد. 

او می‌افزاید که این شهر یک میلیون باشنده خواهد داشت و تمام انرژی آن از منابع قابل تجدید تهیه خواهد شد. یکی از هدف‌های ساخت این شهر، کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت گفته شده‌است.

انتظار می‌رود که کار ساخت این شهر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شود و در کنار ایجاد ۳۸۰ هزار شغل، به اقتصاد عربستان، ۴۸ میلیارد دالر سود برساند. 

محمدبن سلمان دربارۀ این پروژه می‌گوید: "امروز، این (لاین) را به شما معرفی می‌کنم: یک شهر یک میلیونی بر گستره ۱۷۰ کیلومتر مربع که ۹۵ درصد طبیعت را حفظ می‌کند. در این شهر موتر، جاده و کاربن دای‌اکساید وجود نخواهد داشت."

هر کسی خواهد توانست که تنها با پنج دقیقه پیاده روی، تمامی نیازهای روزانه‌اش را برآورده بسازد و در ۲۰ دقیقه، به دورترین نقطه شهر برسد.
 
هزینه زیرساخت‌ها سی درصد کاهش خواهد یافت و کیفیت خدمات و محصولات، افزایش خواهد یافت و تمام انرژی شهر از منابع قابل تجدید تأمین خواهد شد. 

لاین، یک پروژه انقلابی است که به انسان اولویت می‌دهد. 

بر بنیاد گزارش‌ها، در این شهر از حمل‌و نقل فوق سریع و خودکار استفاده خواهد شد.

عربستان شهر بدون موتر و جاده می‌سازد

انتظار می‌رود که کار ساخت این شهر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شود.

Thumbnail

محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید که می‌خواهد در شمال غرب این کشور، شهری بسازد که موتر و جاده نخواهد داشت و هیچ کاربن دای اکساید، تولید نخواهد کرد. 

او می‌افزاید که این شهر یک میلیون باشنده خواهد داشت و تمام انرژی آن از منابع قابل تجدید تهیه خواهد شد. یکی از هدف‌های ساخت این شهر، کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت گفته شده‌است.

انتظار می‌رود که کار ساخت این شهر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شود و در کنار ایجاد ۳۸۰ هزار شغل، به اقتصاد عربستان، ۴۸ میلیارد دالر سود برساند. 

محمدبن سلمان دربارۀ این پروژه می‌گوید: "امروز، این (لاین) را به شما معرفی می‌کنم: یک شهر یک میلیونی بر گستره ۱۷۰ کیلومتر مربع که ۹۵ درصد طبیعت را حفظ می‌کند. در این شهر موتر، جاده و کاربن دای‌اکساید وجود نخواهد داشت."

هر کسی خواهد توانست که تنها با پنج دقیقه پیاده روی، تمامی نیازهای روزانه‌اش را برآورده بسازد و در ۲۰ دقیقه، به دورترین نقطه شهر برسد.
 
هزینه زیرساخت‌ها سی درصد کاهش خواهد یافت و کیفیت خدمات و محصولات، افزایش خواهد یافت و تمام انرژی شهر از منابع قابل تجدید تأمین خواهد شد. 

لاین، یک پروژه انقلابی است که به انسان اولویت می‌دهد. 

بر بنیاد گزارش‌ها، در این شهر از حمل‌و نقل فوق سریع و خودکار استفاده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید